Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2016:317

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
26-02-2016
Datum publicatie
26-02-2016
Zaaknummer
15/02165
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:2476, Gevolgd
In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2015:2565, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Art. 3.108 en art. 6.3, lid 1, letter d, Wet IB 2001. Advocaatkosten in procedure n.a.v. echtscheidingsconvenant niet aftrekbaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
V-N 2016/14.9 met annotatie van Redactie
V-N Vandaag 2016/419
BNB 2016/78 met annotatie van J.W. Zwemmer
Belastingadvies 2016/7.3
FED 2016/51 met annotatie van mw. mr. W.A.P. van Roij
FutD 2016-0496
NTFR 2016/791 met annotatie van Mr. P.T. van Arnhem
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

26 februari 2016

nr. 15/02165

Arrest

gewezen op het beroep in cassatie van [X] te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 31 maart 2015, nrs. 14/00623 en 14/00624, tegen een uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 12 juni 2014 (nrs. AWB 08/5030 en AWB 10/2488) betreffende aan belanghebbende voor de jaren 2005 en 2006 opgelegde aanslagen in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (hierna: IB/PVV). De uitspraak van het Hof is aan dit arrest gehecht.

1 Geding in cassatie

Belanghebbende heeft tegen ’s Hofs uitspraak beroep in cassatie ingesteld. Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Staatssecretaris van Financiën heeft een verweerschrift ingediend.

Belanghebbende heeft een conclusie van repliek ingediend.

De Advocaat-Generaal R.E.C.M. Niessen heeft op 17 december 2015 geconcludeerd tot ongegrondverklaring van het beroep in cassatie.

Belanghebbende heeft schriftelijk op de conclusie gereageerd.

2 Beoordeling van de klacht

2.1.

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

2.1.1.

Op 8 januari 2004 is het huwelijk tussen belanghebbende en [A] (hierna: de ex-echtgenote) ontbonden. In het echtscheidingsconvenant dat belanghebbende en de ex-echtgenote hebben ondertekend is onder meer opgenomen dat de waarde van de levensverzekeringen en koopsompolissen (hierna tezamen: de polissen) bij helfte wordt verdeeld en dat de koopsompolissen, onder de last van verrekening, aan belanghebbende worden toebedeeld. De ex-echtgenote heeft belanghebbende doen dagvaarden voor de civiele rechter met als eis onmiddellijke verrekening en uitbetaling van de waarde van de polissen.

2.1.2.

Belanghebbende heeft ter verdediging van zijn belangen in de civiele procedure een advocaat ingeschakeld. De advocaat heeft aan belanghebbende voor zijn werkzaamheden facturen verzonden tot een bedrag van in totaal € 7265 (hierna: de advocaatkosten).

2.1.3.

Belanghebbende heeft in zijn aangiften IB/PVV de advocaatkosten als onderhoudsverplichting in aftrek gebracht. De Inspecteur heeft de aftrek van deze bedragen bij het vaststellen van de aanslagen niet geaccepteerd.

2.2.1.

Voor het Hof was in geschil of de advocaatkosten in aftrek kunnen worden gebracht op het inkomen uit werk en woning van belanghebbende.

2.2.2.

Het Hof heeft geoordeeld dat de advocaatkosten als zodanig niet als onderhoudsverplichting in de zin van artikel 6.3, lid 1, aanhef en letter d, van de Wet IB 2001 zijn aan te merken en afdeling 6.2 van de Wet IB 2001 ook anderszins geen mogelijkheid biedt advocaatkosten ter zake van onderhoudsverplichtingen in aftrek te brengen. Voorts heeft het Hof geoordeeld dat de advocaatkosten niet op de voet van artikel 3.108 van de Wet IB 2001 aftrekbaar zijn aangezien de betalingen van belanghebbende aan de ex‑echtgenote in het kader van de onderhoudsverplichting in de sfeer van de inkomensbesteding liggen en niet in die van de inkomensverwerving. Tegen deze oordelen keert zich de klacht.

2.3.

De klacht faalt op de gronden vermeld in onderdelen 5.9, 5.10 en 5.13 van de conclusie van de Advocaat-Generaal.

3 Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.

4 Beslissing

De Hoge Raad verklaart het beroep in cassatie ongegrond.

Dit arrest is gewezen door de raadsheer C. Schaap als voorzitter, en de raadsheren J. Wortel en M.E. van Hilten, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier F. Treuren, en in het openbaar uitgesproken op 26 februari 2016.