Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2017:1090

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
13-06-2017
Datum publicatie
14-06-2017
Zaaknummer
16/02647
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:447, Gevolgd
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
Beschikking
Inhoudsindicatie

Beschikking, beslag i.h.k.v. Duits rechtshulpverzoek in woning van klager op registermappen en twee ordners waarbij een foto is gemaakt van een brief van een Duitse advocaat. Vordering tot het verlenen van verlof ex art. 552p Sv. Middel: Gegrondbevinding van middelen in klaagschriftprocedure brengt mee dat beschikking in verlofprocedure niet in stand kan blijven. HR: art. 81.1 RO onder verwijzing naar beschikking in samenhangende zaak 16/02321 Bv (verwerping).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2017/716
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

13 juni 2017

Strafkamer

nr. S 16/02647 B

ABO/NA

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

op het beroep in cassatie tegen een beschikking van de Rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo, van 6 april 2016, nummer RK 15/554, betreffende het verlenen van verlof als bedoeld in art. 552p, tweede lid, Sv in de zaak van:

[klager] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1955.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de klager. Namens deze heeft M.M.A.J. Goris, advocaat te Almelo, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal A.E. Harteveld heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2 Beoordeling van het middel

Het middel kan niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, - en de heden uitgesproken beschikking in de zaak 16/02321, ECLI:NL:HR:2017:1070 - geen nadere motivering nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren E.S.G.N.A.I. van de Griend en M.J. Borgers, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 juni 2017.