Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2019:1418

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
24-09-2019
Datum publicatie
24-09-2019
Zaaknummer
18/03860
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:941
In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2018:2467, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Dodelijk verkeersongeval in Aarle-Rixtel. Eendaadse samenloop van gekwalificeerde dood door schuld (art. 6 jo. 175.1.a jo. 175.3 WVW 1994) en rijden onder invloed (art. 8.1 WVW 1994) en gevaar op de weg veroorzaken (art. 5 WVW 1994) door onder invloed van alcohol en slaapmiddel (lorazepam) met auto op rijbaan voor tegemoetkomend verkeer te rijden en daarbij tegen 2 auto’s te botsen, waardoor bestuurder betrokken auto om het leven komt. 1. Bewijsklachten. Uos m.b.t. bewijs van nadelige invloed van alcohol en medicatie op rijvaardigheid van verdachte. 2. Gebruik voor bewijs en in strafmotivering van passage uit verklaring van politieambtenaar, inhoudende dat hem ambtshalve bekend is dat verdachte “notoire alcoholist” en “harddrugsgebruiker” is, terwijl verbalisant weet dat verdachte “gewoon voertuigen bestuurt als hij deze middelen heeft gebruikt”. HR: art. 81.1 RO.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2019/1011
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 18/03860

Datum 24 september 2019

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 11 juni 2018, nummer 20/003732-15, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1970,

hierna: de verdachte.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben R.J. Baumgardt en P. van Dongen, beiden advocaat te Rotterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal D.J.C. Aben heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2 Beoordeling van het eerste en het tweede middel

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3 Beoordeling van het derde middel

3.1

Het middel klaagt dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM in de cassatiefase is overschreden omdat de stukken te laat door het Hof zijn ingezonden.

3.2

Nu de Hoge Raad de zaak binnen zestien maanden na het instellen van het cassatieberoep afdoet, waardoor de overschrijding van de inzendtermijn in voldoende mate wordt gecompenseerd, kan - wat betreft de totale duur van de behandeling in cassatie - niet worden gesproken van een overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM.

3.3

Het middel faalt derhalve.

4 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren E.S.G.N.A.I. van de Griend en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 september 2019.