Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2017:2592

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
10-10-2017
Datum publicatie
11-10-2017
Zaaknummer
16/05007
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:1044, Gevolgd
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Beschikking
Inhoudsindicatie

Beklag, beslag ex art. 94 Sv op auto onder ex-vrouw en dochter van klager. Art. 552a en 134.2 Sv. OvJ heeft medegedeeld dat auto inmiddels is vernietigd. Omdat het beslag reeds was beëindigd t.t.v. de beslissing op het klaagschrift, had de Rb klager in zijn klaagschrift n-o behoren te verklaren. Volgt vernietiging van de beschikking van de Rb en alsnog n-o verklaring van klager in het beklag.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2017/1136
SR-Updates.nl 2017-0424
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

10 oktober 2017

Strafkamer

nr. S 16/05007 B

ES

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

op het beroep in cassatie tegen een beschikking van de Rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo, van 5 oktober 2016, nummer RK 16/739, op een klaagschrift als bedoeld in art. 552a Sv, ingediend door:

[klager] , geboren op [geboortedatum] 1964.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de klager. Namens deze heeft R.J. Baumgardt, advocaat te Rotterdam, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld.

De Advocaat-Generaal G. Knigge heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden beschikking en tot alsnog niet-ontvankelijkverklaring van de klager in zijn beklag.

2 Ambtshalve beoordeling van de bestreden beschikking

2.1.

Het gaat in deze zaak om de inbeslagneming onder (onder meer) de ex-vrouw en dochter van de klager van een personenauto, Toyota, type Starlet, met kenteken [AA-00-BB]. Op 1 augustus 2016 is een klaagschrift als bedoeld in art. 552a, eerste lid, Sv binnengekomen bij de Rechtbank, strekkende tot teruggave van het inbeslaggenomen voorwerp aan de klager. Dat klaagschrift is door de Rechtbank op 21 september 2016 behandeld, waarna de Rechtbank op 5 oktober 2016 de bestreden beschikking heeft gegeven waarbij het beklag ongegrond is verklaard.

2.2.

Blijkens het proces-verbaal van de behandeling in raadkamer en de bestreden beschikking heeft de Officier van Justitie onder meer medegedeeld dat de personenauto inmiddels vanwege de hoge stallingskosten en de geringe waarde van de personenauto is vernietigd.

2.3.

Art. 134, tweede lid, Sv luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

"Het beslag wordt beëindigd doordat hetzij

(...)

c. de machtiging als bedoeld in artikel 117 is verleend en het voorwerp niet om baat is vervreemd; (...)"

3.4.

Gelet op het voorgaande was het beslag reeds beëindigd ten tijde van de beslissing op het klaagschrift. Dat brengt mee dat de Rechtbank de klager in zijn klaagschrift niet-ontvankelijk had behoren te verklaren.

3 Slotsom

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden beschikking niet in stand kan blijven, het middel geen bespreking behoeft en als volgt moet worden beslist.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden beschikking;

verklaart de klager alsnog niet-ontvankelijk in het beklag.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de griffier S.P. Bakker, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 10 oktober 2017.