Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2018:1877

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
09-10-2018
Datum publicatie
09-10-2018
Zaaknummer
17/00291
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:1120
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Snelheidsovertreding, art. 62 jo. bord A1 RVV 1990. Dubbel verstek. Hof heeft verdachte n-o verklaard in zijn h.b. omdat het te laat is ingesteld. Nadat eerdere aanhoudingsverzoeken zijn toegewezen, heeft Hof niet beslist op voorafgaand aan tz. in h.b. per fax gedaan aanhoudingsverzoek raadsman i.v.m. verhindering wegens vakantie. Verzoek bevond zich t.t.v. h.b. niet in dossier maar is aan schriftuur gehecht. HR: Op gronden vermeld in CAG vermeld is middel terecht voorgesteld. Volgt vernietiging en terugwijzing. CAG: Inhoud van aan cassatieschriftuur gehechte stukken - te weten een aanhoudingsverzoek en een “faxlogboek” betreffende de verzending van dit verzoek per fax naar het faxnummer van de strafgriffie van Hof - biedt voldoende grond voor het ernstige vermoeden dat raadsman voorafgaand aan tz. in h.b. per fax een verzoek tot aanhouding heeft gedaan en dat dit verzoek bij Hof is ingekomen maar daar vervolgens in het ongerede is geraakt. P-v tz. in h.b. houdt geen uitdrukkelijke en gemotiveerde beslissing in omtrent verzoek. Verzuim te beslissen op verzoek heeft nietigheid van het onderzoek en de naar aanleiding daarvan gegeven uitspraak tot gevolg.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2018/1138
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

9 oktober 2018

Strafkamer

nr. S 17/00291

IV

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een bij verstek gewezen arrest van het Gerechtshof Den Haag van 26 augustus 2016, nummer 22/003074-15, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1978.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft M.G.J. Smit, advocaat te Rotterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal B.F. Keulen heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak en tot terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof Den Haag teneinde op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

2 Beoordeling van het eerste middel

2.1.

Het middel klaagt dat het Hof heeft verzuimd te beslissen op het door de raadsman van de verdachte voorafgaand aan de terechtzitting in hoger beroep van 26 augustus 2016 gedane verzoek tot aanhouding van de behandeling van de zaak in verband met zijn verhindering.

2.2.

Op de gronden die zijn vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4 tot en met 12 en 14, is het middel terecht voorgesteld.

3 Slotsom

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden uitspraak niet in stand kan blijven, het tweede middel geen bespreking behoeft en als volgt moet worden beslist.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Den Haag, opdat de zaak opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren M.J. Borgers en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 oktober 2018.