Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2018:1157

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
10-07-2018
Datum publicatie
11-07-2018
Zaaknummer
17/03479
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:775
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Jeugdzaak. Reeks (pogingen tot) woninginbraken. 1. Slagende bewijsklacht medeplegen gekwalificeerde diefstal, art. 311.1 Sr. 2. Slagende bewijsklacht medeplegen poging tot gekwalificeerde diefstal, art. 311.1 Sr.

Ad 1. Aangezien de bewezenverklaring van de onder 4 tlgd. woninginbraak, v.zv. inhoudende dat verdachte "tezamen en in vereniging met anderen" en "door middel van braak" de tlgd. diefstal heeft gepleegd, niet z.m. kan worden afgeleid uit de inhoud van de door het Hof gebezigde b.m., is de bestreden uitspraak in zoverre niet naar de eis der wet met redenen omkleed.

Ad 2. Aangezien de bewezenverklaring van de onder 5 tlgd. poging tot woninginbraak niet z.m. kan worden afgeleid uit de gebezigde b.m., is de bestreden uitspraak niet naar de eis der wet met redenen omkleed.

Volgt gedeeltelijke vernietiging en terugwijzing. Samenhang met 17/03212; 17/03287; 17/03475 en 17/03477.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW2018/964
SR-Updates.nl 2018-0303
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

10 juli 2018

Strafkamer

nr. S 17/03479 J

SSA/SA

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 22 juni 2017, nummer 22/003026-16, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1997.

1 Geding in cassatie

Het beroep - dat kennelijk niet is gericht tegen de vrijspraak van feit 2 en de niet-ontvankelijkverklaring in het hoger beroep tegen de vrijspraak van het onder 1, 8, 9 en 10 tenlastegelegde - is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft B. Kizilocak, advocaat te Rotterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal A.J. Machielse heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden arrest voor zover het betreft de beslissingen over de feiten 4 en 5 en de strafoplegging behoudens de verbeurdverklaring, tot terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof Den Haag teneinde in zoverre op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan en tot verwerping van het beroep voor het overige.

2 Beoordeling van het vierde middel

2.1.

Het middel klaagt dat de bewezenverklaring van het onder 4 tenlastegelegde niet uit de bewijsvoering kan worden afgeleid.

2.2.1.

Ten laste van de verdachte is onder 4 bewezenverklaard dat:

"hij in de periode van 31 januari 2015 tot en met 01 februari 2015 te Rotterdam tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning gelegen aan de [a-straat 1] heeft weggenomen horloges en sieraden en laptops en een iPhone en een Playstation 4 en een portemonnee en een MP3-speler en een Nintendo spelcomputer, toebehorende aan [betrokkene 1] , waarbij verdachte en/of zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en de weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak."

2.2.2.

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende door de Rechtbank gebezigde en door het Hof overgenomen bewijsmiddelen:

"Feit 4 ( [a-straat 1] )

9. Het proces-verbaal van politie nummer PL1700-2015041230-1 (pagina 1 en verder van zaaksdossier [a-straat 1] ), inhoudende als verklaring van aangever [betrokkene 1] :

Adres: [a-straat 1]

Plaats: Rotterdam

Aangever verklaarde het volgende over het incident, dat plaatsvond op de locatie genoemd bij plaats delict, tussen zaterdag 31 januari 2015 te 20.00 uur en zondag 1 februari 2015 te 00.45 uur:

Op eerst genoemde dag, datum en tijdstip heeft aangever als laatste de woning verlaten. De woning was deugdelijk afgesloten. Op laatst genoemde dag, datum en tijdstip ontdekte een buurman de inbraak. De buurman zag dat er was ingebroken.

Tussen bovengenoemde tijdstippen heeft iemand via de voorzijde van de woning zich toegang verschaft tot de woning. De dader is de woning binnengekomen d.m.v. een raam en kennelijk door gebruik te maken van een steen. De dader is de woning kennelijk binnengekomen door middel van ingooien van het glas en het afbreken van het slot.

