Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2019:1452

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
01-10-2019
Datum publicatie
01-10-2019
Zaaknummer
17/05322
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:681
In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2017:4259, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Mensenhandel i.v.m. prostitutie minderjarige door 17-jarig meisje op verschillende manieren te helpen bij haar prostitutiewerk, art. 273f.1.2 Sr. Oogmerk van uitbuiting? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2009:BI7099 m.b.t. uitleg van bestanddeel “(oogmerk van) uitbuiting”. Uit Hof’s bewijsvoering blijkt dat bewezenverklaarde gedragingen van verdachte - bestaande uit vervoeren, huisvesten en opnemen van A, die op dat moment leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt - plaatsvonden i.h.k.v. door A te verrichten en verrichte seksuele handelingen met derden tegen betaling. Voorts heeft Hof vastgesteld dat verdachte oogmerk had om van die door A met derden te verrichten en verrichte seksuele handelingen te profiteren en dat verdachte daaruit ook daadwerkelijk voordeel heeft getrokken. ’s Hofs op deze - niet onbegrijpelijke - vaststellingen gebaseerde oordeel dat verdachte bewezenverklaarde gedragingen heeft verricht met “oogmerk van uitbuiting” a.b.i. art. 273f.1.2 Sr, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd. Volgt verwerping.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
SR-Updates.nl 2019-0322
NJ 2019/402
RvdW 2019/1068
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 17/05322

Datum 1 oktober 2019

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof [plaats 1] van 13 oktober 2017, nummer 23/001776-15, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1985,

hierna: de verdachte.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft M.J.N. Vermeij, advocaat te 's-Gravenhage, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal E.J. Hofstee heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De raadsman heeft daarop schriftelijk gereageerd.

2 Beoordeling van het eerste middel

2.1

Het middel klaagt over de bewezenverklaring van - kort gezegd - het plegen van mensenhandel, voor zover het Hof heeft bewezenverklaard dat de verdachte [slachtoffer] , die de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, heeft vervoerd, gehuisvest en opgenomen als bedoeld in art. 273f, eerste lid aanhef en onder 2°, Sr, met het ‘oogmerk van uitbuiting’.

2.2.1

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“hij in periode van 21 december 2013 tot en met 7 maart 2014 te [plaats 1] en te [plaats 2] , een ander, te weten [slachtoffer] (geboren op [geboortedatum] 1996)

(sub 2)

heeft vervoerd, gehuisvest en opgenomen, met het oogmerk van uitbuiting van die [slachtoffer] , terwijl die [slachtoffer] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, en

(sub 5)

ten aanzien van die [slachtoffer] enige handeling heeft ondernomen waarvan hij (de Hoge Raad leest: wist of redelijkerwijs moest vermoeden) dat die [slachtoffer] zich daardoor beschikbaar heeft gesteld tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling, terwijl die [slachtoffer] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, en

(sub 8)

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de seksuele handelingen van die [slachtoffer] met een derde tegen betaling, terwijl die [slachtoffer] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt,

immers heeft hij, verdachte

- die [slachtoffer] een zolderkamer in de [a-straat 1] ter beschikking gesteld voor het ontvangen van klanten met betrekking tot de prostitutiewerkzaamheden van die [slachtoffer] en

- die [slachtoffer] gefaciliteerd in haar prostitutiewerkzaamheden door de hoeveelheid condooms en glijmiddel, aan te vullen en haar met de prostitutiewerkzaamheden verdiende geld in een kluis van zijn, verdachtes, vader te laten bewaren en

- die [slachtoffer] , terwijl zij aan hem, verdachte, had aangegeven buikpijn te hebben, geïnstrueerd om haar prostitutieklant toch binnen te laten en die klant niet te laten gaan en

- die [slachtoffer] heeft geïnstrueerd hoe zij om moest gaan met haar prostitutieklanten en wat zij tegen hen moest zeggen en

- accounts met daarop een seksadvertentie op naam van " […] " en/of " […] ", zijnde de werknamen van die [slachtoffer] aangevuld op een of meer sekssites te weten www.kinky.nl en/of www.sexjobs.nl en op die seksadvertentie(s) een foto van die [slachtoffer] geplaatst en die [slachtoffer] de ingangscode van die sekssite(s) gegeven en

- in het pand, althans dicht bij de locatie verbleven waar die [slachtoffer] haar seksklanten ontving en

- die [slachtoffer] gecontroleerd tijdens haar prostitutiewerkzaamheden door haar tijdens haar werkzaamheden te bellen en app-berichten te sturen.”

2.2.2

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

“1. De verklaring van de verdachte, afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep van 29 september 2017.

