Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2018:1148

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
10-07-2018
Datum publicatie
11-07-2018
Zaaknummer
17/03212
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:777
In cassatie op : ECLI:NL:GHDHA:2017:2320, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Reeks vermogensdelicten. Slagende bewijsklacht gekwalificeerde diefstal, art. 311 Sr. Aangezien de bewezenverklaring van het onder 6 tlgd. niet z.m. kan worden afgeleid uit de inhoud van de door het Hof gebezigde b.m., is de bestreden uitspraak in zoverre niet naar de eis der wet met redenen omkleed. Het middel klaagt daarover terecht. De HR zal om doelmatigheidsredenen verdachte t.z.v. het onder 6 tlgd. vrijspreken. Daardoor worden de aard en de ernst van al hetgeen voor het overige ten laste van verdachte is bewezenverklaard niet aangetast, zodat vernietiging van de bestreden uitspraak t.z.v. de strafoplegging achterwege kan blijven. Samenhang met 17/03287; 17/03475; 17/03477 en 17/03479.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW2018/959
SR-Updates.nl 2018-0301
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

10 juli 2018

Strafkamer

nr. S 17/03212

SSA/LBS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 22 juni 2017, nummer 22/003055-16, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1995.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben R.J. Baumgardt en P. van Dongen, beiden advocaat te Rotterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal A.J. Machielse heeft geconcludeerd dat de Hoge Raad zal vrijspreken van het als feit 6 tenlastegelegde, de kwalificatie van dat feit zal schrappen en het beroep voor het overige zal verwerpen.

2 Beoordeling van het vierde middel

2.1.

Het middel klaagt dat de bewezenverklaring van het onder 6 tenlastegelegde niet uit de bewijsvoering kan worden afgeleid.

2.2.1.

Het Hof heeft het vonnis van de Rechtbank gedeeltelijk en met aanvulling van de bewijsmiddelen en gronden bevestigd. In dat vonnis is overeenkomstig de tenlastelegging ten laste van de verdachte onder 6 bewezenverklaard dat:

"hij in de periode van 31 december 2014 tot en met 01 januari 2015 te Rotterdam met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning gelegen aan de [a-straat 1] heeft weggenomen een laptop (merk HP, type Pavillion) en een tablet (merk: ASUS, type: Transformer, kleur: wit) en een navigatiesysteem en een camera en sieraden en een telefoon en een headset en parfum en geld toebehorende aan [betrokkene 1] , waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft en de weg te nemen goederen onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak."

2.2.2.

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende door de Rechtbank gebezigde bewijsmiddelen:

"Feit 6 ( [a-straat 1] )

18. Het proces-verbaal van politie nummer PL1700-2015001310-1 met de bijlage goederen (pagina 1 en verder van zaaksdossier [a-straat 1] ), inhoudende als verklaring van aangeefster [betrokkene 1] :

Adres: [a-straat 1]

Plaats: Rotterdam

Aangeefster verklaarde het volgende over het incident dat plaatsvond op de locatie genoemd bij plaats delict, tussen woensdag 31 december 2014 te 17:00 uur en donderdag 1 januari 2015 te 18:00 uur:

Op eerst genoemde dag, datum en tijdstip heb ik mijn woning volledig afgesloten, in goede orde en onbeschadigd achtergelaten.

Op laatst genoemde dag, datum en tijdstip ik dat er was ingebroken.

Ik zag dat de dader(s) een steen door de ruit van de achterdeur had ingegooid, sleutel wat in de het slot zat omgedraaid, deur geopend.

Tevens heeft de dader(s) via de achtertuin, poort zat op slot, met kracht geopend.

