Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2019:1072

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
09-07-2019
Datum publicatie
10-07-2019
Zaaknummer
18/05082
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:596
In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2015:2765, (Gedeeltelijke) vernietiging met terugwijzen
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

OM-cassatie. Economische zaak. Hof heeft OvJ n-o verklaard in h.b. tegen mondelinge beslissing Rb tot n-o verklaring OvJ in vervolging, zoals aangetekend in p-v tz. (zonder schriftelijk vonnis), omdat beslissing Rb geen einduitspraak is. Mondelinge beslissing Rb aan te merken als einduitspraak a.b.i. art. 138 Sv? HR: Op gronden vermeld in ECLI:NL:HR:2016:1 is middel terecht voorgesteld. ECLI:NL:HR:2016:1: Beslissing Rb tot n-o verklaring OvJ in vervolging is einduitspraak in de zin van art. 138 Sv. Ex art. 404.1 Sv staat tegen dergelijke einduitspraak h.b. open. Hof heeft OvJ dus ten onrechte n-o verklaard in ingesteld h.b. Omstandigheid dat Rb heeft volstaan met geven van mondeling vonnis dat is aangetekend in p-v van tz., kan grond vormen voor vernietiging van dat vonnis in h.b. op de grond dat het niet aan voorschriften van art. 358 en 359 Sv voldoet maar brengt niet mee dat geen sprake is van einduitspraak waartegen h.b. kan worden ingesteld. Volgt vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 18/05081 E.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2019/896
SR-Updates.nl 2019-0287
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 18/05082

Datum 9 juli 2019

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, Economische Kamer, van 16 april 2015, nummer 21/003704-14, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1965,

hierna: de verdachte.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door het Openbaar Ministerie. Het heeft bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal G. Knigge heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak en tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, economische kamer, om opnieuw te worden berecht en afgedaan.

2 Beoordeling van het middel

2.1

Het middel klaagt dat het oordeel van het Hof dat de door de Rechtbank op 12 juni 2014 gegeven beslissing geen einduitspraak is in de zin van art. 138 Sv waartegen hoger beroep openstaat, blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting, althans ontoereikend is gemotiveerd.

2.2

Op de gronden die zijn vermeld in HR 5 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:1 is het middel terecht voorgesteld.

3 Beslissing

De Hoge Raad:

- vernietigt de bestreden uitspraak;

- wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, opdat de zaak opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren V. van den Brink en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 juli 2019.