Deze verklaring houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Ik heb [slachtoffer] (hierna: [slachtoffer] ) leren kennen via internet. Een paar weken later, begin december 2013, kregen wij een relatie. Een tijdje later vertelde zij mij dat zij in de prostitutie werkte. Op een gegeven moment moest zij het huis uit. Ik heb toen voor haar een kamer geregeld op de zolderetage bij mijn vader, aan de [a-straat 1] in [plaats 1] . Zij ontving daar klanten voor haar prostitutiewerk. Zij heeft mij ongeveer € 3.000, - in bewaring gegeven. Dat geld had zij verdiend met haar prostitutiewerk. Ik heb dat geld voor haar bewaard in de kluis van mijn vader. Zij heeft mij gevraagd om haar te helpen en haar te beschermen. Ik heb glijmiddel en condooms voor haar gekocht. Na de politie-inval op 7 februari 2014 wist ik dat zij 17 jaar was. Daarna is zij doorgegaan met haar prostitutiewerkzaamheden. Ik wist dat en ik ben daarmee akkoord gegaan, wetende dat zij 17 jaar was en dat dat strafbaar was.

Ik heb [slachtoffer] weleens opgehaald nadat zij klaar was met haar prostitutiewerkzaamheden aan de [b-straat] te [plaats 2] . Ik wachtte dan op haar. Zij belde of appte mij met de vraag of ik haar kwam halen en dat deed ik dan. Zij appte mij sowieso als een klant weg was. Ik wist dat zij dan seks tegen betaling had gehad. Ik belde en appte haar ook als zij klanten had.

Ik heb twee keer een seksadvertentie van [slachtoffer] naar boven gehaald omdat zij geen beltegoed meer had. Ik heb een paar keer boodschappen gedaan met haar geld.

De door u voorgehouden WhatsApp gesprekken van 7 januari 2014 en de verschillende telefoongesprekken, waarbij ik het nummer [telefoonnummer 1] heb gebruikt (welk nummer onder de naam [verdachte] 1 in de telefoon van [slachtoffer] was opgenomen) en de gesprekken die ik heb gevoerd met het nummer [telefoonnummer 2] heb ik gevoerd met [slachtoffer] .

2. De verklaring van de verdachte, afgelegd ter terechtzitting in eerste aanleg van 31 maart 2015.

Deze verklaring houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Het klopt dat [slachtoffer] en ik appten toen de politie (het hof begrijpt: op 7 januari 2014) bij haar was. U houdt mij het gesprek voor waarin [slachtoffer] zegt dat zij buikpijn had. Zij belde mij dat er een klant was. Ik zei dat ze hem moest halen. [slachtoffer] appte mij als zij een klant had. Het zou kunnen dat ik het nummer dat eindigt op […] heb gebruikt. Ze heeft mij af en toe gevraagd haar advertentie te updaten. Ik deed dat met haar telefoon.

Ik heb dat ook met mijn telefoon gedaan. Ik kreeg geld voor boodschappen. We deden één keer in de week samen boodschappen. Ik heb een keertje glijmiddel en condooms gehaald. [slachtoffer] vroeg mij haar te beschermen. Toen [slachtoffer] de klant in de [b-straat] (het hof begrijpt: in [plaats 2] ) had, was ik in [plaats 3] , Dat is vijf minuten bij haar vandaan.

3. De verklaring van de verdachte, afgelegd ter terechtzitting in eerste aanleg van 28 oktober 2014. Deze verklaring houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Ik heb [slachtoffer] ondersteund en beschermd bij haar prostitutiewerk.

4. Een proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens met nummer 2014006155 van 4 februari 2014, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 1] , doorgenummerde pagina's Z 1 06 1-7.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling van verbalisant:

Op 20 januari 2014 heeft de officier van justitie van een derde, te weten kinky.nl, gevorderd dat deze gegevens werden verstrekt omtrent een persoon. Door bovengenoemde derde zijn de volgende gegevens verstrekt:

[…] - de mooiste Surinaamse billen

Tel.nr. [telefoonnummer 3]

Nickname adverteerder […]

Advertentie aangemaakt 21 december 2013

5. Een proces-verbaal van verstrekking gevorderde gegevens met nummer 2014006155 van 6 februari 2014, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar M.J. van Duin, doorgenummerde pagina's Z 1 06 8-13.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling van verbalisant:

Op 20 januari 2014 heeft de officier van justitie van een derde, te weten www.sexjobs.nl, Tease Media gevorderd dat deze gegevens werden verstrekt omtrent een persoon. Door bovengenoemde derde zijn de volgende gegevens verstrekt:

De advertentie is online gezet op 21 december 2013

Naam Bigass

Telefoon [telefoonnummer 3]

Hey ik ben […] .

