Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2018:827

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
05-06-2018
Datum publicatie
05-06-2018
Zaaknummer
17/02571
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:557
In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2017:336, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Economische zaak. Illegale handel in uitheemse diersoorten (katachtigen en vogels), geen deugdelijke administratie bijhouden t.z.v. verschillende vogels en in strijd met wettelijke plicht niet alle documentatie bewaren t.a.v. vogels. Art. 13.1 en 81.1 Flora- en faunawet, art. 10, 37 en 101a Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, valsheid in geschrift en deelneming aan criminele organisatie. Groot aantal middelen o.m. over ontbrekende strafrechtsmacht Nederland, optreden verdachte als tussenpersoon, beroep op toepasselijkheid vrijstellingsregelingen voor intercommunautair verkeer, uitleg art. 13 Flora- en faunawet en art. 10 en 101a Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, beroep op “vijfvogelregeling” en vereist houderschap voor veroordeling t.z.v. art. 101a Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 17/02570 en 17/02572 E.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2018/721
JM 2018/96 met annotatie van S. Pieters
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

5 juni 2018

Strafkamer

nr. S 17/02571 E

AKA

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, Economische Kamer, van 18 januari 2017, nummer 21/003541-15, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1961.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft N. Wouters, advocaat te Middelburg, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal A.J. Machielse heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De raadsvrouwe heeft daarop schriftelijk gereageerd.

2 Beoordeling van de middelen

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren V. van den Brink en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 juni 2018.