Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2019:1447

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
27-09-2019
Datum publicatie
27-09-2019
Zaaknummer
18/01947
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:521, Gevolgd
In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2018:472, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Art. 81 lid 1 RO. Beroepsaansprakelijkheid accountant. Opdracht tot afgeven van inbrengverklaring (art. 2:204a (oud) BW) met het oog op voorgenomen fusie. Gehoudenheid om met opdrachtgever te overleggen over onderling afwijkende kolommenbalansen bij beoogde fusiepartner? Relevantie van tuchtrechtelijke veroordeling accountant. Causaal verband.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2019/984
JONDR 2019/1178
JOR 2020/54 met annotatie van Groffen, C.J.
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

Nummer 18/01947

Datum 27 september 2019

ARREST

In de zaak van

1. VAN BOEKEL ACCOUNTANTS EN ADVISEURS,
gevestigd te Tilburg,

2. [de Accountant] ,
wonende te [woonplaats],

EISERS tot cassatie, verweerders in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep,

hierna: Van Boekel c.s.,

advocaten: mr. D.A. van der Kooij en mr. A. Stortelder,

tegen

DE SALAIRE BEHEER B.V.,
gevestigd te Venlo,

VERWEERSTER in cassatie, eiseres in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep,

hierna: De Salaire,

advocaten: mr. A.C. van Schaick en mr. N.E. Groeneveld-Tijssens.

1. Procesverloop

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

a. de vonnissen in de zaak C/02/278287/HA ZA 14-185 van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 30 april 2014 en 5 augustus 2015;

b. het arrest in de zaak 200.188.991/01 van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 6 februari 2018.

Van Boekel c.s. hebben tegen het arrest van het hof beroep in cassatie ingesteld. De Salaire heeft voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld.

Partijen hebben over en weer een verweerschrift tot verwerping van het beroep ingediend.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal W.L. Valk strekt tot verwerping van het principaal cassatieberoep.

De advocaten van Van Boekel c.s. hebben schriftelijk op die conclusie gereageerd.

2 Beoordeling van het middel in het principale beroep

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Nu het middel in het principale beroep faalt, komt het voorwaardelijk ingestelde incidentele beroep niet aan de orde.

3 Beslissing

De Hoge Raad:

- verwerpt het principale beroep;

- veroordeelt Van Boekel c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van De Salaire begroot op € 865,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien Van Boekel c.s. deze niet binnen veertien dagen na heden hebben voldaan.

Dit arrest is gewezen door de vicepresident C.A. Streefkerk als voorzitter en de raadsheren G. Snijders, M.V. Polak, M.J. Kroeze en H.M. Wattendorff, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.J. Kroeze op 27 september 2019.