Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2018:916

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
15-06-2018
Datum publicatie
15-06-2018
Zaaknummer
17/01483
Formele relaties
In cassatie op : ECLI:NL:GHDHA:2016:3498, Bekrachtiging/bevestiging
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:310, Gevolgd
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Art. 81 lid 1 RO. Onrechtmatige daad. Vordering tot schadevergoeding na (gedwongen) instemming met echtscheiding naar Joods recht. Zorgplicht synagoge om onrechtmatig handelen te voorkomen? Aansprakelijkheid synagoge op grond van art. 6:170 BW voor handelen rabbijn? (Vervolg op HR 18 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0571.)

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2018/729
RFR 2018/123
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

15 juni 2018

Eerste Kamer

17/01483

LZ

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[eiser] ,
wonende te [woonplaats] ,

EISER in het principaal cassatieberoep, verweerder in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep,

advocaat: aanvankelijk mr. A.H.H. Conradi-Vermeulen; thans mr. A.H. Vermeulen,

t e g e n

NEDERLANDSE ISRAËLITISCHE HOOFDSYNAGOGE h.o.d.n. Joodse Gemeente Amsterdam,
gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER in het principaal cassatieberoep, eiseres in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep,

advocaat: mr. H.J.W. Alt.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiser] en NIHS.

1 Het geding

Voor het verloop van het geding tot dusver verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

a. zijn arrest in deze zaak van 18 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0571, NJ 2012/315;

b. de arresten in de zaak 200.103.964/01 van het gerechtshof Den Haag van 23 september 2014, 23 juni 2015 en 29 november 2016.

De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

2 Het tweede geding in cassatie

Tegen de arresten van het hof van 23 september 2014, 23 juni 2015 en 29 november 2016 heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. NIHS heeft voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor NIHS toegelicht door haar advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal B.J. Drijber strekt tot verwerping van het principaal beroep.

De advocaat van NIHS heeft bij brief van 13 april 2018 op die conclusie gereageerd.

3 Beoordeling van het middel in het principale beroep

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Nu het middel in het principale beroep faalt, komt het voorwaardelijk ingestelde incidentele beroep niet aan de orde.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het principale beroep;

veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van NIHS begroot op € 854,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, M.J. Kroeze en C.H. Sieburgh, en in het openbaar uitgesproken door de vice-president G. de Groot op 15 juni 2018.