Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2016:2597

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
15-11-2016
Datum publicatie
16-11-2016
Zaaknummer
15/04369
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:1138, Gevolgd
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Antilliaanse zaak. Uitlevering aan de V.S. Uitleveringsbesluit van Aruba, Curaçao en Sint Maarten; art. 28, derde lid, Uitleveringswet. HR ambtshalve: vermelding van de feiten waarvoor de uitlevering wordt toegestaan ex art. 28.3 Uitleveringswet. Het hof heeft de uitlevering van de opgeëiste persoon toelaatbaar verklaard ter strafvervolging “ter zake van voornoemde feiten”. De bestreden uitspraak behelst evenwel niet een omschrijving van “voornoemde” feiten waarvoor de uitlevering kan worden toegestaan. HR herstelt verzuim en verwerpt het beroep. Samenhang met 15/04367 UA en 16/01107 UA.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2016/1202
SR-Updates.nl 2017-0004
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

15 november 2016

Strafkamer

nr. S 15/04369 UA

SG

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een einduitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, van 3 september 2015, nummer HAR 211/13, op een verzoek van Verenigde Staten van Amerika tot uitlevering van:

[de opgeëiste persoon 2] , geboren in [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1965.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de opgeëiste persoon. Namens deze heeft C. Reijntjes-Wendenburg, advocaat te Maastricht, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal T.N.B.M. Spronken heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2 Beoordeling van de middelen

De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu de middelen niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3 Ambtshalve beoordeling van de bestreden uitspraak

Het Hof heeft de uitlevering van de opgeëiste persoon aan de Verenigde Staten van Amerika toelaatbaar verklaard ter strafvervolging "ter zake van voornoemde feiten".

De bestreden uitspraak behelst evenwel niet een omschrijving van "voornoemde" feiten waarvoor de uitlevering kan worden toegestaan. De Hoge Raad zal dit verzuim herstellen door de uitlevering toelaatbaar te verklaren voor de feiten die zijn omschreven in na te noemen door de verzoekende Staat bij het uitleveringsverzoek overgelegde stukken.

4 Slotsom

Nu geen van de middelen tot cassatie kan leiden, terwijl de Hoge Raad geen andere dan de hiervoor onder 3 genoemde grond aanwezig oordeelt waarop de bestreden uitspraak ambtshalve zou behoren te worden vernietigd, brengt hetgeen hiervoor is overwogen mee dat als volgt moet worden beslist.

5 Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak maar uitsluitend voor zover het Hof heeft verzuimd de feiten waarvoor de uitlevering kan worden toegestaan, genoegzaam te vermelden;

verklaart de uitlevering toelaatbaar voor de feiten zoals omschreven in de (supplemental) Affidavit in support of request for extradition, van R. Capone, Assistent United States Attorney of the Southern District of New York, van 21 oktober 2013 en 27 november 2013;

verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren E.S.G.N.A.I. van de Griend en M.J. Borgers, in bijzijn van de griffier S.P. Bakker, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 november 2016.