Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2018:1826

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
02-10-2018
Datum publicatie
03-10-2018
Zaaknummer
17/01504
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:1103
In cassatie op : ECLI:NL:GHDHA:2017:1395, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Deelneming aan een criminele organisatie, art. 140.1 Sr en medeplegen van gewoontewitwassen, art. 420ter Sr. Afwijzing bij appelschriftuur gedaan getuigenverzoek. HR: art. 81.1 RO.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2018/1108
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

2 oktober 2018

Strafkamer

nr. S 17/01504

AKA

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 9 maart 2017, nummer 22/000759-15, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1989.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft G. Meijers, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal A.J. Machielse heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2 Beoordeling van het middel

Het middel kan niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend griffier S.P.J. Lugtenburg, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 2 oktober 2018.