Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2018:1880

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
09-10-2018
Datum publicatie
09-10-2018
Zaaknummer
17/01193
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:843
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Art. 416.2 Sv bij verstek na veroordeling t.z.v. verduistering schilderijen, art. 321 Sr. Betekening appeldagvaarding. Appeldagvaarding aangeboden op ander huisnummer dan door verdachte opgegeven adres. In appelakte en schriftelijke bijzondere volmacht tot instellen h.b. is adres A nr. 57 B opgegeven welk adres correspondeert met laatst opgegeven woon- of verblijfplaats in ID-staat SKDB, terwijl appeldagvaarding blijkens akte van uitreiking tevergeefs is aangeboden op adres A nr. 57 D en is uitgereikt aan griffier omdat van verdachte geen woon- of verblijfplaats in Nederland bekend was, waarna ex art. 588a Sv afschrift appeldagvaarding is verzonden naar adres A nr. 57 B. Appeldagvaarding aangeboden op feitelijke woon- of verblijfplaats? HR: Op gronden vermeld in CAG is het middel gegrond. HR verklaart appeldagvaarding nietig. CAG: Appeldagvaarding moest worden uitgereikt op nr. 57 B, terwijl handgeschreven tekst op akte van uitreiking inhoudt dat is getracht dagvaarding uit te reiken op nr. D. Er zijn geen aanwijzingen zijn dat sprake is van kennelijke verschrijving en latere toezending per post aan het juiste adres kan fout niet repareren. Gelet hierop en mede in aanmerking genomen dat niet blijkt dat Hof enig onderzoek heeft gedaan naar verschil in op akte van uitreiking genoemde adressen, is Hofs oordeel dat appeldagvaarding op geldige wijze is betekend ontoereikend gemotiveerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2018/1144
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

9 oktober 2018

Strafkamer

nr. S 17/01193

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een bij verstek gewezen arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, van 21 oktober 2016, nummer 21/002071-16, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1962.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft M. Berndsen, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De plaatsvervangend Advocaat-Generaal D.J.M.W. Paridaens heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak en tot nietigverklaring van de dagvaarding in hoger beroep.

2. Beoordeling van het middel

2.1.

Het middel klaagt over het oordeel van het Hof dat de appeldagvaarding rechtsgeldig is betekend. Het voert daartoe aan dat getracht had moeten worden die dagvaarding uit te reiken op het door de verdachte opgegeven adres [a-straat] 57B te [plaats] in plaats van op het huisnummer 57D.

2.2.

Op de gronden die zijn vermeld in de conclusie van de plaatsvervangend Advocaat-Generaal is het middel gegrond. De Hoge Raad zal de appeldagvaarding nietig verklaren.

3 Slotsom

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden uitspraak niet in stand kan blijven en als volgt moet worden beslist.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak;

verklaart de appeldagvaarding nietig.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren E.S.G.N.A.I. van de Griend en M.J. Borgers, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 oktober 2018.