Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2016:526

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
29-03-2016
Datum publicatie
30-03-2016
Zaaknummer
15/02266
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:156, Gevolgd
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Beschikking
Inhoudsindicatie

Beklag, beslag. Art. 552f Sv. Onttrekking aan het verkeer. Het oordeel van de Rb dat de computer vatbaar is voor onttrekking aan het verkeer is niet begrijpelijk, reeds omdat uit die beslissing van de Rb niet blijkt met welk strafbaar feit de computer in verband staat of waarom de computer van zodanige aard is dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2016/484
SR-Updates.nl 2016-0176
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

29 maart 2016

Strafkamer

nr. S 15/02266 B

AGE/KD

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

op het beroep in cassatie tegen een beschikking van de Rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats 's-Hertogenbosch, van 20 februari 2015, nummer RK 14/2116, gegeven op een vordering als bedoeld in art. 552f Sv, in de zaak van:

[klager] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1971.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de klager. Namens deze heeft O.O. van der Lee, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal G. Knigge heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden beschikking voor zover die betrekking heeft op de inbeslaggenomen computer, in zoverre tot zodanige beslissing met betrekking tot verwijzing of terugwijzing als de Hoge Raad gepast zal voorkomen.

2 Beoordeling van het middel

2.1.

Het middel klaagt dat de beslissing van de Rechtbank tot onttrekking aan het verkeer van de computer onbegrijpelijk is.

2.2.

Het oordeel van de Rechtbank houdt, voor zover in cassatie van belang, het volgende in:

"De rechtbank is met de officier van justitie van oordeel dat de computer (met daarop rond de 18.000 afbeeldingen van seksuele gedragingen van jongere vrouwen waarvan de leeftijd rond de 18 jaren oud werd geschat) en de HD schijf Packard Bell (met daarop 27 afbeeldingen welke als strafbare afbeeldingen werden beoordeeld krachtens artikel 240b Sr.) vatbaar zijn voor onttrekking aan het verkeer, aangezien voornoemde goederen in verband staan met een gepleegd strafbaar feit en het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en/of het algemeen belang. De rechtbank zal de vordering van de officier van justitie ten aanzien van deze goederen toewijzen."

2.3.

Het oordeel van de Rechtbank dat de computer vatbaar is voor onttrekking aan het verkeer is niet begrijpelijk, reeds omdat uit die beslissing van de Rechtbank niet blijkt met welk strafbaar feit de computer in verband staat of waarom de computer van zodanige aard is dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang.

2.4.

Het middel is terecht voorgesteld.

3 Slotsom

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden beschikking niet in stand kan blijven en als volgt moet worden beslist.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden beschikking maar uitsluitend wat betreft de beslissing ter zake van de onttrekking aan het verkeer van de computer;

wijst de zaak terug naar de Rechtbank Oost-Brabant, zittingsplaats 's-Hertogenbosch, opdat de zaak in zoverre op de bestaande vordering opnieuw wordt behandeld en afgedaan.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren H.A.G. Splinter-van Kan en V. van den Brink, in bijzijn van de waarnemend griffier A.C. ten Klooster, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 maart 2016.