Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2018:26

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
09-01-2018
Datum publicatie
10-01-2018
Zaaknummer
16/02911
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:1410, Gevolgd
In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2016:1865, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Medeplegen van (gewoonte)witwassen d.m.v. “money transfers” vanuit Nederland naar Jamaica, art. 420ter Sr en art. 420bis.1.b Sr. 1. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM gelet op door Nederlandse autoriteiten gefaciliteerde verkapte uitlevering. 2. Bewijsklacht. 3. Redelijke termijn in h.b. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met ECLI:NL:HR:2017:698.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2018/167
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

9 januari 2018

Strafkamer

nr. S 16/02911

ABO

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 12 mei 2016, nummer 20/001629-14, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren in [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1965.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft C. Reijntjes-Wendenburg, advocaat te Maastricht, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal P.C. Vegter heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2 Beoordeling van de middelen

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend griffier A.C. ten Klooster, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 januari 2018.