Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2016:757

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
29-04-2016
Datum publicatie
29-04-2016
Zaaknummer
15/00168
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:110, Gevolgd
In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2014:3876, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Art. 81 lid 1 RO. Onrechtmatige daad. Schade waterschap als gevolg van fraude bij kandidaatstelling verkiezing algemeen bestuur (vgl. HR 25 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP2310, NJ 2011/139). Exclusiviteit voegingsmogelijkheid in strafproces; uitleg Kiesreglement waterschap; causaal verband.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JWB 2016/181
RvdW 2016/590
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

29 april 2016

Eerste Kamer

15/00168

RM/AS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[eiser],
wonende te [woonplaats],

EISER tot cassatie,

advocaat: mr. P.J.Ph. Dietz de Loos,

t e g e n

de publiekrechtelijke rechtspersoon HOOGHEEMRAADSCHAP VAN SCHIELAND EN DE KRIMPENERWAARD,
zetelende te Rotterdam,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. M.W. Scheltema.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiser] en het Hoogheemraadschap.

1 Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

a. de vonnissen in de zaak 400916 / HA ZA 08-1716 van de rechtbank Amsterdam van 2 december 2009 en 7 april 2010;

b. het arrest in de zaak 200.090.832/01 van het gerechtshof Amsterdam van 16 september 2014.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2 Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Het Hoogheemraadschap heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaat van [eiser] heeft bij brief van 17 maart 2016 op die conclusie gereageerd. Op de eerste twee pagina’s na betreft het een reactie van [eiser] zelf. Voor zover de reactie ook in zoverre moet worden geacht door de advocaat te zijn ingediend, nu deze op diens briefpapier is gesteld en door hem is ondertekend, is deze niettemin terzijde gelegd omdat de inhoud ervan niet is beperkt tot een beknopte reactie op de conclusie.

3 Beoordeling van de middelen

De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van het Hoogheemraadschap begroot op € 6.467,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, C.A. Streefkerk en T.H. Tanja-van den Broek, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer G. de Groot op 29 april 2016.