6. Een proces-verbaal van bevindingen met nummer PL135D-2014006155-3 van 9 januari 2014, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 2] en [verbalisant 3] , doorgenummerde pagina's Z 1 05 1-3.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling van verbalisanten:

Op 7 januari 2014 is door het team mensenhandel een niet vergunde prostitutiecontrole uitgevoerd. Hierbij is gebruikgemaakt van geselecteerde internetadvertenties voor de regio [plaats 1] . Op 7 januari 2014 om 15:32 uur heb ik, verbalisant [verbalisant 2] , telefonisch contact opgenomen met het telefoonnummer [telefoonnummer 3] . Dit telefoonnummer stond vermeld op een seks-afspraken advertentie van www.Kinky.nl van " […] ". De telefoon werd opgenomen door een Nederlands sprekend meisje. Met dit meisje werd een seksafspraak gemaakt voor 18:00 uur. Desgevraagd gaf zij het adres [a-straat] in [plaats 1] -West op. Omstreeks 18:18 uur heb ik weer telefonisch contact opgenomen en werd door […] aangegeven dat zij de persoon was in de rode jas. Ik zag dat de toegangsdeur van de [a-straat 1] openstond en dat zij de deur binnenliep waarop ik ook naar binnen liep.

Ik zei tegen haar dat ik en die andere mensen van de politie waren en dat wij een prostitutiecontrole uitvoerden. Het meisje bleek te zijn genaamd: [slachtoffer] geboren op [geboortedatum] 1996. Desgevraagd verklaarde zij 17 jaar oud te zijn. Zij verklaarde dat de zolderkamer behoorde bij nummer […] 2 hoog en dat een kennis tegen haar had gezegd dat ze gebruik kon maken van deze ruimte.

Vanaf het moment dat wij met [slachtoffer] in gesprek waren werd zij constant gebeld, waarop zij een witte IPhone pakte en daarop iets deed. Ondanks herhaalde verzoeken daartoe weigerde ze deze weg te leggen of aan ons te geven. Op onze vragen met betrekking tot de verhuurder zei ze tegen ons dat ze dan eerst hem moest bellen. Hierop belde ze een persoon tegen wie ze vertelde dat de politie er was en dat de politie wilde weten van wie ze de ruimte huurde. Op dat moment hoorde ik dat [slachtoffer] de naam " [verdachte] " riep en de woorden "het is politie" en vroeg zij haar telefoon terug. Hierop heeft zij de verbinding verbroken, maar bleef handelingen verrichten op haar telefoon. Hierop hebben wij [slachtoffer] verzocht om mee te gaan. De zolderkamer kon zij niet afsluiten.

7. Een proces-verbaal van bevindingen met nummer PL135D-2014006155-4 van 9 januari 2014, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 3] en [verbalisant 2] , doorgenummerde pagina's Z 1 05 8-10

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling van verbalisanten:

Op 7 januari 2014 omstreeks 19.00 uur hebben wij een gesprek gehad met [slachtoffer] . De zolderkamer waarin ze seks met klanten heeft, heeft ze gekregen via iemand die wist dat ze geen woonruimte had. Het was de zolderruimte die hoort bij de woning van de bewoner van […] 2 hoog. Ze kent [verdachte] al iets langer, maar gaat sinds december 2013 meer met hem om. Hij weet dat ze 17 jaar oud is. Als er een klant komt gaat [verdachte] naar de woning van zijn vader op de tweede verdieping. Ze kan eventueel [verdachte] vragen haar te helpen als er een lastige klant is. Het geld dat zij verdient, bewaart ze in een kluis. Wij vroegen aan [slachtoffer] of zij haar geld soms bewaarde in een kluis van de vader van [verdachte] . Hierop antwoordde zij bevestigend.

8. Een proces-verbaal van verhoor van getuige van 18 augustus 2014, opgemaakt door [verbalisant 4] , rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken in de rechtbank [plaats 1] en de griffier.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 18 augustus 2014 tegenover de rechter-commissaris afgelegde verklaring van [slachtoffer] :

Ik ben geboren op [geboortedatum] 1996 in [plaats 1] en ben in december 2013 met dat werk begonnen. Ik heb ook op de zolderetage aan de [a-straat] verbleven. Ik heb aan [verdachte] gevraagd of hij mij als het ware wilde beschermen. Ik gebruikte de werknaam […] (het hof begrijpt: […] ). Soms was mijn beltegoed op en dan vroeg ik [verdachte] om voor mij op te waarderen. Ik gaf [verdachte] ook wel eens wat lekkers. Daarmee bedoel ik geld. Ik heb tot ongeveer mei 2014 gewerkt als prostituee.

