Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2017:2956

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
21-11-2017
Datum publicatie
21-11-2017
Zaaknummer
16/01192
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:1268, Contrair
In cassatie op : ECLI:NL:GHDHA:2016:610
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Jeugdzaak. Belaging en laster door het plaatsen van een valse bestelling en valse internetadvertenties, art. 285b en 262 Sr. Wettig en overtuigend bewijs, art. 338 Sv. Klacht dat het Hof in zijn nadere bewijsoverweging slechts heeft geoordeeld dat “aannemelijk” is dat het verdachte is geweest die de bestelling en de advertenties heeft geplaatst, kan niet tot cassatie leiden. Het Hof heeft kennelijk - zij het in minder gelukkige bewoordingen - tot uitdrukking gebracht dat gelet op de aangehaalde f&o hetgeen door en namens verdachte naar voren is gebracht omtrent de plaatsing van de bestelling en de advertenties, niet aannemelijk is geworden, en het wettig en overtuigend bewezen acht dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan. CAG: anders. HR verwijst de zaak naar de rolzitting opdat de AG zich alsnog kan uitlaten over het andere middel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
SR-Updates.nl 2017-0472
RvdW 2017/1272
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

21 november 2017

Strafkamer

nr. S 16/01192 J

LBS/SG

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 23 februari 2016, nummer 22/003589-14, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1995.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft C.C. Peterse, advocaat te 's-Gravenhage, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak en tot terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof Den Haag teneinde op het bestaande beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

2 Beoordeling van het eerste middel

2.1.

Het middel klaagt over de bewezenverklaring van het onder 1 en 3 subsidiair tenlastegelegde.

2.2.1.

Het bestreden arrest houdt ten aanzien van de bewezenverklaring het volgende in:

"Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 en 3 subsidiair ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

zij in de periode van 01 maart 2012 tot en met 9 januari 2013 te Leiden, in elk geval in Nederland, wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van [betrokkene 1] , met het oogmerk [betrokkene 1] te dwingen iets te dulden en/of vrees aan te jagen, immers heeft zij, verdachte,

- pizza's besteld op naam van [betrokkene 1] en laten bezorgen bij de woning van [betrokkene 1] en

- een valse advertentie geplaatst op Marktplaats met vermelding van het adres en het telefoonnummer van [betrokkene 1] en

- een valse seksadvertentie geplaatst op Speurders.nl (met gebruikmaking van account [A] ) met vermelding van de naam en woonplaats en het telefoonnummer van [betrokkene 1] ;

3. subsidiair

zij in de periode van 25 december 2012 tot en met 28 december 2012 te Leiden, althans in Nederland opzettelijk, door middel van het openlijk tentoonstellen van een geschrift, de eer en/of de goede naam van [betrokkene 2] heeft aangerand door telastlegging van bepaalde feiten, te weten dat [betrokkene 2] zich prostitueert en/of zich als prostituee aanbiedt en/of tegen betaling seksuele handelingen verricht, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, immers heeft verdachte met voormeld doel een valse seksadvertentie openlijk tentoongesteld door deze valse seksadvertentie op de website Speurders.nl te plaatsen, terwijl verdachte wist dat deze telastegelegde feiten in strijd met de waarheid waren."

2.2.2.

Voorts vermeldt het bestreden arrest onder het opschrift "Bewijsvoering":

"Het hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring.

In die gevallen waarin de wet aanvulling van het arrest vereist met de bewijsmiddelen dan wel, voor zover artikel 359, derde lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafvordering wordt toegepast, met een opgave daarvan, zal zulks plaatsvinden in een aanvulling die als bijlage aan dit arrest zal worden gehecht."

2.2.3.

De bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

"1. Een proces-verbaal van aangifte d.d. 13 mei 2013 van de politie Hollands Midden met nr. PL1611 2012071285-1. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 191-193):

als de op 13 mei 2012 afgelegde verklaring van [betrokkene 1] :

Op 6 mei 2012 was ik onderweg naar huis in de auto van mijn moeder. Mijn oudste broer belde mijn moeder op, en vroeg toen of wij pizza besteld hadden, want er was voor 94 euro pizza's besteld die werden afgeleverd op ons woonadres. Mijn moeder heeft toen de auto gestopt en heeft de politie ingelicht.

2. Een geschrift, zijnde uitdraaien van een e-mail, gevoegd als bijlage bij het onder 1. genoemde bewijsmiddel. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 204, 205 en 217):

Hotmail: je bestelling bij Italia

Je bestelling

2x Pizza Calzone Dello Chef

lx Pizza Prosciutto

lx Pizza Proscuitto Funghi

lx Pizza Hawaii

lx Pizza Calzone

lx Pizza van het huis

lx Pizza Roma

lx Pizza Parma

Je adresgegevens:

[betrokkene 1] [a-straat 1]

[woonplaats] Telefoonnr.: 071- [001]

Betaalmethode: contant

Je betaalt met € 100,-

Totale prijs: € 94,00

3. Een proces-verbaal van aangifte d.d. 29 januari 2013 van de politie Hollands Midden met nr. PL1611 2012192477-1.

Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 164-167):

als de op 31 december 2012 afgelegde verklaring van [betrokkene 1] :

Op 24 december 2012 belde mijn vader en vroeg mij of ik een iPad op marktplaats had gezet. Mijn vader werd namelijk heel vaak gebeld door mensen omdat er een advertentie op stond dat er een gratis iPad 4 was op te halen op ons adres. Vervolgens ben ik gaan kijken naar de advertentie. Ik zag dat de advertentie op mijn naam stond, ' [betrokkene 1] '. Ik zag dat het huistelefoonnummer en mijn adres in de advertentie genoemd werden. Hierbij stond als tekst dat wij de iPad over hadden en dat deze gratis opgehaald kon worden door mensen die niet veel geld hadden voor een kerstcadeau. Ik heb deze advertentie niet zelf gemaakt.

Op 30 december 2012 werden er op mijn naam en huisadres pizza's bezorgd. Dit zou door mij besteld zijn, maar dat heb ik niet gedaan. Ik hoorde dat het via thuisbezorgen is besteld.

4. Een geschrift, zijnde uitdraaien van een advertentie, gevoegd als bijlage bij het onder 3. genoemde bewijsmiddel. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 168-169):

Gratis ipad 4 wit op te halen in Noordwijk

Gezien: 69 keer sinds 23 december 2012

Conditie: Nieuw

Internet: Wi-Fi en 3G

Capaciteit: 64 GB

Levering: ophalen

Hallo,

Mijn moeder had voor sinterklaas allemaal cadeautjes op haar werk gekregen zoals deze iPad. Echter hebben wij al een BlackBerry, een Galaxy, een iPhone en ook nog twee andere iPads. Deze iPad is dus overbodig. Wij weten dat er mensen op de wereld zijn die het minder goed hebben dan ons. Daarom willen wij deze iPad GRATIS geven aan iemand die wel een fijne kerst kan gebruiken.

Ik woon op de [a-straat 1] in [woonplaats] . Vanaf Leiden te bereiken met bus 21 en bus 20. U kunt ook een afspraak maken met 071- [001] .

WEG IS WEG!! GRATIS IPAD NU OF NOOIT OP TE HALEN IN NOORDWIJK!!!

Adverteerder: [betrokkene 1]

Locatie: [woonplaats] , Zuid-Holland

5. Een proces-verbaal van verhoor aangeefster d.d. 13 mei 2012 van de politie Hollands Midden met nr. P11611 2012071334-2. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 137-139):

als de op 13 mei 2012 afgelegde verklaring van [betrokkene 3] :

Er is voor 94 euro pizza besteld bij een pizzeria in Noordwijk. Mijn oudste zoon had open gedaan en heeft uiteindelijk de pizzakoerier weggestuurd. [betrokkene 1] , mijn jongste dochter, vertelde dat ze op haar e-mail een bericht had gekregen wat een aankoopbevestiging was. Wij wisten niets van deze bestelling en hebben hemel en aarde moeten bewegen om deze te annuleren. Iedere keer als er nu een pakketje bij ons gebracht wordt zijn we doodsbang dat het weer iets is wat wij niet besteld hebben.

