Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2016:687

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
19-04-2016
Datum publicatie
19-04-2016
Zaaknummer
15/02466
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:274, Gevolgd
In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2015:3684, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Feitelijke leiding geven aan illegale overbrenging “zuiveringsslib/bruine eimix”, i.s.m. art. 10.60 lid 2 Wet Milieubeheer en uitvoer “zuiveringsslib/bruine eimix” i.s.m. art. 2.1 lid 1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, begaan door een rechtspersoon. Middel: het hof heeft ten onrechte als beoordelingskader gekozen voor Richtlijn 2008/98/EG van 19 november 2008 (afvalstoffen) in plaats van de Verordening dierlijke bijproducten 1069/2009. HR: 81.1 RO. Samenhang met de zaak tegen de rechtspersoon (15/02469 E).

Wetsverwijzingen
Wet milieubeheer
Wet milieubeheer 10.60
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2016/573
M en R 2016/109 met annotatie van W.Th. Douma
JM 2016/78 met annotatie van T. van der Meulen
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

19 april 2016

Strafkamer

nr. S 15/02466 E

AKA

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, Economische Kamer, van 13 april 2015, nummer 21/002112-14, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1969.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft M.J.J.E. Stassen, advocaat te Tilburg, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal A.J. Machielse heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De raadsman heeft daarop schriftelijk gereageerd.

2. Beoordeling van de middelen

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren H.A.G. Splinter-van Kan en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend griffier A.C. ten Klooster, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 april 2016.