Ik gaf [verdachte] af en toe € 50,- om goede boodschappen te kunnen doen. Na 7 januari 2014 heb ik nog wel gewerkt op de [a-straat] . [betrokkene 1] is een vriend van de verdachte en hij woont in [plaats 3] (het hof begrijpt: [plaats 2] ). Als u mij vraagt of dat misschien de [b-straat] is dan zeg ik ja. Het klopt wel dat ik die woning gebruikte om klanten te ontvangen. [verdachte] had een reservesleutel. Ik heb die sleutel zelf nooit in handen gehad. Als ik daarheen ging was ik altijd met [verdachte] , ook in de periode dat ik daar klanten ontving. [verdachte] haalde me op en bracht me naar dat adres. Als ik de klant ontving ging hij naar buiten, maar bleef wel in de buurt. Ik heb voor [verdachte] en mezelf een oudere Opel Astra gekocht voor 750 euro. Ik had zelf geen rijbewijs. [verdachte] reed de auto.

9. Een proces-verbaal onderzoek I-phone mbt chatcontact met [verdachte] met nummer 2014006155 van 9 januari 2014, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 2] , doorgenummerde pagina's Z 1 08 3-13.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling van verbalisant:

Op 7 januari 2014 is bij [slachtoffer] een mobiele telefoon, Merk IPhone, in beslag genomen. Deze telefoon is digitaal uitgelezen. Bij de inbeslagname werd een groot aantal chatberichten waaronder chatberichten (WhatsApp berichten) die hadden plaatsgevonden vanaf 6 januari 2014 tot 7 januari 2014 tussen [slachtoffer] en het What 's App contact [verdachte]

Bij het contact “ [verdachte] 1” stond het telefoonnummer [telefoonnummer 1] geregistreerd.

Verstuurde WhatsApp berichten vanaf de I-Phone (V)

Ontvangen Whats App berichten op de I-Phone (O)

(O) Al 300 keer bekeken voor vandaag

(O) De pagina is al 356 keer bekeken

(O) Gister 1294

(O) Bel weer in hoog dan

(V) […] ?

(O) Laten we een 500 maken vandaag met Gods wil

(V) Is dat die code zagbe

(O) Ja is die code

Ambtshalve is mij, verbalisant, bekend dat seksadvertenties die geplaatst zijn op sekssites opgewaardeerd kunnen worden door betalingen. Hierdoor wordt de advertentie omhoog geplaatst waardoor deze als eerste advertentie zichtbaar is voor de bezoeker van de site.

(O) Maaaaaaaaar Hey we moeten die od niet meer bij ons hebben man hebben kanker veel gespend man er is nu 1550.

(O) Maar we moeten niet meer in die money gaan man

(O) Allen wegzetten nu

(O) Er was 2300 nu is er 1500 niet gaande

(O) We moeten just om hoog niet om laag

(V) Trueeeeee

(V) Ik ga veel neuken deze maand

(O) We kunnen makkelijk een 10:000 maken deze maand

(V) Begin

(O) Oke halfuur.??

(V) Bn al done

(V) Hij gaat nu weg

(V) Aangekleed alles

(V) Staand pijpen

(V) Hoor m je laat zeker iedereen snel klaar komen

(O) Is hij al get.?

(V) Hijs sinds 20:40 ghet

(O) Ooh oke

(V) Toen ikje appte

(V) Hij word niet hard

(V) Hij heeft nog 12 min

(O) Dat is zijn zaak he

(V) We ware al gestopt

(V) We hbbn biwt geneukt

(O) Laat hem get gaan dan

(V) Hij is al weg

(V) Hij spierde niet

(O) Hoe spiert hij niet op je. ?

(V) Stres zei hij

(O) Is hij er al?

(V) 3 kwartier

(V) Gekke kill

(V) 150

(O) Dan is zijn tijd al lang voor bij

(V) Ja

(O) Maar 3 kwartier is al voor bij

(O) Is bijna uur dat hoj er is

(V) Hij was hier 3 over 11

(O) Oke kom nu wand me pa wou gaan pitten zo

(V) Oke

(V) Moet ik laatste klant pas douchen

(O) Oi

(V) ?

(V) Zeg dan

(O) Heb je nog eentje.?

(V) Niemand belt

(V) 350 maar?

(V) Stoppen?

(O) Omdat me pa wil pitten toch

(V) Stoppen dus

(V) Ja man

(V) Oke

(O) Maaar zo zie je naar je school kunnen we als nog goed verdienen als we gelijk waren begonnen

(V) True

(O) Jaaaaa man ik ga zo naar AH

(V) Bij etos

(V) Etos aluit 6

(O) Dan moet ik nu gaan

(O) Is er nog geil middel

(V) Nee

(O) Bn je klaar

(O) ?

(V) Politie is t

(O) Watttt. ???

(O) Bel me weer

(O) Wat is er.???

(O) Wat is er aan de hand

(O) Wat doet politie hier

(V) kk man

(O) Hevyvy zeg ze niks

(O) Ze hebben niks op je

(O) Je gaat gewoon naar school enzo

(V) Heb het al gezegt kill

(O) Ze hebben niks op je je heb niks verkeert gezegt

(O) Waarom.???

