Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2017:474

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
21-03-2017
Datum publicatie
22-03-2017
Zaaknummer
15/04573
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:162, Gevolgd
In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2015:3565, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Gewoontewitwassen van geldbedragen, art. 420ter Sr en art. 420bis.1 onder a en b Sr. Middelen inzake grondslagverlating gewoontewitwassen, de bewijsvoering ervan en de kwalificatie witwassen. HR: art. 81.1 RO.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2017/409
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

21 maart 2017

Strafkamer

nr. S 15/04573

CeH/SA

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 11 september 2015, nummer 20/001618-13, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1972.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft D.V.A. Brouwer, advocaat te 's-Gravenhage, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal P.C. Vegter heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De raadsman heeft daarop schriftelijk gereageerd.

2 Beoordeling van de middelen

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma en E.F. Faase, in bijzijn van de waarnemend griffier A.C. ten Klooster, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 21 maart 2017.