Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2017:594

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
04-04-2017
Datum publicatie
05-04-2017
Zaaknummer
16/04545
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:218, Gevolgd
In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2016:4344, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Zware mishandeling van baby door schudden, de dood ten gevolge hebbende. Shaken baby syndroom. CAG over o.m. voorwaardelijk opzet, zwaar lichamelijk letsel, uos m.b.t. betrouwbaarheid deskundigen en verzoek tot benoemen deskundige. HR: art. 81.1 RO.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2017/475
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

4 april 2017

Strafkamer

nr. S 16/04545

CB/CeH

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, van 3 juni 2016, nummer 21/007512-14, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1987.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft G. Spong, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal A.J. Machielse heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De raadsman heeft daarop schriftelijk gereageerd.

2 Beoordeling van de middelen

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren V. van den Brink en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend griffier L. Nuy, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 4 april 2017.