6. Een proces-verbaal van verhoor aangeefster d.d. 23 februari 2013 van de politie Haaglanden met nr. PL1571 2013038088-3. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 227-229):

als de op 23 februari 2013 afgelegde verklaring van [betrokkene 3] :

Ik ben de moeder van [betrokkene 1] . Wij wonen op [a-straat 1] te [woonplaats] . U vraagt mij welk nummer onze huistelefoon heeft. Dit is nu een geheim nummer omdat we vorig jaar elke keer door onbekende mannen gebeld, werden. Het nummer was 071- [001] .

Begin mei 2012 werd er gebeld door onbekende mannen. Dit bellen ging de hele dag door tot 's nachts. Die mannen vroegen dan naar mijn dochter [betrokkene 1] . We werden er helemaal gek van. Er werd dan 2 dagen zoveel gebeld dat wij de stekker steeds uit de telefoon moesten halen. Mijn dochter werd ook op haar mobiele telefoon gebeld en ge-sms't door allerlei onbekende mannen. Ook via haar MSN account. Die mannen wilden dan weten hoeveel geld het kostte om seks met haar te hebben.

In mei 2012 werden er 10 pizza's bezorgd via www.thuisbezorgd.nl. De pizza's kwamen van pizzeria Italia in Noordwijk. Dit hadden wij niet besteld.

Rond de kerst in 2012 begonnen er weer allemaal onbekende mannen te bellen die naar [betrokkene 1] vroegen. Er werd tot 's nachts doorgebeld. We werden er thuis wederom helemaal gek van. Ik was ook bang dat de mannen aan de deur zouden komen. Mijn dochter [betrokkene 1] heeft door dit lastigvallen al tot 3 à 4 keer een ander mobiel telefoonnummer moeten nemen.

Rond kerst 2012 kwam ook de advertentie op marktplaats waarbij er zogenaamd een iPad gratis af te halen was. Hierdoor werden wij ook dagen op de huistelefoon plat gebeld.

Dit alles heeft heel veel impact op ons leven. Ons leven wordt hierdoor aan alle kanten beperkt. We sliepen allemaal slecht hierdoor. Ik was continue bang wie er nu weer voor de deur zou staan, al dan niet met spullen die besteld waren namens ons.

7. Een proces-verbaal van aangifte d.d. 28 december 2012 van de politie Haaglanden met nr. PL1571 2012274039-1. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 107-108):

als de op 28 december 2012 afgelegde verklaring van [betrokkene 4] , mede namens [betrokkene 2] :

Ik wil samen met mijn dochter [betrokkene 2] aangifte doen. Mijn dochter zit op [B] .

Op 26 december 2012 vertelde mijn dochter mij dat er een rare advertentie op internet stond met foto's van haar en nog een meisje. Ook stond het telefoonnummer van mijn dochter, [06-002] op die site. Ze vertelde mij dat ze door meerdere onbekende personen werd gebeld. Ik zag dat op de site www.speurders.nl een advertentie stond met onder andere mijn dochter op de foto. Dit was in de rubriek erotiek. Het bleek om een contactadvertentie te gaan. Er stond een foto van mijn dochter samen met een vriendin bij de kerstboom. Deze had mijn dochter als profielfoto op haar Twitter-account.

De gebruikersgegevens van de advertentie zijn [A] Noordwijk, Zuid-Holland, 071- [001] . Bij de aangifte zal een printscreen van de advertentie gevoegd worden.

8. Een geschrift, zijnde een printscreen van een webpagina, gevoegd als bijlage bij het onder 7. genoemde bewijsmiddel. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 109):

www.speurders.nl/ [...] .htm

Plaatsing: gisteren

43 keer bekeken

Prijs: n.o.t.k.