(V) We hbbn niet geoefent

(V) Kill onverwachts kil

(O) Wat heb je persies gezegt

(O) Schatje nooooooit met scotoe praten

(O) Kan je bellen. ??

(O) Ze praten met me pa nu.!!!

(O) Ze hebben geen bewijs dat je die djoen doet

(O) Praat niet met die popo als je daar bent zegt je wilt. Je ma spreken

(O) Bel me gelijk als je weg man dan kom ik je halen

(O) Ik word helemaal leip hier

10. Een geschrift, zijnde een weergave van een telefoongesprek, doorgenummerde pagina's Z1 06 45- 48.

Dit geschrift houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Gesprek 436

18 februari 2014 11.26.52 uur

[slachtoffer] (T) belt uit naar een onbekende man (NN) met het telefoonnummer [telefoonnummer 2] .

vanaf 00.13.41

T: Jij hebt toch een picca (het hof begrijpt hier en hierna: een foto) van mij?

NN: huh?

T: dat jij een picca van mij hebt toch?

NN: hm hm

T: even kijken

NN: Moet ik ook erop gaan?

T: uhmm wacht ff

NN: of weet je hoe het moet?

T: Wacht ff kijken op deze iphone, nee ik kan niks vinden man

NN: hm?

T: ik kan niet zien. alles is er wel maar -ntv-

NN: ik doe het wel op mijn okkie

T: ja?

NN: hm hm

T: ga je het nu doen?

NN: hmhm

T: oke

T: -ntv- […]

NN: watte?

T: ja eentje die foto lijkt -ntv- heeft

NN: watte?

T: Op die beach

NN: ik moet die dingen maken man

11. Een geschrift, zijnde een weergave van een telefoongesprek, doorgenummerde pagina's Z1 06 49. Dit geschrift houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Gesprek 444

18 februari 2014 12.23.17 uur

[slachtoffer] (T) belt uit naar een onbekende man (NNM) met het telefoonnummer [telefoonnummer 2] .

Nnman vraagt welke cup aan [slachtoffer] en denkt B. [slachtoffer] weet het niet.

[slachtoffer] zegt 85B. NNMan zei B.

Nnman vraagt-ntv- prijzen.

[slachtoffer] zegt gewoon zelfde of goedkoper.

NNm zegt beetje goedkoper.

[slachtoffer] zegt 80 voor een halfuur.

NNM zegt uurtje 1

NNM vraagt hoe je vluggertje schrijft. [slachtoffer] zegt 60. [slachtoffer] zegt dat hij ook quicky kan zeggen.

NNM vraagt of alles op ochtend/middag/nacht. Nnman zegt nee wacht donderdag/vrijdag naar school. [slachtoffer] zegt ja. Maandag ook. [slachtoffer] zegt dat ze vrijdag vroeg klaar is. Maar maandag moet ze naar school. [slachtoffer] vraagt of hij die postcode heeft gepakt. NNM zegt dat hij gewoon [plaats 2] heeft gedaan.

12. Een geschrift, zijnde een weergave van een telefoongesprek, doorgenummerde pagina Z1 06 66.

Dit geschrift houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Datum 25-02-2014, 15:55:11

Beller [telefoonnummer 4]

Gebelde [telefoonnummer 1] .

Herkomst tap [telefoonnummer 1]

[verdachte] wordt gebeld door [slachtoffer] .

T: Die Kill (vent) is beneden maar ik heb echt buikpijn man fuck

T: Ik kan nieteens poepen man en plassen doet aaaaahhhh

R: Maar ej besef kijk haal hem maar vast, haal hem maar vast en dan zeg jij dat je gaat douchen, haal hem maar vast laam hem niet get (weg) gaan.

13. Een geschrift, zijnde een weergave van een telefoongesprek, doorgenummerde pagina Z1 06 67.

Dit geschrift houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Datum 25-02-2014, 16:05:51

Beller [telefoonnummer 4]

Gebelde [telefoonnummer 1]

Herkomst tap [telefoonnummer 1] .

[verdachte] wordt gebeld door [slachtoffer] .

T: Jij zei je moet hem halen dus ik heb hem gehaald.

R: dus wat zei je?

T: Ik zei tegen hem van uhm gewoon van ik ga, ik heb uhm ik heb een beetje last

R: Maar dat moest je niet zeggen toch?

R: Kijk luister waarom haal je hem laatje hem hem waarom laat je hem

T: Ik zei van ik ga even snel douchen gewoon

R: Nou maar dan kan je hallo, kijk, denk even na

R. Ja maar kijk van besef je kan die man niet laten wachten als diegene naar je toekomt hoor.

14. Een geschrift, zijnde een weergave van een telefoongesprek, doorgenummerde pagina Z1 06 70.

Dit geschrift houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Datum 25-02-2014, 19:34:09

Beller [telefoonnummer 4]

Gebelde [telefoonnummer 1]

Herkomst tap [telefoonnummer 1]

[verdachte] wordt gebeld door [slachtoffer] .

