Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2019:167

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
05-02-2019
Datum publicatie
06-02-2019
Zaaknummer
18/00626
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:1366
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

N-o verklaring in h.b. ex art. 416.2 Sv. H.b. ingetrokken? HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. CAG: Hof heeft aan zijn oordeel ten grondslag gelegd dat "het hof van de zijde van de verdachte (is) bericht dat h.b. is ingetrokken", maar heeft geen duidelijkheid verschaft over wie Hof heeft bericht dat h.b. is ingetrokken. Het arrest houdt niet meer in dan dat Hof het bericht "van de zijde van de verdachte" heeft ontvangen. Het ligt voor de hand dat het bericht waaraan Hof refereert op de tz. aan de orde is gekomen, maar een p-v van de tz. ontbreekt. Bij de stukken bevindt zich geen stuk dat een verklaring "van de zijde van de verdachte" behelst dat h.b. is ingetrokken en ook geen akte intrekking van h.b. Als h.b. daadwerkelijk voor aanvang van de behandeling van h.b. zou zijn ingetrokken, dan zou het vonnis in e.a. in kracht van gewijsde zijn gegaan en had Hof niet tot n-o verklaring van h.b. kunnen komen. Volgt vernietiging en terugwijzing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2019/256
SR-Updates.nl 2019-0163
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

5 februari 2019

Strafkamer

nr. S 18/00626

SLU

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 4 augustus 2016, nummer 20/000678-16, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] (Polen) op [geboortedatum] 1984.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft M.T. de Vaal, advocaat te 's-Gravenhage, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest en tot terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof 's-Hertogenbosch teneinde opnieuw te worden berecht en afgedaan.

2 Beoordeling van het middel

2.1.

Het middel bevat de klacht dat het Hof de verdachte ten onrechte, althans ontoereikend gemotiveerd, niet-ontvankelijk heeft verklaard in het door hem ingestelde hoger beroep.

2.2.

Op de gronden die zijn vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 8 is het middel terecht voorgesteld.

3 Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof 's-Hertogenbosch, opdat de zaak opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren V. van den Brink en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend griffier
H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 februari 2019.