Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2018:992

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
26-06-2018
Datum publicatie
27-06-2018
Zaaknummer
16/05696
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:441
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Feitelijke leiding geven aan het door rechtspersoon opzettelijk i) doen van onjuiste en/of onvolledige aangifte omzetbelasting, art. 68.1.a AWR en ii) niet tijdig doen van aangifte vennootschapsbelasting, art. 69.1 AWR, feitelijke leiding geven aan het door rechtspersoon plegen van bedrieglijke bankbreuk en medeplegen van bedrieglijke bankbreuk, art. 341.1 Sr en feitelijke leiding geven aan het door een rechtspersoon begaan van valsheid in geschrift, art. 225.1 Sr. Middelen o.m. over verwerping verweer bewijsuitsluiting vanwege schending nemo-teneturbeginsel. HR: art. 81.1 RO. CAG: Verdachte is i.h.k.v. faillissementsprocedure door de RC ondervraagd over vindplaats van 30 dozen administratie waarop verweer betrekking heeft. Art. 29 Sv is niet van toepassing op deze procedure. Wel staat nemo-teneturbeginsel eraan in de weg dat het in faillissementsprocedure verkregen wilsafhankelijke materiaal wordt gebruikt voor eventuele strafvervolging. Uitleg begrip wils(on)afhankelijk. Samenhang met 16/05697 en 16/05698.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2018/811
NBSTRAF 2018/251
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

26 juni 2018

Strafkamer

nr. S 16/05696

SK

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, van 16 november 2016, nummer 21/001676-14, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1950.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben J.W.E. Luiten en R.I. Kool, beiden advocaat te Maastricht, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal P.C. Vegter heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De raadsman Luiten heeft daarop schriftelijk gereageerd.

2 Beoordeling van de middelen

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 juni 2018.