[slachtoffer] zegt dat ze zo meteen een klannie (klant) heeft.

[slachtoffer] zegt dat ze nu buiten staat te wachten op die kil (vent).

[verdachte] vraagt of het juru of half juru is (Surinaams voor uur).

[slachtoffer] zegt half maar dat is snel gepiept.

[verdachte] zegt dat [slachtoffer] moet zeggen dat haar man is gekomen.

[verdachte] legt aan [slachtoffer] uit wat ze moet zeggen tegen die man.

15. Een geschrift, zijnde een weergave van een telefoongesprek, doorgenummerde pagina Z1 06 51. Dit geschrift houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Gesprek 447

18 februari 2014 12.49.41.29 uur

[slachtoffer] (T) belt uit naar een onbekende man (NN) met het telefoonnummer [telefoonnummer 2] .

T: Wat is mijn naam?

NN: ej die dinges, die picca's staat niet goedgekeurd

T: hmmm maar wat is mijn naam?

NN: Oooh […] (fonetisch), […] (fonetisch) in het Engels

T: hmm

16. Een geschrift, zijnde een weergave van een telefoongesprek, doorgenummerde pagina Z1 06 57. Dit geschrift houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Gesprek 584

19 februari 2014 19.17.44 uur

[slachtoffer] belt uit met [verdachte] .

[slachtoffer] zegt dat [verdachte] het nummer moet geven om haar ( [slachtoffer] ) omhoog te halen/bellen. [verdachte] zegt dat hij het nu gaat doen en het drie keer gratis kan doen. Hij gaat het nu doen en voordat hij weggaat. Vanaf nu kan [slachtoffer] gewoon zeggen I come. [verdachte] zegt dat [slachtoffer] gewoon moet zeggen [b-straat] . [slachtoffer] zegt dat ze gewoon […] gaat zeggen en geen […] . [verdachte] zegt dat ze gewoon […] moet doen.

17. Een proces-verbaal onderzoek Kinky naar advertentie van [slachtoffer] met nummer 2014006155 van 20 februari 2014, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 5] , doorgenummerde pagina's Z1 15 12.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling van verbalisant:

Op 19 februari 2014 heb ik, verbalisant, onderzoek gedaan op internet om te bekijken of er op de advertentiesite www.kinky.nl een advertentie is geplaatst van een prostituee genaamd […] .

Ik, verbalisant, heb dit onderzoek verricht naar aanleiding van gespreksnummer 447 in taplijn TA004 waarin [slachtoffer] met een NNman belt. Zij vraagt aan NNman wat haar naam gaat worden en de NNman antwoordt […] in het Engels. Hierna ben ik op de advertentiesite gaan zoeken op de naam […] . Vervolgens heb ik een advertentie gevonden van een prostituee die adverteert onder de naam […] . Het telefoonnummer dat bij de advertentie staat is hetzelfde nummer als wordt getapt in taplijn TA004 in het betreffende onderzoek 13Natur. De betreffende advertentie is als bijlage bij dit proces-verbaal gevoegd.

Bijlage:

[…] -Lekker

Telnr: [telefoonnummer 5]

Plaatsnaam: [plaats 2]

Cupmaat B

Extra info: Hai lekker ding ik doe ook aan vluggertje 60 euro 15 min

18. Een geschrift, zijnde een weergave van een telefoongesprek, doorgenummerde pagina Z1 06 76.

Dit geschrift houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Datum 11-03-2014, 13:35:48

Beller [telefoonnummer 4]

Gebelde [telefoonnummer 1]

Herkomst tap [telefoonnummer 1]

[verdachte] wordt gebeld door [slachtoffer] .

[slachtoffer] vraagt of de code […] is.

[verdachte] zegt: 5, 3x2, 46

[slachtoffer] zegt ok is goed.

19. Een geschrift, zijnde een weergave van een telefoongesprek, doorgenummerde pagina Z1 06 78. Dit geschrift houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Datum 11-03-2014, 15:41:58

Beller [telefoonnummer 4]

Gebelde [telefoonnummer 1]

Herkomst tap [telefoonnummer 1]

[verdachte] wordt gebeld door [slachtoffer] .

[slachtoffer] vraagt aan [verdachte] hoe hij iets plaatst zonder het te melden.

[slachtoffer] zegt dat [verdachte] heeft geplaatst: 'Actie vandaag dus bellen'. [slachtoffer] vraagt welke Actie.

[slachtoffer] zegt dat iemand belde om die actie.

