Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2017:2477

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
26-09-2017
Datum publicatie
27-09-2017
Zaaknummer
16/04250
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:951, Gevolgd
In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2016:1882, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Profijtontneming, medeplegen van verduistering, medeplegen van valsheid in geschrift, medeplegen van witwassen en als leider deelnemen aan een criminele organisatie. Klimop-zaak. Middelen over w.v.v. uit soortgelijke feiten a.b.i. art. 36e.2 (oud) Sr, samenloop ontnemingsvordering met civiele vordering en onschuldpresumptie (beroep op uitspraak EHRM in de zaak Geerings tegen Nederland). HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 16/01682 P en ECLI:NL:HR:2016:1385 (strafzaak betrokkene).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2017/1050
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

26 september 2017

Strafkamer

nr. S 16/04250 P

ABG/SA

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 13 mei 2016, nummer 23/002789-15, op een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel ten laste van:

[betrokkene] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1967.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de betrokkene. Namens deze hebben H. Sytema en C.M.H. van Vliet, beiden advocaat te 's-Gravenhage, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De raadslieden hebben daarop schriftelijk gereageerd.

2. Beoordeling van de middelen

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma en V. van den Brink, in bijzijn van de waarnemend griffier A.C. ten Klooster, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 september 2017.