Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2016:2655

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
15-11-2016
Datum publicatie
22-11-2016
Zaaknummer
15/05034
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:1156, Gevolgd
In cassatie op : ECLI:NL:GHDHA:2015:2972, (Gedeeltelijke) vernietiging met terugwijzen
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

N-o verklaring verdachte in zijn h.b. Mogelijkheid tot herstel gebrekkige schriftelijke volmacht, die niet is ondertekend door een advocaat maar door diens juridische medewerker. HR: Op de gronden die zijn vermeld in de CAG is het middel terecht voorgesteld. AG herhaalt ECLI:NL:HR:2016:102 m.b.t. de eisen waaraan een schriftelijke volmacht van een advocaat aan een griffiemedewerker om h.b. in te stellen dient te voldoen en de gevallen waarin een verzuim in de volmacht voor gedekt kan worden gehouden. Gelet hierop is Hofs oordeel dat het gebrek in de schriftelijke volmacht niet voor gedekt kan worden gehouden door de ttz. in h.b. afgelegde verklaring van verdachte dat hij h.b. heeft willen aanwenden en daartoe de juridische medewerker aan de telefoon heeft gesproken, onjuist.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2016/1203
SR-Updates.nl 2017-0003
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

15 november 2016

Strafkamer

nr. S 15/05034

SB

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 18 september 2015, nummer 22/004213-14, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1974.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft M. van Dam, advocaat te 's-Hertogenbosch, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal A.E. Harteveld heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak en tot terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof Den Haag, opdat de zaak opnieuw wordt berecht en afgedaan.

2 Beoordeling van het middel

2.1.

Het middel komt op tegen de niet-ontvankelijkverklaring van de verdachte in het hoger beroep.

2.2.

Op de gronden die zijn vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal is het middel terecht voorgesteld.

3 Slotsom

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden uitspraak niet in stand kan blijven en als volgt moet worden beslist.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Den Haag, opdat de zaak opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma en V. van den Brink, in bijzijn van de griffier S.P. Bakker, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 november 2016.