10. Het proces-verbaal van politie nummer PL1700-2015041230-8 (pagina 16 en verder van zaaksdossier [a-straat 1] ), inhoudende als verklaring van aangever [betrokkene 1] :

In aanvulling op mijn aangifte met betrekking tot de inbraak in mijn woning, wil ik u mededelen dat de volgende goederen uit mijn woning zijn weggenomen:

- Asus laptop met tas

- Horloge, 1 Timex, zwart

- Horloge, 3 Seiko, zilver

- Horloge, 1 Guess, zwart/wit

- Horloge, 1 Pulsar, zilver

- Horloge, 1 Aqua Swiss, zwart/wit

- Horloge, 1 Fossil, zilver

- iPhone, 1 4S, wit 16GB, IMEI [001]

- Playstation 4, en spelen Fifa en COD, zwart

- Externe harde schijf, WD 1 TB

- Laptop, Samsung

- Sieraden, goud (inclusief naamketting Zaahierah), zilver, Swarovski

- Louis Vuitton portemonnee, kleur bruin met inhoud: bankpasjes, ID, OV chipkaart, VGZ pasje en winkelpasjes.

- Horloge, 1, Guess, goud met zilver, modelnummer WI507213

- Horloge, 2, bruin en zwart.

- Horloge, 1, Jennifer Lopez, roze

- MP3, 1, Samsung, zwart

- Nintendo, wit

11. Het proces-verbaal van politie nummer PL1700-2015041230-14 (pagina 36 en verder van zaaksdossier [a-straat 1] ), inhoudende als relaas van de verbalisant:

Op 26 februari 2015 werd als verdachte van een poging woninginbraak aangehouden [verdachte] . Onder genoemde verdachte werd een telefoon inbeslaggenomen van het merk iPhone, type 5. Deze iPhone is onderzocht. De iPhone was voorzien van het IMEI nummer [002] . Ook zat er in de iPhone een simkaart met simkaartnummer [003] . Het bijbehorende telefoonnummer betrof [004] .

[verdachte] is de gebruiker van de genoemde iPhone.

Op 1 februari 2015 omstreeks 00:24:01 uur UTC wordt er een gesprek gevoerd via de whatsapp van een persoon genaamd [verdachte] en een persoon genaamd [betrokkene 2] met telefoonnummer [005] . Dit gesprek is opgeslagen, in genoemde iPhone.

De uitgaande gesprekken komen van de telefoon van [verdachte] , de inkomende gesprekken komen van de telefoon van [betrokkene 2] ;

Uitgaand gesprek;

"K hb izn lappie la ken. Kan je geen clenie fixi ashrafif ofzo"

(Ik heb een laptop. Kan je geen ? regelen ashraff ofzo)

Inkomend gesprek;

"Aiitt osso 3enak vandaag nigg" (Hé huis ingebroken vandaag).

Uitgaand gesprek; "jaala". (jaja). Uitgaand gesprek; "solo"

Inkomend gesprek;

"Oowhh jij kan amper aanbelle solo"

Inkomend gesprek;

"Ga jij osso 3akke". (Ga jij inbreken).

Uitgaand gesprek;

"Wollah k ben solo gegaan". (Ja toch ik ben alleen gegaan).

Uitgaand gesprek;

"toen k met jullie was [betrokkene 3] had em gebracha met izn boy ze ware erin gegaan".

(Toen ik met jullie was [betrokkene 3] heeft ingebroken met een jongen Ze waren erin gegaan).

Uitgaand gesprek;

"Net k was ff met [betrokkene 3] die osso was nog actief hy ging osso k ben alleen derin ggegan". (Ik was even met [betrokkene 3] het huis was nog vrij Hij ging naar huis ik ben alleen er in gegaan). Inkomend gesprek; "Ennuu". (En nu). Inkomend gesprek;

"Een lappie". (een laptop).

Uitgaand gesprek;

"Jaa maar hys wel strakk". ( Ja hij is wel strak).

Uitgaand gesprek;

"Zonder wagtwoord met oplader alles". ( Zonder wachtwoord met oplader).

Uitgaand gesprek;

"Weetje welkee osso". ( Weet je welk huis).

Uitgaand gesprek;

"Die dag met [betrokkene 4] toen hy-Zij pak steen en ramm tgn de raamm".

(die dag met [betrokkene 4] toen hij zei pak een steen en gooi tegen het raam).

Inkomend gesprek; "Welke alweer". Uitgaand gesprek;

"Die dagg man met [betrokkene 4] en [betrokkene 5] by pleintje van [betrokkene 3] ".

(Die dag met [betrokkene 4] en [betrokkene 5] bij het pleintje van [betrokkene 3] ).

Inkomend gesprek;

"Heeft [betrokkene 3] niks uitgehaald". (Heeft [betrokkene 3] er niets uitgehaald).