[A]

Noordwijk (Zuid-Holland)

071- [001]

Ik ben blond en ik zoek een geile man. Ik hou van mannen met pit. Mijn voorkeur gaat uit naar mannen met een grote pik. Mijn kamer is groot genoeg voor ons allebei en ik heb voor kerst wat leuke seksspeeltjes gekregen. Prijs in overleg, ik heb namelijk schulden maar voor de kerst wil ik ook wel een gratis cadeautje geven. Voor meer informatie bel of whatsapp [06-002] .

9. Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 21 februari 2013 van de politie Haaglanden met nr. PL1571 2012274781-4. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 126-127):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Naar aanleiding van advertenties op de site www.speurders.nl waarvan aangifte werd gedaan stelde ik onderzoek in.

Bij de site werden de gebruikersgegevens gevorderd van de gebruikersnaam [A] .

Op deze gebruikersnaam bleken een drietal advertenties te zijn aangemaakt in de rubriek 'Erotiek'.

1. [...] . Hiervan werd aangifte gedaan met proces-verbaalnummer 2012274039. (Het hof: de aangifte van [betrokkene 2] )

2. [...] . De advertentie is geplaatst op 24-12-2013.

"Ik ben op zoek naar een knappe met pit. Hou jij wel van een wild nachtje en vind je ook leuk om uit eten te gaan en mij te verwennen? Bel dan [06-003] ."

3. [...] . De advertentie is geplaatst op 24-12-2013. "Hallo ik ben [betrokkene 1] ik woon in Noordwijk ZH en ik zoek een leuke man. Mijn voorkeur gaat uit naar Arabische mannen maar ik hou ook van andere mannen. Ik ben een echte queen op sexueel gebied ook anaal en oraal is mijn specialiteit. Voor meer informatie bel me. 071- [001] ."

Bij alle drie de advertenties werd Noordwijk, postcode [postcode] en telefoonnummer 071- [001] gebruikt als gebruikersgegevens. Genoemd telefoonnummer is afgegeven voor de familie [van betrokkene 1] , wonende [a-straat 1] .

Bij alle drie de advertenties werd e-mailadres [emailadres] @hotmail.nl opgegeven als behorende bij accountnaam [A] .

10. Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 15 maart 2013 van de politie Haaglanden met nr. PL1571 20130465056-2. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 265-266):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

De aangever [betrokkene 5] is eigenaar van restaurant Pizzeria Italia te Noordwijk. In mei 2012 en op 30 december 2012 zijn valse bestellingen gedaan voor het adres van [betrokkene 1] .

Gelet op historische gegevens met betrekking tot bestellingen gedaan met het IP-adres [...] in de periode van 1 mei 2012 tot en met 31 december 2012 van thuisbezorgd.nl. en zag ik dat vanaf het genoemde IP-adres een bestelling was gedaan op 6 mei 2012. Het afleveradres was: [betrokkene 1] , [a-straat 1] , 071- [001] , [emailadres] @1ive.nl. De bestelling had een totaalbedrag van 94,00 euro.

11. Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 28 februari 2013 van de politie Haaglanden met nr. PL1571 2012274781-5. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 252):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Gelet op de gebruikersgegevens van de advertentie met nummer [...] van de site www.marktplaats.nl, waarin een witte iPad4 gratis werd aangeboden, bleek de advertentie vanaf IP-adres [...] geplaatst te zijn.

Eind december 2012 werd er aangifte gedaan van smaad c.q. laster via de site www.speurders.nl. Uit gegevens van de gebruiker van deze valselijk opgemaakte advertenties bleek dat ook deze advertenties geplaatst waren vanaf IP-adres [...] .

Via een eerder gedane CIOT op dit IP-adres [...] bleek dat het IP-adres via de firma Ziggo is afgegeven aan [betrokkene 6] te Leiden.

12. Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 15 februari 2013 van de politie Haaglanden met nr. PL1571 2012276207-8. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 87-88):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaren:

Op 30 december gingen wij langs bij [verdachte] , wonende [woonplaats] . Dit bezoek was naar aanleiding van een incident op internet. Op www.instagram.com was een account aangemaakt waarop foto's met beledigende alsmede discriminerende teksten stonden. Hier werd door veel jongeren op gereageerd en daaruit bleek dat iedereen er van overtuigd was dat [verdachte] degene was die het account heeft aangemaakt en beheerde. In de woning waren vader, moeder en [verdachte] aanwezig bij het gesprek. We vroegen aan [verdachte] of zij zelf een idee had wie er mogelijk achter het opzetten van dit account zou kunnen zitten. Zij kwam met een meisje uit Noordwijk aan. Zij zou [betrokkene 1] heten van haar achternaam. Daar zou ze problemen mee hebben gehad bij een supermarkt.

13. Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 18 maart 2013 van de politie Haaglanden met nr. PL1571 2013038088-16. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 93-94):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Op 18 maart 2013 werd in de woning gelegen aan de [b-straat 1] te Leiden [verdachte] , geboren [geboortedatum] 1995 te [geboorteplaats] , aangehouden. In genoemd perceel waren tevens aanwezig: [betrokkene 6] (vader van verdachte), [betrokkene 7] (moeder van verdachte) en [betrokkene 8] (broer van de verdachte).

[betrokkene 7] gaf aan dat [verdachte] in het verleden heel veel gepest is en dat zij daardoor meerdere keren van school is gewisseld. Afgelopen december 2012 zat [verdachte] op [B] . Zij gaf aan dat [verdachte] veel op de computer doet. Zo zou zij meerdere advertenties voor [betrokkene 7] op marktplaats hebben gezet. Sinds ruim een jaar heeft zij een abonnement afgesloten bij Ziggo en sindsdien een beveiligd netwerk. Niemand anders dan het gezin zou het wachtwoord weten van het netwerk. Op de vraag of zij ooit aan iemand het wachtwoord hebben, gegeven verklaarde zowel [betrokkene 7] , [betrokkene 6] en [betrokkene 8] dat niemand anders het wachtwoord heeft.

[betrokkene 6] gaf aan dat zijn kinderen een eigen computer hadden op hun kamer.

14. Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 18 maart 2013 van de politie Haaglanden met nr. PL1571 2013038088- 20. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 47-64):

als de op 18 maart 2013 afgelegde verklaring van de verdachte:

Er was een nep Twitter-account aangemaakt op mijn naam. Er stonden berichten op met een klassenfoto van mij. Het was ontzettend vervelend want iedereen dacht dat ik het was. Er stond ook op dat ik het doe voor geld. Ik weet nog steeds niet wie het gedaan heeft. Ik dacht ook er aan dat het een familie uit Noordwijk was. Ze heetten [betrokkene 1] en [betrokkene 9] . Ik heb wel eens een twitterpagina gezien. Ze hebben alles openbaar staan. Ik heb hun twitter bekeken.

V: Met wie heb je nog meer problemen.

A: Die mensen [betrokkene 1] . Ze hadden een nepaccount aangemaakt op Twitter. Er stond een foto van mij bij.

V: Maar daarvoor zit je niet hier toch?

A: Van wie heb ik een nepaccount aangemaakt?

V: Bijvoorbeeld wat weet je van [betrokkene 1] ?

A: Ik heb af en toe wel eens op haar ding gekeken en gelachen enzo.

V: Wat heb je nog meer gedaan?

A: Haar belachelijk maken. Ik heb vooral slecht over ze gepraat.

V: En op internet?

A: Ik heb over ze geroddeld en foto's naar elkaar gestuurd. Foto's van hun twitteraccount. Dat deed ik via screenshots."

2.2.4.