Uit de woning is het volgende door onbekende(n) weggenomen:

- Portable-computer, HP (1)

- Asus transformer

- Canon camera

- Sieraden

- Spaarpot

Bijlage goederen

Object: Computer (Portable)

Merk/type: HP Pavilion

Object: Tablet

Merk/type: Asus Transformer

Kleur: Wit

Bijzonderheden: Tablet dock Asus Transformer

Object: Navigatiesysteem

Merk/type: Tomtom One

Object: Fotocamera

Merk/type: Canon Sx700ns

19. Het proces-verbaal van politie nummer PL1700-2015001310-5 (pagina 16 en verder van zaaksdossier [a-straat 1] ), inhoudende als verklaring van aangeefster [betrokkene 1] :

In navolging op mijn eerder gedane aangifte van inbraak in mijn woning aan de [a-straat 1] te Rotterdam, verklaar ik dat de op de bijlage weggenomen goederen en onderstaande goederen tijdens voornoemde inbraak uit de woning zijn weggenomen:

- Telefoon, HTC

- Beats audio headset

- Parfum, Infusion, Prada

- Spaarpot met inhoud, waarde 200.00 euro

20. Het proces-verbaal van politie nummer PL 1700-2015001310-7 (pagina 31 en verder van zaaksdossier [a-straat 1] ), inhoudende als relaas van de verbalisant:

Op 20 mei 2015 werd er onderzoek gedaan naar de op 6 januari 2015 inbeslaggenomen mobiele telefoon van verdachte [verdachte] , geboren [geboortedatum] 1995.

De telefoon, een Apple iPhone 4 met IMEI-code [001] en telefoonnummer [002] werd op 9 januari 2015 uitgelezen en op aanwezige gegevens onderzocht.

Uit de gegevens van de uitgelezen telefoon zijn tekstberichten gehaald waar gesproken wordt over 6 inbraken gepleegd rond oud & nieuw. De tekstberichten zijn geschreven in zogenaamde straattaal. In 1 tekstbericht wordt gesproken over 70 gram goud. Op de uitgelezen telefoon zijn ook foto's gevonden. Op 1 foto staat een weegschaal met 71 gram aan vermoedelijk gouden sieraden.

In het onderzoek werd gezocht naar inbraken gepleegd rond oud & nieuw in omgeving van de wijk Hordijkerveld te Rotterdam. Uit dit onderzoek kwam ook het adres [a-straat 1] te Rotterdam. Tussen 31 december 2014 omstreeks 17:00 uur en 1 januari 2015 omstreeks 18:00 uur werd ingebroken aan de [a-straat 1] te Rotterdam. Tijdens de inbraak werd onder andere gouden sieraden weggenomen.

Op dinsdag 26 mei 2015 heb ik, verbalisant [verbalisant] , telefonisch contact gelegd met [betrokkene 1] , aangeefster van de inbraak aan de [a-straat 1] te Rotterdam. Ik, vroeg [betrokkene 1] , of ik langs mocht komen om de eerder genoemde foto te laten zien.

Op dinsdag 26 mei 2015 ben ik, naar het adres [a-straat 1] te Rotterdam gereden.

Aldaar liet ik, de eerder genoemde foto zien van de vermoedelijk gouden sieraden op de weegschaal. Ik hoorde van de bewoonster [betrokkene 1] dat zij een aantal sieraden herkende op de getoonde foto. Dit kon mevrouw aantonen omdat zij enkele foto's had van haar sieraden.

De sieraden die [betrokkene 1] herkende waren onder andere de grote plaat als hanger met steentjes en 2 letters. Het bewerkte hartje naast de plaat. De ring boven het hartje met steentjes.

21. Het proces-verbaal van politie Documentcode 1507020320.AMB (pagina 38 en verder van zaaksdossier [a-straat 1] ), inhoudende als relaas van de verbalisant:

Op 6 januari 2015 vond een poging diefstal door middel van verbreking in vereniging gepleegd plaats te Rotterdam. Korte tijd later werden 2 jongens aangehouden, respectievelijk genaamd: [verdachte] , geboren [geboortedatum] 1995 te Rotterdam en [betrokkene 2] , geboren [geboortedatum] 1999 te [geboorteplaats] .

Na de aanhouding werden bij de verdachte [verdachte] 2 mobiele telefoons inbeslaggenomen, een zwarte Blackberry, type Curve en een zwarte iPhone, type 4S. Beide telefoons werden uitgelezen. Hieruit bleek dat de iPhone was voorzien van het IMEI-nummer [001] en voorzien was van een simkaart met het telefoonnummer [002] .

