Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2018:334

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
13-03-2018
Datum publicatie
13-03-2018
Zaaknummer
16/02057
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:69
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Profijtontneming, w.v.v. uit hennepteelt. 1. Vermelding inhoud b.m. waarop opbrengst per kilogram hennep is gebaseerd. 2. Uos aantal oogsten. HR: art. 81.1 RO. CAG t.a.v. ontvankelijkheid cassatieberoep: Schriftelijke volmacht aan griffier houdt voldoende duidelijk in dat deze ook is gericht op het doen instellen van cassatieberoep in ontnemingszaak. Omstandigheid dat cassatie-akte te laat is opgemaakt is een niet aan betrokkene toe te rekenen ambtelijk verzuim, zodat betrokkene ontvankelijk is in zijn cassatieberoep wegens verschoonbare termijnoverschrijding. Samenhang met 15/02610.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2018/386
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

13 maart 2018

Strafkamer

nr. S 16/02057 P

SLU

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 27 mei 2015, nummer 22/002089-12, op een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel ten laste van:

[betrokkene] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1981.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de betrokkene. Namens deze heeft J.M. Lintz, advocaat te 's-Gravenhage, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2 Beoordeling van de middelen

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma en V. van den Brink, in bijzijn van de waarnemend griffier J.D.M. Hart, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 maart 2018.