Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2017:957

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
02-06-2017
Datum publicatie
02-06-2017
Zaaknummer
17/00343
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

art 8:24, lid 2, Awb. Originele handtekening niet vereist voor een afdoende machtiging.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht 8:24
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NLF 2017/1351 met annotatie van Tom Noë
V-N 2017/28.11 met annotatie van Redactie
Belastingblad 2017/256
FED 2018/1 met annotatie van P. VAN DER WAL
BNB 2017/166 met annotatie van E.B. Pechler
Belastingadvies 2017/13.1
V-N Vandaag 2017/1249
FutD 2017-1332
USZ 2017/262
JB 2017/134
NTFR 2017/1514 met annotatie van
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Hoge Raad der Nederlanden

Derde Kamer

Nr. 17/00343

2 juni 2017

Arrest

gewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van de Rechtbank Overijssel van 24 januari 2017, nr. AWB 16/909, op het verzet van belanghebbende tegen de uitspraak van de Rechtbank van 20 oktober 2016, betreffende de aan belanghebbende opgelegde naheffingsaanslag in de parkeerbelasting van de gemeente Zwolle. De uitspraak van de Rechtbank op het verzet is aan dit arrest gehecht.

1 Geding in cassatie

Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de Rechtbank op het verzet beroep in cassatie ingesteld. Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

2 Beoordeling van de klachten

2.1.1.

Op naam van belanghebbende is door […] beroep bij de Rechtbank ingesteld. De Rechtbank heeft geoordeeld dat de bij het beroepschrift gevoegde volmacht niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Het betreft een foto van een volmacht.

2.1.2.

Bij brief van 19 augustus 2016 heeft de Rechtbank […] verzocht om een nieuwe machtiging over te leggen, welke is voorzien van een originele handtekening (geen scan en geen kopie) van belanghebbende.

2.1.3.

Aan dit verzoek is door […] niet voldaan. Het beroep is vervolgens door de Rechtbank niet‑ontvankelijk verklaard.

2.2.

In het daartegen gerichte verzet stelt belanghebbende zich op het standpunt dat de Rechtbank ten onrechte een nieuwe machtiging heeft verlangd met een originele handtekening. Daartoe heeft zij er op gewezen dat bij het beroepschrift reeds een machtiging was gevoegd waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van […] blijkt. Bij de thans in cassatie bestreden uitspraak heeft de Rechtbank het verzet ongegrond verklaard.

2.3.

In cassatie wordt terecht hierover geklaagd. Artikel 8:24 Awb noch enige andere rechtsregel eist dat een overgelegde schriftelijke machtiging dient te zijn voorzien van een originele, met pen geplaatste, handtekening. De omstandigheid dat de aan de Rechtbank verstrekte ondertekende machtiging een foto is van een origineel is op zichzelf geen grond om aan de geldigheid daarvan te twijfelen (vgl. ABRvS 11 januari 2017, nr. 201508734/1/A3, ECLI:NL:RVS:2017:58).

2.4.

Aangezien de Rechtbank geen andere gronden heeft vermeld op grond waarvan aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van […] getwijfeld zou moeten worden, heeft de Rechtbank ten onrechte het verzet ongegrond verklaard. De uitspraak van de Rechtbank kan niet in stand blijven. De overige klachten behoeven geen behandeling. Het verzet dient gegrond te worden verklaard.

3 Proceskosten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle zal worden veroordeeld in de kosten van het geding in cassatie en de heffingsambtenaar van de gemeente Zwolle in de kosten van het verzet bij de Rechtbank.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

verklaart het beroep in cassatie gegrond,

vernietigt de uitspraak van de Rechtbank,

verklaart het verzet tegen de uitspraak van de Rechtbank gegrond,

verstaat dat die uitspraak vervalt en dat de Rechtbank het onderzoek voortzet in de stand waarin het zich bevond,

gelast dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle aan belanghebbende vergoedt het door deze ter zake van de behandeling van het beroep in cassatie betaalde griffierecht ten bedrage van € 124,

veroordeelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle in de kosten van het geding in cassatie aan de zijde van belanghebbende, vastgesteld op € 990 voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand, en

veroordeelt de heffingsambtenaar van de gemeente Zwolle in de kosten van het verzet bij de Rechtbank, vastgesteld op € 248 voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

Dit arrest is gewezen door de raadsheer J. Wortel als voorzitter, en de raadsheren Th. Groeneveld en A.F.M.Q. Beukers-van Dooren, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier F. Treuren, en in het openbaar uitgesproken op 2 juni 2017.