De verdachte [verdachte] werd gehoord en uit zijn verklaring kan worden opgemaakt dat de inbeslaggenomen telefoons, de Phone en Blackberry zijn eigendom waren.

22. Het proces-verbaal van politie documentcode 1507160820.AMB (pagina 48 en verder van zaaksdossier [a-straat 1] ), inhoudende als relaas van de verbalisant:

Op 6 januari 2015 werden een tweetal mannen aangehouden als verdachte van een poging inbraak in een woning te Rotterdam. Deze mannen zijn genaamd [betrokkene 2] , geboren op [geboortedatum] -1999 en [verdachte] , geboren op [geboortedatum] -1995.

Verdachte [verdachte] bleek ten tijde van zijn aanhouding twee mobiele telefoons (Phone 4 en een Blackberry) bij zich te hebben, waarvan hij bij zijn verhoor verklaarde dat deze telefoons zijn eigendom zijn.

Op 9 januari 2015 zijn beide genoemde telefoons onderzocht.

Na onderzoek van de gegevens uit de hiervoor genoemde Phone bleek dat er op 6-1-2015 een zoekopdracht was gedaan naar een ASUS Transformer, type TF300T met docking. Tussen 31-12-2014 17.00 uur en 01-01-2015

18.00

uur werd ingebroken in een woning aan de [a-straat 1] te Rotterdam. Bij deze inbraak werd onder andere een laptop weggenomen van het merk Asus Transformer, type TF300T, inclusief docking station.

23. Het proces-verbaal van politie nummer PL1700-2015007714-77 (pagina 50 en verder van zaaksdossier [a-straat 1] ), inhoudende als relaas van de verbalisant:

Op 6 december 2014 worden een tweetal mannen aangehouden als verdachten van een poging tot woninginbraak gepleegd te Rotterdam. Deze verdachten zijn genaamd [betrokkene 2] , geboren [geboortedatum] 1999 te [geboorteplaats] en [verdachte] , geboren [geboortedatum] 1995.

Verdachte [verdachte] blijkt ten tijde van de aanhouding een tweetal mobiele telefoons bij zich te dragen, te weten een Apple iPhone AA J 332, voorzien van het IMEI-nummer [001] , op dat moment voorzien van het telefoonnummer [002] en een Blackberry, type 8320, voorzien van het IMEI-nummer [003] , op dat moment voorzien van het telefoonnummer [004] .

[verdachte] is onder andere op woensdag 7 januari 2015 gehoord als verdachte in de zaak van de Erfdijk waarbij hij onder andere heeft verklaard dat de genoemde telefoons zijn telefoons zijn.

Op vrijdag 9 januari 2015 is de Apple iPhone uitgelezen. Op maandag 16 februari 2015 heb ik verbalisant een onderzoek ingesteld in de telefoongegevens zoals die op 9 januari 2015 zijn uitgelezen.

Ik zag dat er op 03/10/2014 tussen 11:41:21 uur en 17:52:34 uur een WhatsApp-gesprek gevoerd werd tussen de gebruiker van de mobiele telefoon en [betrokkene 3] , swhatsapp.net, [005] @swhatsapp.net en [006] @swhatsapp.net.

Dit gesprek gaat onder andere over "een paar ossos knallen" en over "een foetje wat gisteren in beslag is genomen door die sukkels" Uit de context waarin deze zinnen staan lijkt dit gesprek betrekking te hebben op het inbreken in woningen (ossos) en over breekijzers (foetje).

Tevens zag ik dat er op 26/12/2014 tussen 01:03:17 uur en 15:32:09 uur een WhatsApp- gesprek gevoerd werd tussen de gebruiker van de mobiele telefoon en [007] @swhatsapp.net. In dit gesprek wordt onder andere gesproken dat ze "gingen met twee foetjes" (breekijzers), dat "opw-nen lukte nie we bracha" en "kk kwart voor 2 snachts gelijk bure ernaast make deur open" Uit het vervolggesprek valt af te leiden dat de gebruiker van de telefoon is weggekomen en dat K en [betrokkene 4] apart liepen en [betrokkene 5] en [betrokkene 6] . Tevens wordt er gesproken over "oud en nieuw is perfecte dag", "hele tijd bracha"(inbreken), "Niemand hoort wat."