[verdachte] zegt dat hij geen prijs heeft gezet ofzo, hij heeft gewoon actie gezegd. [verdachte] zegt dat die ene picca's gewoon kunnen. [slachtoffer] vraagt welke picca's? [verdachte] zegt die op die eerste waren.

[verdachte] zegt dat hij net eentje heeft gezet en dat het gewoon gaat.

[slachtoffer] zegt dat [verdachte] -ntv- kan verwijderen want op sommigen is ze ( [slachtoffer] ) kankerlelijk. [slachtoffer] vraagt wat de code is. [slachtoffer] vraagt of het bij 3 of bij 2 is. [verdachte] zegt bij 2.

[slachtoffer] zegt bij 2 @live toch of outlook?

Rand zegt outlook

[slachtoffer] zegt outlook.com. [verdachte] zegt ja.

[slachtoffer] vraagt wat het wachtwoord is.

[verdachte] zegt […] .

[slachtoffer] zegt dat ze eentje gaat verwijderen. [verdachte] vraagt welke [slachtoffer] zegt dat hij het wel ziet. [slachtoffer] vraagt hoe ze het kan verwijderen. [verdachte] zegt gewoon beneden verwijderen, dan moet je erop klikken.

20. Een geschrift, zijnde een weergave van een telefoongesprek, doorgenummerde pagina's Z1 06 87. Dit geschrift houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Gesprek 587

18 februari 2014 19.40.08 uur

[slachtoffer] belt uit naar [verdachte] .

[verdachte] zegt dat hij [slachtoffer] twee keer omhoog heeft gebeld.”

2.2.3

Het Hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring voorts het volgende overwogen:

“Oordeel en overwegingen van het hof

De opvatting van de raadsvrouw, dat het in artikel 273f, eerste lid, aanhef onder 2, Sr opgenomen oogmerk van uitbuiting veronderstelt dat sprake moet zijn van een situatie waarin de minderjarige onvrijwillig dan wel in onderwerping zich inlaat met prostitutie, vindt geen steun in het recht.

Artikel 273f Sr biedt juist aan de minderjarige bijzondere bescherming, omdat niet de eis geldt dat pas bij gebruik van dwangmiddelen tot strafbaarheid kan worden gekomen. Dat de handelingen zoals opgenomen in artikel 273f, eerste lid, aanhef onder 2, Sr - ook zonder dat sprake is van enige vorm van dwang - leiden tot strafbaarheid, vloeit voort uit Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan.

In deze Richtlijn - die basis vormt voor de meeste recente wijzigingen in artikel 273f Sr - is in artikel 2, vijfde lid, bepaald dat de in artikel 2, eerste lid, genoemde handelingen zoals het werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten of opnemen van personen ook als mensenhandel strafbaar zijn als zij betrekking hebben op kinderen, ook al is geen van de in het eerste lid vermelde middelen - dreiging met of gebruik van geweld, andere vormen van dwang, ontvoering, bedrog, misleiding, machtsmisbruik of misbruik van een kwetsbare positie of het verstrekken of in ontvangst nemen van betalingen of voordelen - gebruikt. Artikel 2, zesde lid van de Richtlijn bepaalt dat elke persoon beneden de leeftijd van 18 jaar als "kind" of "minderjarige" is aan te merken.

Artikel 273f, eerste lid aanhef en onder 2, van het Wetboek van Strafrecht (Sr) ziet, voor zover thans van belang, op het werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten of opnemen van een ander met het oogmerk van uitbuiting van die ander, terwijl die ander nog geen achttien jaren oud is. Deze bepaling is niet beperkt tot uitbuiting in de prostitutie, maar ziet op alle intermenselijke relaties waarbij uitbuiting van een minderjarige aan de orde is. Het begrip 'uitbuiting' is door de wetgever niet gedefinieerd, behoudens voor zover in artikel 273f, tweede lid, Sr - voor zover thans van belang - is bepaald dat 'uitbuiting ten minste omvat uitbuiting van een ander in de prostitutie en andere vormen van seksuele uitbuiting'.

Uit de wetsgeschiedenis ten aanzien van het bepaalde in de artikelen 273f, eerste lid, aanhef en onder 5 respectievelijk 8 Sr, vloeit voort dat de wetgever voor ogen heeft gehad om handelen dat kan worden aangemerkt als het een ander brengen tot prostitutie als die ander minderjarig is (onder 5) en het profiteren van prostitutiewerk van een ander als die ander minderjarig is (onder 8), aan te merken als uitbuiting van die minderjarige.

Omtrent het oogmerk van uitbuiting overweegt het hof dat uit de bewijsmiddelen - anders dan de raadsvrouw heeft betoogd - kan worden afgeleid dat de verdachte dit het oogmerk heeft gehad om te profiteren van de prostitutie van de minderjarige [slachtoffer] , en dat hij ook daadwerkelijk voordeel heeft getrokken uit de door hem gefaciliteerde prostitutiewerkzaamheden van [slachtoffer] .