Uitgaand gesprek;

"Gotu maar hyweet niet of echt iss". (Goud maar hij weet niet op het echt is).

Uitgaand gesprek;

"Olumm zijn ezels ze waren met zn 5e derin gegaan".

(? zijn ezels ze zijn er met z'n 5e binnen geweest).

Op 1 februari 2015 omstreeks 14:08:39 uur UTC wordt een aantal berichten verzonden via de WhatsApp van de genoemde IPhone van [verdachte] naar de telefoon van een persoon genaamd [betrokkene 6] met telefoonnummer [006] .

De uitgaande gesprekken komen van de telefoon van [verdachte] , de inkomende gesprekken komen van de telefoon van [betrokkene 6] ;

Uitgaand gesprek;

"Je wou tg laptop kopen".

Uitgaand gesprek; "Hij is gestole". Uitgaand gesprek; "Maar zonder code". Uitgaand gesprek; "Oplader".

Uitgaand gesprek; "Boekjes".

Uitgaand gesprek; "Laptop tas".

Uitgaand gesprek; "Alles".

Uitgaand gesprek; "Wollah goeie".

Daarna wordt er een foto meegestuurd van de laptop zoals is toegevoegd in bijlage.

Op 1 februari 2015 omstreeks 16:56:10 UTC wordt een gesprek gevoerd met genoemde iPhone via de WhatsApp van bovenstaande persoon genaamd [verdachte] naar een persoon genaamd [betrokkene 7] met telefoonnummer [007] .

De uitgaande gesprekken komen van de telefoon van [verdachte] , de inkomende gesprekken komen van de telefoon van [betrokkene 7] ;

Uitgaand gesprek;

"Gister [betrokkene 3] en iZn boy hadde osso gebracha en gepakt".

(Gisteren [betrokkene 3] en een jongen hadden in een huis ingebroken en gepakt).

Uitgaand gesprek;

"In de nacht hy was nog actief k. Ben solo derin gegaan heb izn lappie".

(In de nacht was hij nog actief. Ik ben solo er in gegaan en heb een laptop).

Uitgaand gesprek;

"gaat die turkoe kopen". (gaat die turk kopen).

Uitgaand gesprek;

Foto van laptop wordt verstuurd.

Uitgaand gesprek;

"Oplader alles geen wgatwoord". (Oplader alles geen wachtwoord).

De Index van de WhatsApp-gesprekken zijn genummerd en zijn oplopend per gesprek. Volgens de Index wordt er een aantal gesprekken later geantwoord met;

Inkomend gesprek;

"zo een oude lappie he". (zo een oude laptop he).

Op 1 februari 2015 omstreeks 21:14:38 uur UTC wordt een gesprek gevoerd met genoemde iPhone via de WhatsApp van bovenstaande persoon genaamd [verdachte] naar een persoon genaamd [betrokkene 7] met telefoonnummer [007] .

De uitgaande gesprekken komen van de telefoon van [verdachte] , de inkomende gesprekken komen van de telefoon van [betrokkene 7] ;

Inkomend gesprek;

"wat had die [betrokkene 3] uit die osso (woning) gehaald".

Uitgaand gesprek;

"Gotuu enzo". (Goud enzo).

Uitgaand gesprek;

"koelie ossoo". (Surinaams/Hindoestaans huis).

Uitgaand gesprek;

"k had een gevoell er zatt daar een stackkk". (onbekend wat hier mee wordt bedoeld).

Inkomend gesprek;

"aineee faka mann". (néé balen man).

De bovengenoemde WhatsApp-gesprekken en de foto van de laptop worden als bijlage bij dit proces-verbaal gevoegd.

Er is een onderzoek ingesteld naar het telefoonnummer [005] met de naam [betrokkene 2] , hiervan is afzonderlijk proces-verbaal van opgemaakt.

Er is een onderzoek ingesteld naar het telefoonnummer [006] met de naam [betrokkene 6] , hiervan is afzonderlijk proces-verbaal van opgemaakt.

Er is een onderzoek ingesteld naar het telefoonnummer [007] met de naam [betrokkene 7] , hiervan is afzonderlijk proces-verbaal van opgemaakt.

Er is een onderzoek ingesteld naar het telefoonnummer [008] met de naam [betrokkene 3] , hiervan is afzonderlijk proces-verbaal van opgemaakt.