Op 02/01/2015 wordt tussen 00:10:26 uur en 02:22:20 uur een gesprek gevoerd via.de WhatsApp tussen de gebruiker van de telefoon en [007] @swhatsapp.net. Uit dat gesprek kan worden opgemaakt dat er politie achter de gebruiker van de telefoon aan had gezeten. Daarna wordt er gesproken over "oud en nieuw is bracha (inbraak) dag" en "Wij hebben shien 6 ossos gebracha" Tevens wordt er gesproken over een buit "70gr gotu" De gebruik er van de telefoon appt dat hij er bij 3 naar binnen is gegaan en "eentje ging [betrokkene 2] met andere boy".

Bij verder onderzoek in de telefoongegevens zag ik tussen de op de genoemde telefoon opgeslagen foto's een foto met daarop een afbeelding van een weegschaaltje met daarop een aantal goudkleurige sierraden. Tevens is te zien dat de weegschaal een gewicht van 71 gram aan geeft. Uit de technische gegevens die zichtbaar worden bij deze foto is te zien dat deze foto is gemaakt met behulp van een Apple iPhone 4 op 01/01/2015 19:57 uur.

24. Het proces-verbaal van politie documentcode 1507211314.AMB (pagina 104 en verder van zaaksdossier [a-straat 1] ), inhoudende als relaas van de verbalisant:

Op 6 januari 2015 werden een tweetal mannen aangehouden als verdachte van een poging inbraak in een woning gepleegd te Rotterdam. Deze mannen zijn genaamd [betrokkene 2] , geboren op [geboortedatum] -1999 en [verdachte] , geboren op [geboortedatum] -1995.

Verdachte [verdachte] bleek ten tijde van zijn aanhouding twee mobiele telefoons (iPhone 4 en een Blackberry) bij zich te hebben, waarvan hij bij zijn verhoor verklaarde dat deze telefoons zijn eigendom zijn. Op 9 januari 2015 zijn beide genoemde telefoons onderzocht. In het proces-verbaal van bevindingen met de documentcode 1502160001.AMB wordt vermeld dat in de opgeslagen foto's een afbeelding van een weegschaal met daarop sieraden te zien is. De weegschaal geeft 71 gram aan.

Uit verder onderzoek in de Phone blijkt dat er een tweede foto van een weegschaal met daarop sieraden in het bestand van de Phone staat. De weegschaal geeft 73 gram aan."

2.2.3.

Het Hof heeft voorts nog het volgende overwogen:

"Het Hof heeft geconstateerd dat bij bewijsmiddelen van de feiten (...) 6 (...) de voornaam van de aangever ontbreekt. Het vult het bewijs. Gelet op de bewijsverklaring, als volgt aan:

(...)

Feit 6, bewijsmiddel 18:

Naam van aangeefster: [betrokkene 1]

(...)"

2.3.

Aangezien de bewezenverklaring van het onder 6 tenlastegelegde niet zonder meer kan worden afgeleid uit de inhoud van de door het Hof gebezigde bewijsmiddelen, is de bestreden uitspraak in zoverre niet naar de eis der wet met redenen omkleed. Het middel klaagt daarover terecht. De
Hoge Raad zal om doelmatigheidsredenen de verdachte ter zake van het onder 6 tenlastegelegde vrijspreken. Daardoor worden de aard en de ernst van al hetgeen voor het overige ten laste van de verdachte is bewezenverklaard niet aangetast, zodat vernietiging van de bestreden uitspraak ter zake van de strafoplegging achterwege kan blijven.

3 Beoordeling van de overige middelen

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4 Slotsom

Nu de Hoge Raad geen grond aanwezig oordeelt waarop de bestreden uitspraak ambtshalve zou behoren te worden vernietigd, brengt hetgeen hiervoor is overwogen mee dat als volgt moet worden beslist.

5 Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak maar uitsluitend wat betreft de beslissingen ter zake van het onder 6 tenlastegelegde;

spreekt de verdachte vrij van het onder 6 tenlastegelegde;

verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren M.J. Borgers en M.T. Boerlage, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 10 juli 2018.