Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2017:2793

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
31-10-2017
Datum publicatie
31-10-2017
Zaaknummer
16/03280
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:1192, Gevolgd
In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2015:5311, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Faillissementsfraude. (Medeplegen van) feitelijke leiding geven aan bedrieglijke bankbreuk begaan door een rechtspersoon door onttrekking van een Landrover en een bedrag van € 10.000 aan twee verschillende boedels, art. 341 (oud) Sr. Bewijsklachten. HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/00057 P.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2017/1190
AR 2017/5778
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

31 oktober 2017

Strafkamer

nr. S 16/03280

SSA/EC

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 18 december 2015, nummer 23/000748-13, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1942.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft R. Schreudering, advocaat te Utrecht, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal A.J. Machielse heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2 Beoordeling van de middelen

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-presiden W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma en V. van den Brink, in bijzijn van de waarnemend griffier A.C. ten Klooster, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 31 oktober 2017.