Tussen zaterdag 31 januari 2015 te 20:00 uur en zondag 1 februari 2015 te 00:45 uur is op locatie [a-straat 1] te Rotterdam een woninginbraak gepleegd. De daders zijn vermoedelijk de woning binnen gekomen door middel van het ingooien van het glas van de voordeur en het afbreken van het cilinderslot van de voordeur.

Tijdens deze inbraak zijn een aantal goederen, waaronder een laptop weggenomen.

Op zondag 1 februari 2015 omstreeks 01:06 uur werd aangifte gedaan van bovengenoemde inbraak. Zeer waarschijnlijk wordt er in de hierboven genoemde WhatsApp-gesprekken gesproken over de inbraak aan de [a-straat 1] te Rotterdam.

Uit de uitgelezen [telefoon] van [verdachte] blijkt dat hij op 31 januari 2015 meerdere malen telefonisch contact heeft gehad met de gebruiker van telefoonnummer [008] , de gebruiker van dit telefoonnummer staat in de telefoon van [verdachte] als [betrokkene 3] .

Uit de uitgelezen telefoon van [verdachte] is een zogenaamde selfie gevonden van [verdachte] . Deze selfie is gemaakt op dezelfde dag als inbraak gepleegd aan de [a-straat 1] te Rotterdam op 31 januari 2015.

Ook is er een foto aangetroffen in de telefoon van [verdachte] waar hij zelf op staat voor een horeca gelegenheid De Theetuin, gevestigd aan de Beijerlandselaan 133a te Rotterdam. De genoemde foto is genomen op de avond van de inbraak aan de [a-straat 1] te Rotterdam. De Beijerlandselaan is een straat achter de [a-straat 1] te Rotterdam. Horeca gelegenheid "De Theetuin" is enkele tientallen meters van de [a-straat 1] vandaan.

12. Het proces-verbaal van politie nummer PL1700-2015041230-12 (pagina 55 en verder van zaaksdossier [a-straat 1] ), inhoudende als verklaring van de getuige [betrokkene 8] :

Op 12 augustus 2015 sprak ik, verbalisant, op de locatie [a-straat 1] te Rotterdam de familie [van betrokkene 1] over de inbraak gepleegd tussen 31 januari 2015 en 1 februari 2015.

Ik, verbalisant [verbalisant] , sprak tijdens dit gesprek met de zoon van de aangever genaamd [betrokkene 8] .

Hierna genoemd [betrokkene 8] .

"Ik zal u vertellen over de goederen die tijdens de inbraak zijn weggenomen. Er zijn verschillende horloges weggenomen, er is goud gestolen, daar zat ook nep goud tussen. Ik had een laptop van het merk Asus deze is ook ontvreemd. Ik kan u vertellen dat als ik mijn laptop opende ik een aantal stickers zag, zowel links als rechts op de laptop. Dit zijn volgens mij standaard stickers waren die er op zaten.'

Ik kreeg van verbalisant [verbalisant] , een foto afdruk te zien van een laptop.

Ik zag de foto afdruk en zei; "dat is mijn laptop". Ik zag dat het mijn laptop was omdat ik mijn laptop herkende aan de eerder genoemde stickers. Ik kan u vertellen dat ik er altijd zuinig mee om ben gegaan en dat er geen krassen op zaten. Ik kan u vertellen dat de laptop in een laptoptas zat, in deze tas zat ook de oplader en een harde schijf van het merk WD elements. Ik kan u vertellen dat er geen wachtwoord op mijn laptop zat."

13. Het proces-verbaal van politie documentcode 1510271000.V03 (pagina 77 en verder van zaaksdossier [a-straat 1] ), inhoudende als verklaring van de verdachte:

V: Van welk telefoonnummer maak jij gebruik?

A: [004] .

V: Wat voor telefoon heb je?

A: Een iPhone 5, wit van kleur.

V: Wie maken er allemaal gebruik van jouw telefoon?

A: Het is mijn eigen telefoon, daar maak alleen ik gebruik van."

2.2.3.

De aanvulling die als bijlage aan het bestreden arrest is gehecht luidt, voor zover hier nog van belang, als volgt:

"Aanvulling van een bewijsmiddel

Bewijsmiddel 9

Het proces-verbaal van politie nummer PL1700-2015041230-1 (pagina 1 en verder van zaaksdossier [a-straat 1] ), inhoudende als verklaring van aangever [betrokkene 1] :

Achternaam: [betrokkene 1]

Voornamen: [voornamen betrokkene 1] ."

2.3.

