Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2016:2917

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
20-12-2016
Datum publicatie
20-12-2016
Zaaknummer
15/05886
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:1286, Gevolgd
In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2015:9778, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Gijzeling bij de NOS. CAG o.m. over beroep op matiging van de straf gelet op de media-aandacht en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer a.b.i. art. 8 EVRM. HR: art. 81.1 RO.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2017/92
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

20 december 2016

Strafkamer

nr. S 15/05886

SLU

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, van 22 december 2015, nummer 21/003994-15, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1995.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben G.G.J. Knoops en M. t'Sas, beiden advocaat te Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De advocaat van de benadeelde partij de Nederlandse Omroep Stichting heeft een verweerschrift ingediend.

De Advocaat-Generaal A.J. Machielse heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2 Beoordeling van de middelen

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma en V. van den Brink, in bijzijn van de waarnemend griffier S.P.J. Lugtenburg, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 december 2016.