Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2017:899

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
16-05-2017
Datum publicatie
16-05-2017
Zaaknummer
16/04578
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:349, Gevolgd
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

OM-cassatie. Beklag, beslag ex art. 94 Sv op personenauto. Rechtsgevolgen van overlijden van klager. HR ambtshalve: Blijkens een door de ambtenaar van de burgerlijke stand gewaarmerkt afschrift van een akte van de burgerlijke stand is klager overleden. Nu de wet geen voorziening kent voor de verdere behandeling van een beklag ex art. 552a Sv na overlijden van klager, moet het beklag geacht worden door dat overlijden te zijn vervallen. Samenhang met ECLI:NL:HR:2017:657.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOW 2017/25
NJB 2017/1198
RvdW 2017/603
NJ 2017/223
SR-Updates.nl 2017-0232
JERF 2017/172
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

16 mei 2017

Strafkamer

nr. S 16/04578 B

AKA

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

op het beroep in cassatie tegen een beschikking van de Rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats 's-Hertogenbosch, van 26 juli 2016, nummer RK 15/418, op een klaagschrift als bedoeld in art. 552a Sv, ingediend door:

[klager] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1930.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de Officier van Justitie. Deze heeft bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld.

De Advocaat-Generaal W.H. Vellinga heeft bij aanvullende conclusie geconcludeerd dat de Hoge Raad de bestreden beschikking zal vernietigen en zal verstaan dat het beklag is vervallen.

2 Ambtshalve beoordeling van de bestreden beschikking

Blijkens een aan de Hoge Raad overgelegd, door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente [...] gewaarmerkt afschrift van een akte van de burgerlijke stand van die gemeente is de klager op 11 maart 2017 aldaar overleden.

Nu de wet geen voorziening kent voor de verdere behandeling van een beklag overeenkomstig art. 552a Sv na overlijden van de klager, moet het beklag geacht worden door dat overlijden te zijn vervallen.

3 Slotsom

Uit het voorgaande vloeit voort dat als volgt moet worden beslist.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden beschikking;

verstaat dat het beklag is vervallen.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma en V. van den Brink, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 mei 2017.