Aangezien de bewezenverklaring van het onder 4 tenlastegelegde, voor zover inhoudende dat de verdachte "tezamen en in vereniging met anderen" en "door middel van braak" de tenlastegelegde diefstal heeft gepleegd, niet zonder meer kan worden afgeleid uit de inhoud van de door het Hof gebezigde bewijsmiddelen, is de bestreden uitspraak in zoverre niet naar de eis der wet met redenen omkleed.

2.4.

Het middel is terecht voorgesteld.

3 Beoordeling van het vijfde middel

3.1.

Het middel klaagt dat de bewezenverklaring van het onder 5 tenlastegelegde niet uit de bewijsvoering kan worden afgeleid.

3.2.1.

Ten laste van de verdachte is onder 5 bewezenverklaard dat:

"hij op 11 februari 2015 te Rotterdam ter uitvoering van het voornemen om tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning gelegen aan de [b-straat 1] weg te nemen geld en/of een of meer goederen van zijn, verdachtes, en/of zijn mededaders gading, toebehorende aan [betrokkene 9] , en zich daarbij de toegang tot voornoemde woning te verschaffen en die/dat weg te nemen geldbedrag en/of goed(eren) onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, met zijn mededader, een ruit/raam van voornoemde woning heeft ingegooid/ingeslagen, terwijl de uitvoering van het voornemen niet is voltooid."

3.2.2.

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende door de Rechtbank gebezigde en door het Hof overgenomen bewijsmiddelen:

"Feit 5 ( [b-straat 1] )

14. Het proces-verbaal van politie nummer PL1700-2015055806-1 (pagina 1 en verder van zaaksdossier [b-straat 1] ), inhoudende als verklaring van aangeefster [betrokkene 9] :

Adres: [b-straat 1]

Plaats: Rotterdam

Aangeefster verklaarde het volgende over het incident, dat plaatsvond op de locatie genoemd bij plaats delict, tussen woensdag 11 februari 2015 19.00 uur en woensdag 11 februari 2015 19.20 uur:

Tussen eerst genoemde en laatst genoemde dag, datum en tijdstip bevond de bewoners zich in de woonkamer, tv aan het kijken.

De woning was deugdelijk afgesloten. Op laatst genoemde dag, datum en tijdstip ontdekte aangever de inbraak. Ik hoorde dat er werd gepoogd in te breken in mijn woning.

Tussen bovengenoemde tijdstippen heeft iemand via achterzijde van de woning gepoogd zich toegang te verschaffen tot de woning. De dader wilde de woning binnengekomen d.m.v. een raam en kennelijk door gebruik te maken van een steen. In het slaapkamerraam zat een gat, op het bed wat onder dit raam stond, lag een baksteen.

15. Het proces-verbaal van politie nummer 1509141255.A11 (pagina 11 en verder van zaaksdossier [b-straat 1] ), inhoudende als verklaring van aangeefster [betrokkene 9] :

De bewuste avond dat men probeerde in te breken in mijn woning aan de [b-straat 1] te Rotterdam, zat ik in de woonkamer. Rond 19.00 uur die avond hoorde ik een harde klap. Ik denk een minuut of vijftien-twintig daarna hoorde ik weer een harde doffe klap. Toen ik achterin de woning kwam zag ik dat een ruit van een van de slaapkamers daar vernield was. Er zat een gat in de ruit en ik vond in de kamer een baksteen.

De ruiten aan de achterzijde van de woning zijn voorzien van een folie speciaal tegen inbraak. Het glas breekt wel maar er ontstaat niet zo snel een gat in de ruit.

16. Het proces-verbaal van politie nummer RT4R015035 (pagina 32 en verder van zaaksdossier [b-straat 1] ), inhoudende als relaas van de verbalisant:

Op 26 februari 2015 werden een man aangehouden als verdachte van een poging inbraak in een woning te Rotterdam. Deze man was genaamd [verdachte] , geboren op [geboortedatum] -1997. Verdachte [verdachte] bleek ten tijde van zijn aanhouding een mobiele telefoon (iPhone 5) bij zich te hebben. Deze telefoon is inbeslaggenomen.

De iPhone is onderzocht. In de iPhone 5 staan enkele duizenden WhatsApp-berichten, afbeeldingen, video's en andere berichten. Veel van deze berichten en foto's zijn te herleiden naar diverse strafbare feiten, voornamelijk (woning)inbraken.