De verdachte, die heeft verklaard dat hij [slachtoffer] heeft ondersteund en beschermd bij haar prostitutiewerk, heeft in Whats App berichten van 6 en 7 januari 2014 aan [slachtoffer] geschreven 'Laten we een 500 maken vandaag met God's wil' en nadat [slachtoffer] hem appt: 'Ik ga veel neuken deze maand' heeft hij gereageerd met: 'We kunnen makkelijk een 10:000 maken deze maand'. Voorts heeft de verdachte naar [slachtoffer] geappt: '(...) we als nog goed verdienden als we gelijk waren begonnen'. Het hof is van oordeel dat uit voornoemde berichten kan worden afgeleid dat de verdachte en [slachtoffer] het hebben over gezamenlijke inkomsten. Daarnaast heeft de verdachte verklaard dat hij van [slachtoffer] geld voor boodschappen kreeg. [slachtoffer] heeft dat bevestigd en verklaard dat zij de verdachte af en toe € 50,00 gaf om goede boodschappen te kunnen doen. Zij gaf hem weleens 'wat lekkers'. Daarmee bedoelde zij geld. Daarnaast heeft [slachtoffer] een auto voor de verdachte en zichzelf gekocht. Zelf had [slachtoffer] geen rijbewijs, de verdachte reed de auto.

Gelet op het voorgaande acht het hof bewezen dat de verdachte de minderjarige [slachtoffer] heeft vervoerd, gehuisvest en opgenomen met het oogmerk haar te faciliteren in haar prostitutiewerk en met het oogmerk daarvan te profiteren. Het oogmerk van de verdachte is dan ook op uitbuiting in de zin van artikel 273f, eerste lid, aanhef onder 2, Sr gericht geweest en hij heeft voordeel getrokken uit de seksuele handelingen van [slachtoffer] , in de zin van artikel 273f, eerste lid, aanhef onder 8, Sr.”

2.3

Art. 273f, eerste en tweede lid, Sr luidt:

“1. Als schuldig aan mensenhandel wordt met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie gestraft:

(…)

2°. degene die een ander werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met inbegrip van de wisseling of overdracht van de controle over die ander, met het oogmerk van uitbuiting van die ander of de verwijdering van diens organen, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;

(…)

5°. degene die een ander ertoe brengt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling of zijn organen tegen betaling beschikbaar te stellen dan wel ten aanzien van een ander enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van die handelingen of zijn organen tegen betaling beschikbaar stelt, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;

(...)

8°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit seksuele handelingen van een ander met of voor een derde tegen betaling of de verwijdering van diens organen tegen betaling, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;

(...).

2. Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting van een ander in de prostitutie, andere vormen van seksuele uitbuiting, gedwongen of verplichte arbeid of diensten, met inbegrip van bedelarij, slavernij en met slavernij te vergelijken praktijken, dienstbaarheid en uitbuiting van strafbare activiteiten.”

2.4

Vooropgesteld dient te worden dat het in art. 273f, eerste lid, Sr voorkomende bestanddeel ‘(oogmerk van) uitbuiting’ in de wet niet is gedefinieerd, anders dan door de opsomming in het tweede lid van een aantal vormen van uitbuiting. De vraag of - en zo ja, wanneer - sprake is van ‘uitbuiting’ in de zin van de onderhavige bepaling, is niet in algemene termen te beantwoorden, maar is sterk verweven met de omstandigheden van het geval (vgl. HR 27 oktober 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI7099, rov. 2.6.1).

2.5

Uit de bewijsvoering blijkt dat de door het Hof bewezenverklaarde gedragingen van de verdachte - bestaande uit het vervoeren, huisvesten en opnemen van [slachtoffer] , die op dat moment de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt - plaatsvonden in het kader van door [slachtoffer] te verrichten en verrichte seksuele handelingen met derden tegen betaling. Voorts heeft het Hof vastgesteld dat de verdachte het oogmerk had om van die door [slachtoffer] met derden te verrichten en verrichte seksuele handelingen te profiteren en dat de verdachte daaruit ook daadwerkelijk voordeel heeft getrokken. Het op deze - niet onbegrijpelijke - vaststellingen gebaseerde oordeel van het Hof dat de verdachte de bewezenverklaarde gedragingen heeft verricht met het ‘oogmerk van uitbuiting’ als bedoeld in art. 273f, eerste lid aanhef en onder 2°, Sr, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Dat oordeel is ook toereikend gemotiveerd.

3 Beoordeling van het tweede middel

Het middel kan niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren V. van den Brink en M.T. Boerlage, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 1 oktober 2019.