Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2018:835

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
05-06-2018
Datum publicatie
05-06-2018
Zaaknummer
17/00517
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:336
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Deelneming aan (door verdachtes zoons geleide) criminele organisatie die zich jarenlang bezighield met plegen van misdrijven (fraude met kinderopvangtoeslagen, sealbagfraude en witwassen), medeplegen opzettelijk gebruik maken van vals geschrift, medeplegen valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) en medeplegen gewoontewitwassen. 1. Bewijsklachten deelneming aan criminele organisatie (bestaan van organisatie, deelneming daaraan en opzet verdachte op deelneming). 2. Bewijsklacht medeplegen opzettelijk gebruik maken van vals geschrift. 3. Bewijsklacht medeplegen valsheid in geschrift. 4. Bewijsklacht gewoontewitwassen. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/00367, 17/00518, 17/00519, 17/03078 en 17/03080.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2018/715
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

5 juni 2018

Strafkamer

nr. S 17/00517

CeH/ARA

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, van 18 januari 2017, nummer 21/007118-14, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1952.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft H.M.W. Daamen, advocaat te Maastricht, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal E.J. Hofstee heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2 Beoordeling van de middelen

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren V. van den Brink en A.L.J. van Strien, in het bijzijn van de waarnemend griffier A. El Mokhtari, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 juni 2018.