Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2018:686

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
04-05-2018
Datum publicatie
04-05-2018
Zaaknummer
18/00523
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:430, Gevolgd
Rechtsgebieden
Insolventierecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Faillissement; verzoek tot ontslag curator (art. 73 Fw); horen rechter-commissaris (art. 65 Fw).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJB 2018/957
RvdW 2018/575
RI 2018/53
JOR 2018/229
TvI 2018/47 met annotatie van Q. Bongaerts
INS-Updates.nl 2018-0157
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

4 mei 2018

Eerste Kamer

18/00523

TT/IF

Hoge Raad der Nederlanden

in de zaak van:

[verzoeker],
wonende te [woonplaats],

VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: mr. R.W. Keus,

t e g e n

Mr. D. WARNINK, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van [verzoeker],
kantoorhoudende te Kampen,

VERWEERDER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [verzoeker] en de curator.

1 Het geding in feitelijke instantie

Voor het verloop van het geding in feitelijke instantie verwijst de Hoge Raad naar de beschikking in de zaak C/07/12/715 van de rechtbank Overijssel van 8 november 2017.

De beschikking van de rechtbank is aan deze beschikking gehecht.

2 Het geding in cassatie

Tegen de beschikking van de rechtbank heeft [verzoeker] beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De curator heeft geen verweerschrift ingediend.

De conclusie van de Advocaat-Generaal W.L. Valk strekt tot vernietiging en terugwijzing.

3 Beoordeling van het middel

3.1

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Bij vonnis van de rechtbank Zwolle-Lelystad van 18 december 2012 is [verzoeker] in staat van faillissement verklaard.

(ii) Mr. Warnink is de huidige curator in dat faillissement.

3.2.1

Bij e-mail van 26 oktober 2017 heeft [verzoeker] een verzoek ingediend bij de rechtbank Overijssel tot ontslag van mr. Warnink als curator.

3.2.2

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 3 november 2017.

3.2.3

De rechtbank heeft het verzoek afgewezen.

3.3

Het middel klaagt dat de rechtbank art. 65 Fw heeft geschonden door op het ontslagverzoek te beslissen zonder de in het faillissement van [verzoeker] benoemde rechter-commissaris te hebben gehoord.

3.4

De klacht is gegrond. Ingevolge art. 65 Fw is de rechtbank verplicht de rechter-commissaris te horen alvorens in enige zaak, het beheer of de vereffening van de failliete boedel betreffende, een beslissing te geven. Hieruit volgt dat de rechtbank de rechter-commissaris diende te horen alvorens op de voet van art. 73 Fw over ontslag van de curator te beslissen. Nu uit de stukken van het geding niet valt op te maken dat de rechtbank de rechter-commissaris heeft gehoord, kan de bestreden beschikking niet in stand blijven. (HR 16 oktober 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ7318, NJ 2009/517)

4 Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de beschikking van de rechtbank Overijssel van 8 november 2017;

wijst het geding terug naar die rechtbank ter verdere behandeling en beslissing.

Deze beschikking is gegeven door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, C.H. Sieburgh en H.M. Wattendorff, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer T.H. Tanja-van den Broek op 4 mei 2018.