Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2016:2672

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
25-11-2016
Datum publicatie
25-11-2016
Zaaknummer
12/05758
Rechtsgebieden
Belastingrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Uitspraak na prejudiciële beslissing
Inhoudsindicatie

Accijns; art. 11b en 12 van de Wet op de accijns; posten 2206 en 2208 van de GN; tariefindeling van een door gisting verkregen en vervolgens gezuiverde alcoholhoudende drank die wat betreft smaak, geur en kleur neutraal is alsmede tariefindeling van een alcoholhoudende drank, bereid op basis van een gegiste en vervolgens gezuiverde alcoholhoudende drank, die vanwege toevoegingsmiddelen als suiker en aroma’s de eigenschappen en kenmerken van een likeur heeft verkregen; deze dranken worden ingedeeld in post 2208 van de GN. Vervolg op HR BNB 2014/262 en HvJ BNB 2016/173.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NLF 2016/0806 met annotatie van Martijn Schippers
BNB 2017/18
FutD 2016-2873
NTFR 2016/2844 met annotatie van mr B.A. Kalshoven
NLF 2017/0467 met annotatie van
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

25 november 2016

nr. 12/05758bis

Arrest

gewezen op het beroep in cassatie van Toorank Productions B.V. te [Z] (hierna: belanghebbende) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch van 2 november 2012, nrs. 09/00673 en 09/00674, na beantwoording van de door de Hoge Raad bij een arrest aan het Hof van Justitie van de Europese Unie gestelde vragen.

1 Geding in cassatie

Voor een overzicht van het geding in cassatie tot aan het door de Hoge Raad in dit geding gewezen arrest van 24 oktober 2014, nr. 12/05758, ECLI:NL:HR:2014:3014, BNB 2014/262, wordt verwezen naar dat arrest, waarbij de Hoge Raad aan het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft verzocht een prejudiciële beslissing te geven over de in dat arrest geformuleerde vragen.

Bij arrest van 12 mei 2016, Toorank Productions B.V., gevoegde zaken C-532/14 en C-533/14, ECLI:EU:C:2016:337, BNB 2016/173, heeft het Hof van Justitie, uitspraak doende op die vragen, voor recht verklaard:

“1) De gecombineerde nomenclatuur in bijlage I bij verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief‑ en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1719/2005 van de Commissie van 27 oktober 2005 en verordening (EG) nr. 1214/2007 van de Commissie van 20 september 2007, moet aldus worden uitgelegd dat een drank zoals Ferm Fruit, die is verkregen door gisting van appelconcentraat, bestemd is om als zodanig of als basisingrediënt in andere dranken te worden geconsumeerd, neutraal is wat betreft kleur, geur en smaak als gevolg van zuivering, met name ultrafiltratie, en waarvan het alcoholvolumegehalte zonder toevoeging van gedistilleerde alcohol 16 % bedraagt, valt onder GN-post 2208.

2) De gecombineerde nomenclatuur in bijlage I bij verordening nr. 2658/87, zoals gewijzigd bij verordening nr. 1719/2005 en verordening nr. 1214/2007, moet aldus worden uitgelegd dat dranken met een alcoholvolumepercentage van 14 % die worden bereid door aan Ferm Fruit suiker, aroma’s, kleur- en smaakstoffen, verdikkingsmiddelen en conserveermiddelen, en in een enkel geval ook room, toe te voegen, en die geen gedistilleerde alcohol bevatten, vallen onder GN-post 2208.”

Zowel belanghebbende als de Staatssecretaris van Financiën heeft, daartoe in de gelegenheid gesteld, schriftelijk gereageerd op dit arrest.

2. Nadere beoordeling van het door de Staatssecretaris in het incidentele beroep voorgestelde middel

Belanghebbende heeft in haar beroepschrift in cassatie noch in haar beantwoording van het incidentele beroep in cassatie bestreden de vaststelling van het Hof dat de door gisting verkregen basisdrank als gevolg van verschillende filteringsprocedés neutraal is geworden wat geur, kleur en smaak betreft. Uit het hiervoor in onderdeel 1 vermelde arrest van het Hof van Justitie volgt dat een dergelijke drank moet worden beschouwd als een drank die het karakter van gegiste drank heeft verloren en daarom niet onder post 2206 van de GN maar onder post 2208 van de GN wordt ingedeeld. Het middel slaagt derhalve.

3. Nadere beoordeling van de door belanghebbende in het principale beroep voorgestelde middelen

Wat betreft de dranken die zijn bereid door aan de basisdrank suiker, aroma’s, kleurstoffen, smaakstoffen, verdikkingsmiddelen en/of conserveer-middelen en in een enkel geval ook (een) room(base) toe te voegen, heeft de Hoge Raad in 5.5 van zijn hiervoor in onderdeel 1 vermelde arrest overwogen dat, wanneer na beantwoording van de prejudiciële vragen komt vast te staan dat de basisdrank niet onder post 2206 van de GN wordt ingedeeld maar onder post 2208 van de GN, het ervoor kan worden gehouden dat deze dranken bij afwezigheid van een in post 2206 van de GN voorkomend bestanddeel – met toepassing van algemene indelingsregel 3b – ook onder post 2208 van de GN moeten worden ingedeeld, aangezien het wezenlijke karakter van de dranken wordt bepaald door de alcohol en niet door de hiervoor vermelde overige bestanddelen.

Aangezien de basisdrank, gelet op hetgeen hiervoor in onderdeel 2 is overwogen, wordt ingedeeld onder post 2208 van de GN, falen de middelen 1 en 4.

4 Slotsom

Gelet op hetgeen hiervoor in onderdeel 2 is overwogen, kan ’s Hofs uitspraak niet in stand blijven. Het door belanghebbende voorgestelde middel 6 behoeft geen behandeling. De Hoge Raad kan de zaak afdoen.

5 Proceskosten

De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.

6 Beslissing

De Hoge Raad:

verklaart het beroep in cassatie van belanghebbende ongegrond,

verklaart het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën gegrond,

vernietigt de uitspraak van het Hof, alsmede de uitspraak van de Rechtbank, en

verklaart het bij de Rechtbank ingestelde beroep ongegrond.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.A.C.A. Overgaauw als voorzitter, en de raadsheren D.G. van Vliet, E.N. Punt, P.M.F. van Loon en L.F. van Kalmthout, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier E. Cichowski, en in het openbaar uitgesproken op 25 november 2016.