Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2018:2154

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
20-11-2018
Datum publicatie
20-11-2018
Zaaknummer
17/00898
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:1078
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Art. 416.2 Sv bij verstek na veroordeling t.z.v. art. 62 jo. bord A1 RVV 1990. Schriftelijke bijzondere volmacht tot instellen cassatieberoep van advocaat aan griffiemedewerker per e-mailbericht. Ontvankelijkheid cassatieberoep, art. 450 Sv. HR: Op gronden vermeld in CAG kan verdachte niet worden ontvangen in beroep. CAG: Een enkel e-mailbericht kan niet worden aangemerkt als schriftelijke volmacht, nu voor het instellen van cassatieberoep is vereist een als bijlage bij deze e-mail gevoegde brief, inhoudende een schriftelijke volmacht waarmee advocaat griffiemedewerker machtigt om namens verdachte rechtsmiddel aan te wenden. Cassatieberoep is niet op voorgeschreven wijze ingesteld, nu volmacht is neergelegd in enkel e-mailbericht zonder dat schriftelijke volmacht als bijlage is gevoegd. Er bestond geen verplichting voor medewerker Hof, met wie raadsman contact heeft gehad over te gebruiken e-mailadres om cassatie in te stellen, om mededelingen te doen t.a.v. wijze van instellen beroep in cassatie, nu volmacht afkomstig is van advocaat van wie mag worden verwacht dat hij ervan op de hoogte is op welke wijze rechtsmiddel kan worden aangewend.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2018/1330
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

20 november 2018

Strafkamer

nr. S 17/00898

ES

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 19 februari 2015, nummer 22/002223-14, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1946.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft J.J.O. Zandt, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld.

De Advocaat-Generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring van de verdachte in het beroep.

De raadsman heeft daarop schriftelijk gereageerd.

2 Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep

Op de gronden die zijn vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal kan de verdachte niet worden ontvangen in het ingestelde beroep.

3 Beslissing

De Hoge Raad verklaart de verdachte niet-ontvankelijk in het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren E.S.G.N.A.I. van de Griend en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend griffier J.D.M. Hart, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 november 2018.