Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2018:2254

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
07-12-2018
Datum publicatie
07-12-2018
Zaaknummer
17/04121
Formele relaties
In cassatie op : ECLI:NL:GHDHA:2017:1359, Bekrachtiging/bevestiging
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:1177, Gevolgd
Rechtsgebieden
Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Art. 81 lid 1 RO. Auteursrecht. Billijke vergoeding voor thuiskopieën, art. 16c lid 1 en lid 2 Auteurswet. Is in amvb's uitgewerkte regeling onverbindend wegens strijd met Auteursrechtrichtlijn? Vrijstellings- en teruggaveregeling. Licentiemodel tegenover substitutiemodel. Verbod van willekeur. Motivering omvang door thuiskopieën geleden schade, deskundigenrapport. Kort voor zitting in geding brengen deskundigenrapport, hoor en wederhoor.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2019/6
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

7 december 2018

Eerste Kamer

17/04121

TT/IF

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. HP NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Amstelveen,

2. DELL B.V.,
gevestigd te Amsterdam,

3. IMATION B.V.,
gevestigd te Hoofddorp,

4. FIAR CONSUMER ELECTRONICS FIAR C.E.,
gevestigd te Amsterdam,

EISERESSEN tot cassatie,

advocaat: mr. A.M. van Aerde,

t e g e n

1. DE STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Justitie en Veiligheid),
zetelende te Den Haag,

VERWEERDER in cassatie,

advocaat: mr. S.M. Kingma,

2. STICHTING DE THUISKOPIE,
gevestigd te Amsterdam,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. T. Cohen Jehoram.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als HP c.s., de Staat en Stichting De Thuiskopie.

1 Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

a. de vonnissen in de zaak C/09/438914/HA ZA 13-264 van de rechtbank Den Haag van 14 januari 2015 en 10 april 2015;

b. het arrest in de zaak 200.172.388/01 van het gerechtshof Den Haag van 23 mei 2017.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2 Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof hebben HP c.s. beroep in cassatie ingesteld. De procesinleiding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Staat en Stichting De Thuiskopie hebben ieder een verweerschrift tot verwerping ingediend.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor Stichting De Thuiskopie mede door mr. G.J. Harryvan.

De conclusie van de Advocaat-Generaal G.R.B. van Peursem strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De advocaat van HP c.s. heeft schriftelijk op die conclusie gereageerd.

3 Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt HP c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de Staat begroot op € 854,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris en aan de zijde van Stichting De Thuiskopie begroot op € 854,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris, voor elk van de verwerende partijen vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien H.P. c.s. deze niet binnen veertien dagen na heden hebben voldaan.

Dit arrest is gewezen door de vicepresident E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren G. Snijders, C.E. du Perron, M.J. Kroeze en C.H. Sieburgh, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer M.V. Polak op 7 december 2018.