De aanvulling op het verkorte arrest als bedoeld in art. 365a, tweede lid, Sv houdt – voor zover voor de beoordeling van het middel van belang – het volgende in:

"1. Bewijswaarde IP-adres

Door en namens de verdachte is aangevoerd dat het enkele feit dat de advertenties en bestelling zijn geplaatst via het IP-adres dat is afgegeven aan het huisadres van de verdachte ( [...] ) onvoldoende bewijs vormt voor haar betrokkenheid.

Door een deskundige is op 31 augustus 2015 met betrekking tot het gebruik van het betreffende IP-adres gerapporteerd. De deskundige acht het aannemelijk dat het IP-adres door de verschillende websites is vastgelegd naar aanleiding van een succesvolle tweeweg communicatie. Daarmee kan geen sprake van een gefingeerd afzender IP-adres. De communicatie zou dus daadwerkelijk afkomstig moeten zijn van de internetaansluiting waaraan dat IP-adres op zeker moment was toegewezen.

Zoals de deskundige opmerkt, geeft dit echter nog geen uitsluitsel over de vraag welke persoon die communicatie heeft geïnitieerd.

Dienaangaande stelt het hof op basis van het dossier het navolgende vast:

- de moeder van de verdachte heeft verklaard dat het gezin ten tijde van het tenlastegelegde over een wifi-verbinding beschikte die was voorzien van een wachtwoord, en ook dat niemand buiten het gezin het wachtwoord had;

- de verdachte kende de aangeefster [betrokkene 1] ;

- zij had op negatieve wijze contact met haar (en haar zus [betrokkene 9] ), zowel online als offline;

- zowel de advertentie op www.marktplaats.nl als op www.speurders.nl is geplaatst door een gebruiker met de naam [A] ;

- de erotische advertentie waarvan [betrokkene 2] aangifte heeft gedaan is op dezelfde dag geplaatst als de erotische advertentie op www.marktplaats.nl waarvan [betrokkene 1] aangifte heeft gedaan;

- bij de advertentie waarvan [betrokkene 2] aangifte heeft gedaan is de foto van haar Twitterprofiel geplaatst. De verdachte heeft zelf verklaard dat zij screenshots heeft gemaakt van de foto's van het Twitteraccount van aangeefster [betrokkene 1] .

Op basis van het voorgaande - in onderlinge samenhang bezien - is naar het oordeel van het hof aannemelijk dat het de verdachte is geweest die de gewraakte bestelling en advertenties heeft geplaatst via het IP-adres [...] ."

2.3.

Het middel behelst onder meer als klacht over de bewijsvoering dat het Hof in de onder 2.2.4 weergegeven nadere bewijsoverweging slechts heeft geoordeeld dat "aannemelijk" is dat het de verdachte is geweest die de bestelling en de advertenties heeft geplaatst via het IP-adres [...] . Deze klacht kan niet tot cassatie leiden omdat blijkens hetgeen hiervoor onder 2.2.1 en 2.2.2 is weergegeven het Hof de juiste maatstaven heeft aangelegd en in de nadere bewijsoverweging kennelijk vooral - zij het in minder gelukkige bewoordingen - tot uitdrukking heeft gebracht dat gelet op de daar aangehaalde feiten en omstandigheden hetgeen door en namens de verdachte is aangevoerd omtrent de plaatsing van de bestelling en de advertenties, niet aannemelijk is geworden, en het wettig en overtuigend bewezen acht dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan.

2.4.

Ook voor het overige kan het middel niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu het middel in zoverre niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

2.5.

De Advocaat-Generaal heeft zich niet uitgelaten over het andere voorgestelde middel. De Hoge Raad is van oordeel dat de Advocaat-Generaal daartoe alsnog in de gelegenheid behoort te worden gesteld. Met het oog daarop dient de zaak naar de rolzitting te worden verwezen.

3 Beslissing

De Hoge Raad:
verwijst de zaak naar de rolzitting van 28 november 2017;
houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren M.J. Borgers en J.C.A.M. Claassens, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 21 november 2017.