Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2019:121

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
29-01-2019
Datum publicatie
29-01-2019
Zaaknummer
18/00253
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:1
In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2017:4110
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Medeplegen moord in vakantiewoning op camping in Ewijk door met vuurwapen kogel af te vuren op ander (art. 289 Sr) en medeplichtigheid aan medeplegen opzettelijke brandstichting auto waarin stoffelijk overschot lag (art. 157.1 Sr). 1. Namens OM is in strijd met art. 410.1 Sv geen appelschriftuur ingediend. 2. Schending art. 422.2 Sv nu Hof slechts heeft beraadslaagd n.a.v. onderzoek ttz. in h.b. 3. Heeft Hof n.a.v. toegewezen vordering wijziging tll. (toevoeging medeplichtigheid) t.a.v. medeplichtigheid aan medeplegen brandstichting grondslag van tll. verlaten door aangebrachte verbeteringen bij vaststelling tll.? 4. Medeplegen moord. HR: art. 81.1 RO. CAG t.a.v. grondslagverlating: ’s Hofs oordeel dat het gaat om kennelijke misslag die zich voor verbetering door rechter leent en verdachte door correcties niet in zijn verdediging is geschaad, is niet onbegrijpelijk, nu verdediging heeft ingestemd met wijziging tll. en geen bezwaar heeft gemaakt tegen gekozen bewoordingen. Aanpassing tll. bracht geen verandering in aan verdachte verweten behulpzaamheden bij brandstichting, terwijl in redelijkheid geen onduidelijkheid heeft kunnen bestaan over vraag om welke brandstichting het ging. Samenhang met 17/04598, 17/04698, 17/04738 en 17/05490.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2019/234
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

29 januari 2019

Strafkamer

nr. S 18/00253

ABO

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 20 september 2017, nummer 20/001647-16, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1975.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft J.J.J. van Rijsbergen, advocaat te Breda, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal E.J. Hofstee heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2 Beoordeling van de middelen

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren V. van den Brink en E.S.G.N.A.I. van de Griend, in bijzijn van de waarnemend griffier J.D.M. Hart, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 januari 2019.