Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2017:34

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
17-01-2017
Datum publicatie
17-01-2017
Zaaknummer
15/04236
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:1375, Gevolgd
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Betekeningsperikelen rechtspersoon, art. 531 Sv en art. 3 Besluit van 17 oktober 2005 houdende nadere regels betreffende de kennisgeving van gerechtelijke mededelingen in strafzaken. Falende klacht m.b.t. griffiersbetekening a.b.i. art. 3 van het Besluit o.b.w.v., zonder uitreiking aan de griffier, kan worden volstaan met toezending van de gerechtelijke mededeling of een afschrift aan de griffie. Middel klaagt dat de aantekening van het OM op de uitreiking, zoals bedoeld in art. 3, tweede lid, van het Besluit, ontbreekt en de (appel)dagvaarding daardoor niet rechtsgeldig is betekend. CAG: Nu op de akte van uitreiking is aangegeven dat het gerechtelijk stuk is uitgereikt aan de “(waarnemend) griffier” van de rechtbank en de griffier de akte heeft ondertekend, kan worden aangenomen dat de bijzondere wijze van griffiersbetekening a.b.i. art. 3 van het Besluit niet is toegepast. HR: art. 81.1 RO.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2017/155
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

17 januari 2017

Strafkamer

nr. S 15/04236

CB/EC

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een bij verstek gewezen arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 14 april 2015, nummer 23/004926-14, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , gevestigd te [plaats].

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft G.E. Star Busmann, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal E.J. Hofstee heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2 Beoordeling van het middel

Het middel kan niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren V. van den Brink en E.S.G.N.A.I. van de Griend, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 januari 2017.