Op woensdag 11 februari 2015 deed [betrokkene 9] aangifte ter zake een poging tot inbraak in haar woning gelegen aan de [b-straat 1] te Rotterdam. Uit de aangifte bleek dat deze poging tot inbraak gepleegd was op 11 februari 2015 tussen 19.00 uur en 19.20 uur. Uit de aangifte bleek verder dat aan de achterzijde van de woning een ruit van het slaapkamerraam met een steen vernield was, In de ruit was een gat ontstaan en binnen in de slaapkamer lag een baksteen.

Bij onderzoek van de bij de verdachte [verdachte] in beslag genomen iPhone werden onder anderen drie videobestanden aangetroffen welke waren gemaakt met de bij de bij hem in gebruik zijnde iPhone. Deze drie videobestanden waren gemaakt op woensdag 11 februari 2015 te 19.07.55 uur, 19.08.12 uur en 19.30.07 uur. Benoemde tijden zijn inclusief UTC-tijd + 1.

Deze videobestanden hebben de respectieve bestandsnamen IMG_0295, IMG_0296 en IMG_0297. Bij onderzoek aan het videobestand IMG_297 is de pui van een woning en een gedeelte van een tafelblad van een mogelijk geheel ronde tafel zichtbaar. Op de beelden is ook een bewegende schaduw van een persoon te zien. Aan het einde van het korte videofragment is een harde klap hoorbaar. Direct na deze klap werd de video-opname beëindigd. Duidelijk te horen is dat er met een voorwerp op glas geslagen werd.

Bij onderzoek van de videobestanden IMG_0295 en IMG_0296 blijkt dat dit korte fragmenten zijn. De beelden zijn onscherp doch uit de beelden kan wel worden opgemaakt dat deze vanaf de zelfde positie als de video-opname met bestandsnaam IMG_297 zijn gemaakt.

Op de korte fragmenten is namelijk ook de tafel te zien als beschreven in het videobestand IMG_297.

Bij het videobestand IMG_296 is tevens een mannenstem te horen. Deze man zegt: "Vindt dit echt heerlijk".

Op woensdag 9 september 2015 werd door mij een onderzoek ingesteld bij de woning van aangeefster [betrokkene 9] aan de [b-straat 1] te Rotterdam. Bij onderzoek bleek dat de achterpui van deze woning identiek was als de achterpui van de woning welke te zien is op het onderzochte videobestand IMG_297. Bij de achterpui van de woning stond tevens een ronde tuintafel.

In de onderzochte iPhone werden een groot aantal WhatsApp-gesprekken aangetroffen. Uit onderzoek van een gedeelte van een WhatsApp-gesprek tussen de gebruiker van benoemde iPhone en de gebruiker van het telefoonnummer [009] blijkt dat de gebruiker van de iPhone "daar ff een rondje aan het maken is" De gebruiker van het telefoonnummer [009] vraagt of de gebruiker van de iPhone komt. Deze zegt op zijn beurt dat hij met iemand is en niet die richting op kan komen.

Benoemde gesprek heeft plaatsgevonden op 11 februari 2015 tussen 19.34 uur en 19.39 uur. Benoemde tijden zijn inclusief UTC-tijd + 1.

Gelet op het proces-verbaal van aangifte betreffende de poging tot inbraak aan de [b-straat 1] te Rotterdam en het onderzoek aan de videobestanden IMG_0295 en IMG_0296 en IMG_297 is het mogelijk dat de gebruiker van de in dit proces-verbaal benoemde iPhone de poging tot inbraak heeft gefilmd."

3.3.

Aangezien de bewezenverklaring van het onder 5 tenlastegelegde niet zonder meer kan worden afgeleid uit de gebezigde bewijsmiddelen, is de bestreden uitspraak niet naar de eis der wet met redenen omkleed.

3.4.

Het middel is terecht voorgesteld.

4 Beoordeling van de overige middelen

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

5 Slotsom

Nu de Hoge Raad geen grond aanwezig oordeelt waarop de bestreden uitspraak - voor zover aan zijn oordeel onderworpen - ambtshalve zou behoren te worden vernietigd, brengt hetgeen hiervoor is overwogen mee dat als volgt moet worden beslist.

6 Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak - voor zover aan zijn oordeel onderworpen - maar uitsluitend wat betreft de beslissingen ter zake van het onder 4 en het onder 5 tenlastegelegde en de strafoplegging;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Den Haag, opdat de zaak in zoverre op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan;

verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren M.J. Borgers en M.T. Boerlage, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 10 juli 2018.