Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2019:1460

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
08-10-2019
Datum publicatie
08-10-2019
Zaaknummer
18/02409
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:807
Terugverwijzing naar: ECLI:NL:GHSHE:2020:2786
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Telen van hennep (art. 3.B Opiumwet) en diefstal d.m.v. verbreking van elektriciteit (art. 311.1.5 Sr) in door verdachte gehuurde woning. Kan uit gebezigde b.m. worden afgeleid dat het verdachte is geweest die hennepplanten heeft geteeld en elektriciteit heeft weggenomen? Aangezien bewezenverklaring, inhoudende dat verdachte zelf opzettelijk hennepplanten heeft geteeld en voorts elektriciteit heeft ‘weggenomen’, niet z.m. kan worden afgeleid uit gebezigde b.m., is bestreden uitspraak niet naar de eis der wet met redenen omkleed. Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 18/02408 P.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
SR-Updates.nl 2019-0346
RvdW 2019/1106
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 18/02409

Datum 8 oktober 2019

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 23 mei 2018, nummer 20/002589-17, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1989,

hierna: de verdachte.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft J.W. Heemskerk, advocaat te Roermond, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal D.J.C. Aben heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest en tot terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch teneinde op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

2 Beoordeling van het eerste middel

2.1

Het middel klaagt dat de bewezenverklaring van het onder 1 primair en 2 primair tenlastegelegde niet uit de gebezigde bewijsmiddelen kan worden afgeleid.

2.2.1

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“1 primair:

hij op 16 december 2015 te [plaats] opzettelijk heeft geteeld in een pand aan [a-straat 1] een hoeveelheid van 215 hennepplanten, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II;

2 primair:

hij in de periode van 24 juni 2015 tot en met 16 december 2015 te [plaats] met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit toebehorende aan Stedin Netbeheer B.V., waarbij verdachte die weg te nemen elektriciteit onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking.”

2.2.2

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

“1. Het proces-verbaal van aantreffen hennepkwekerij d.d. 16 december 2015 (pg. 1-6), voor zover inhoudende als relaas van verbalisant [verbalisant 1] :

Op het adres [a-straat 1] te [plaats] , staat de volgende persoon ingeschreven: Achternaam: [verdachte] ;

Voornamen: [verdachte] ;

Geboren: [geboortedatum] 1989.

In voornoemde woning werd op 16 december 2015 binnengetreden. Het bleek dat op genoemd adres een hennepkwekerij met planten aanwezig was.

Ik zag dat de hennepkwekerij zich op de 1e etage van het appartement bevond. Het betroffen 2 aparte ruimtes/kamers die beiden waren ingericht als hennepkwekerij.

Ik zag dat kweekruimte 1 zich bevond in de linker kamer. In totaal stonden er 115 hennepplanten.

Ik zag dat kweekruimte 2 zich bevond in de rechter kamer. In totaal stonden er 100 hennepplanten.

Ik constateerde, gezien de waargenomen uiterlijke kenmerken, kleur en vorm en daarnaast de herkenbare geur, dat de aangetroffen planten hennepplanten betroffen.

De bovenstaande hennep is vermeld op lijst II behorende bij de Opiumwet.

In de woonkamer van het appartement werden 3 droogrekken, 1 cannacutter en een plastic boodschappenkrat aangetroffen waar verdroogde hennepresten in werden getroffen.

In de badkamer naast kweekruimte 2 werden lege jerrycans en kleinere flacons aangetroffen. Hierin hebben volgens de verpakkingssticker groeistofmiddelen gezeten voor de kweek van hennepplanten.

In een keukenlade werd een plastic tas met daarin 4 vervuilde knipschaartjes aangetroffen. Het is aannemelijk dat deze vervuilde knipschaartjes gebruikt zijn bij eerdere oogst(en) aangezien de hennepplanten die er op dit moment stonden nog niet oogstrijp waren.

2. Het proces-verbaal van bevindingen d.d. 16 december 2015 (pg. 11), voor zover inhoudende als relaas van verbalisant [verbalisant 2] :

Op 16 december bevond ik mij op de [a-straat ] te [plaats] . Ik bevond mij aldaar omdat er informatie binnen was gekomen dat er mogelijk een hennepkwekerij aanwezig was op het adres [a-straat 1] te [plaats] . Met mij was de fraude-inspecteur van energiebedrijf Stedin .

De [a-straat 1] is een appartement in een appartementencomplex. Deze appartementen zijn voorzien van een verdeelkast appartement, echter zitten de meterkast en de zekeringen onder in een centrale ruimte. Wel is deze meterkast per appartement afzonderlijk aangesloten.

Normaliter heeft ieder appartement 1 fase aan stroom. De fraude-inspecteur deelde mij mede dat er twee extra fases waren geplaatst. Ik zag ook dat er 3 zekeringen geplaatst waren.

Vervolgens zag ik dat de fraude-inspecteur iedere fase afzonderlijk heeft gemeten. In totaal werd er over 3 fases 36 ampère aan stroom verbruikt op dat moment. Ik hoorde de fraude-inspecteur zeggen dat een huishouden in een appartement ongeveer 2 ampère verbruikt bij normaal gebruik.

3. Aangifte d.d. 18-12-2015 (pg. 22-25), voor zover inhoudende als verklaring van aangever [betrokkene] , namens Stedin Netbeheer B.V:

Ik ben als fraudespecialist in dienst van Stedin Netbeheer BV. Ik doe aangifte van diefstal.

