Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2018:2191

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
27-11-2018
Datum publicatie
27-11-2018
Zaaknummer
17/02271
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:1006
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Beschikking
Inhoudsindicatie

Beklag, beslag ex art. 94 Sv op telefoon en gereedschapskist onder klager. Behoorlijke oproeping raadsman voor raadkamerbehandeling van klaagschrift ex art. 552a Sv? Art. 51 (oud) Sv, thans art. 48 Sv. HR: Op de gronden vermeld in CAG is het middel in zoverre terecht voorgesteld. CAG: Uit de stukken blijkt niet dat een afschrift van de oproeping voor de behandeling van het klaagschrift aan de raadsman van klager is verzonden, zodat het voorschrift van art. 51 (oud) Sv niet is nageleefd, hetgeen - al wordt zulks niet uitdrukkelijk in de wet bepaald - geacht wordt aan geldige behandeling van klaagschrift in raadkamer buiten tegenwoordigheid van klager en diens raadsman in de weg te staan. Volgt vernietiging en terugwijzing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2018/1343
SR-Updates.nl 2019-0044
JOW 2019/2
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

27 november 2018

Strafkamer

nr. S 17/02271 B

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

op het beroep in cassatie tegen een beschikking van de Rechtbank Noord-Holland, zittingsplaats Haarlem, van 18 april 2017, nummer RK 17/000786, op een klaagschrift als bedoeld in art. 552a Sv, ingediend door:

[klager] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1989.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de klager. Namens deze hebben B.A.C. van Tuinen en Th.O.M. Dieben, beiden advocaat te Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal T.N.B.M. Spronken heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden beschikking en tot zodanige beslissing met betrekking tot terugwijzing of verwijzing als de Hoge Raad gepast zal voorkomen.

2 Beoordeling van het eerste middel

2.1.

Het middel klaagt onder meer dat de raadsman van de klager niet behoorlijk is opgeroepen voor de behandeling van het door de klager ingediende klaagschrift in raadkamer van 3 april 2017.

2.2.

Op de gronden die zijn vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5.8 en 5.9 is het middel in zoverre terecht voorgesteld.

3 Slotsom

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden beschikking niet in stand kan blijven, de middelen voor het overige geen bespreking behoeven en als volgt moet worden beslist.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden beschikking;

wijst de zaak terug naar de Rechtbank Noord-Holland, zittingsplaats Haarlem, opdat de zaak op het bestaande klaagschrift opnieuw wordt behandeld en afgedaan.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren V. van den Brink en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 november 2018.