Adres: [a-straat 1]

Naam: [verdachte]

Geboortedatum: [geboortedatum] 1989

De periode van 1 volledige hennepoogst is 70 dagen.

In dit geval zijn het 2 volledige hennepoogsten van 70 dagen en een deel van een hennepoogst van 35 dagen.

De diefstal is gepleegd in de periode van 24 juni 2015 t/m 16 december 2015.

Op 16 december 2015 was ik tezamen met politieambtenaren van de politie eenheid Limburg bij het pand [a-straat 1] te [plaats] .

Ik zag dat er aan de bovenzijde van de hoofdzekering(en) een illegale aansluiting was bijgeplaatst en aangesloten. Deze illegale aansluiting zat aangesloten voor de elektriciteitsmeter zodat alle elektriciteit die via deze illegale aansluiting werd afgenomen niet door de elektriciteitsmeter werd geregistreerd.

Deze illegale aansluiting was destijds bij het aansluiten van het pand op het elektriciteitsnet van Stedin Netbeheer BV niet in opdracht van Stedin Netbeheer BV geïnstalleerd.

Bij controle van de netcomponenten van Stedin Netbeheer BV en de elektrische installatie in de meterkast van dat pand zag ik dat de verzegeling van het deksel van de stijgleidingskast verbroken was.

Ook zag ik dat er in de stijgleidingkast een illegale aansluiting was bijgeplaatst en aangesloten.

Deze illegale aansluiting zat aangesloten voor de elektriciteitsmeter zodat alle elektriciteit die via deze illegale aansluiting werd afgenomen niet door de elektriciteitsmeter werd geregistreerd.

Uit bovenstaande bevindingen bleek dat met het aanbrengen van de illegale aansluiting er nadeel is ontstaan voor Stedin netbeheer BV door een niet geregistreerd elektriciteitsverbruik.

Bij het volgen van de illegale aansluiting zag ik dat deze uitkwam in een onderverdeling van elektriciteit van waaruit de aanwezige hennepkwekerijen ongemeten van elektriciteit werden voorzien.

Ik zag dat de kappen van de in de hennepkwekerij aanwezige assimilatielampen onder een dikke laag stof zaten, wat erop duidt dat deze al een langere tijd aanwezig waren.

Het witte filtermateriaal van de aanwezige koolstoffilters was door het gebruik in de hennepkwekerijen dermate vervuild dat de filters meerdere hennepoogsten in werking moeten zijn geweest. Het filtermateriaal van de koolstoffilters was door het gebruik ter plaatse vervuild. Dit blijkt onder andere uit het feit dat op de contactplaatsen tussen de bevestigingsbanden en de koolstoffilters geen vervuiling is aangetroffen.

Tevens zag ik dat de in de hennepkwekerij aanwezige kweekpotten voorzien waren van een aanzienlijke hoeveelheid witte aanslag en het zogenaamde ketelsteen. Witte aanslag ontstaat door middel van het afzetten van de voedingsstoffen welke gebruikt worden in de kweekcyclus.

Ook zag ik een aantal scharen liggen met restanten van hennepproducten, vermoedelijk gebruikt bij het knippen van een eerdere hennepoogst. De aangetroffen henneprestanten waren zodanig vervuild dat deze niet alleen afkomstig waren van het knippen van de huidige hennepplanten.

Niemand had het recht of de toestemming om het zegel te verbreken en wijzigingen in de bedrading aan te brengen. Niemand is gerechtigd de elektra, zijnde eigendom van Stedin Netbeheer BV op deze wijze weg te nemen en zich toe te eigenen.

4. Verklaring van verdachte ter terechtzitting in hoger beroep d.d. 9 mei 2018.

In de ten laste gelegde periode was ik huurder van de woning op de [a-straat 1] te [plaats] . Ik heb die woning alleen gehuurd.”

2.2.3

Blijkens het daarvan opgemaakte proces-verbaal heeft de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep onder meer aangevoerd:

“De hennepkwekerij is door andere mannen in mijn woning opgebouwd. Ik gebruikte toen ook een heleboel drugs. Ik begon met blowen en later ben ik door problemen thuis ook nog aan de drank, cocaïne en GHB geraakt. Hierdoor kreeg ik schulden en kwam ik in contact met die mensen.

Ik hoefde met de hennep niets te doen, ik huurde alleen de woning. Ze hadden mensen die de planten kwamen verzorgen en die liet ik binnen. Ik vond het niet echt goed wat er gebeurde, maar ik had geen andere keus door de schulden.”

2.3

Aangezien de bewezenverklaring, inhoudende dat de verdachte zelf opzettelijk hennepplanten heeft geteeld en voorts elektriciteit heeft ‘weggenomen’, niet zonder meer kan worden afgeleid uit de gebezigde bewijsmiddelen, is de bestreden uitspraak niet naar de eis der wet met redenen omkleed.

2.4

Het middel is terecht voorgesteld.

3 Beoordeling van het tweede middel

Gelet op de hierna volgende beslissing behoeft het middel geen bespreking.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

- vernietigt de bestreden uitspraak;

- wijst de zaak terug naar het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren A.L.J. van Strien en M.T. Boerlage, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 oktober 2019.