Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2016:2589

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
15-11-2016
Datum publicatie
15-11-2016
Zaaknummer
15/01189
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:1060, Gevolgd
In cassatie op : ECLI:NL:GHDHA:2015:472, (Gedeeltelijke) vernietiging met terugwijzen
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Veroordeling wegens diefstal in vereniging van twee buitenboordmotoren, art. 311 Sr. Diefstal of heling? Een van de motoren wordt door de aangever op Speurders.nl teruggevonden. Hij maakt een afspraak om deze te kopen. De verdachte komt tezamen met een ander in een bestelbus aanrijden met daarin een van de buitenboordmotoren. De andere buitenboordmotor wordt bij hem thuis aangetroffen. HR: de bewezenverklaarde diefstal kan niet zonder meer worden afgeleid uit de inhoud van de door het Hof gebezigde bewijsmiddelen. Volgt vernietiging en terugwijzing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2016/1193
SR-Updates.nl 2016-0416
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

15 november 2016

Strafkamer

nr. S 15/01189

EC/MD

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 3 maart 2015, nummer 22/003231-14, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1990.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft W.H. Jebbink, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal P.C. Vegter heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak voor zover het betreft de beslissingen ten aanzien van het tenlastegelegde feit en de opgelegde straf, en in zoverre tot terugwijzing van de zaak naar het Gerechtshof Den Haag, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

2 Beoordeling van het eerste middel

Het middel kan niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3 Beoordeling van het tweede middel

3.1.

Het middel behelst de klacht dat de bewezenverklaring van diefstal in vereniging ontoereikend is gemotiveerd.

3.2.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

"hij in de periode van 20 april 2014 tot en met 21 april 2014 te Leidschendam, gemeente Leidschendam-Voorburg tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een buitenboordmotor (merk Yamaha, serienummer [0001] ) en een buitenboordmotor (merk Yamaha, serienummer [0002] ), toebehorende aan [betrokkene 1] en/of [betrokkene 2] ."

3.3.

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

"1.

Een geschrift, te weten een proces-verbaal van aangifte van de politie Haaglanden d.d. 28 april 2014, nr. PL15K0-2014080847. De middels internet gedane aangifte is op 23 april 2014 door de verbalisant verwerkt tot een proces-verbaal. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven – als de aangifte van [betrokkene 3] (pagina 53 e.v. dossier):

Feit : diefstal uit/vanaf vaartuig

Plaats delict : Leidschendam, binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg

Pleegdatum/tijd : tussen 20 april 2014 en 21 april 2014.

Het hek van de jachthaven is opengeknipt. In de haven ligt onze zeilboot, waarvan de buitenboordmotor gestolen is.

Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van het feit.

Het goed zoals genoemd op de 'bijlage goederen' is weggenomen.

2.

Een geschrift, te weten een afschrift van aangifte proces-verbaalnummer PL15K0-2014080847. Dit geschrift houdt onder meer in - zakelijk weergegeven –

(pagina 56 dossier):

Aangifte van diefstal vanaf of uit een vaartuig

Gegevens aangever

Achternaam [betrokkene 3]

Voornamen [...]

Pleegplaats en tijdstip

Pleegplaats Leidschendam

Type locatie Haven

Tijdstip achtergelaten 20-04-2014

Tijdstip geconstateerd 21-04-2014

(On)roerende goederen

Omschrijving schade De buitenboordmotor is van de boot gestolen.

Merk motor Yamaha, serienummer [0001]

3.

Het proces-verbaal van aangifte van de politie Haaglanden d.d. 5 mei 2014, nr. PL1500-2014088514-1. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven – als de aangifte van [betrokkene 2] (pagina 104 e.v. dossier):

Feit : diefstal uit/vanaf vaartuig

Plaats delict : Leidschendam, binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg

(watersportcentrum Vlietland)

Pleegdatum/tijd: tussen 20 april 2014 en 21 april 2014.

Ik ben, samen met [betrokkene 4] , eigenaar van een zeilboot. Deze boot ligt afgemeerd bij het Watersportcentrum Vlietland te Leidschendam. Aan de achterzijde van de boot is een buitenboordmotor bevestigd. Op 21 april 2014 vertelde een medewerker van Watersportcentrum Vlietland mij dat de buitenboordmotor van onze boot was weggenomen. Ik heb vervolgens gesproken met [betrokkene 4] . Hij noch ik had de buitenboordmotor weggenomen. Er zijn geen andere personen welke het recht hebben of hadden om de buitenboordmotor weg te nemen. Ik doe bij deze dan ook aangifte van diefstal van mijn buitenboordmotor.

Ik heb de volgende gegevens met betrekking tot deze motor gevonden:

Merk: Yamaha

Motornummer: [0002]

Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van het feit.

4.

Een proces-verbaal van bevindingen van de politie Haaglanden d.d. 6 mei 2014, nr. PL1500-2014080847-38. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven – als het relaas van de verbalisanten (pagina 95 e.v. dossier):

Op woensdag 30 april 2014 bevonden wij, verbalisanten, ons op het terrein van Watersportcentrum Vlietland.

Wij spraken hier met de eigenaar van het watersportcentrum. Wij hoorden hem zeggen dat hij op 20 april 2014 over het terrein van het watersportcentrum liep. Wij hoorden hem zeggen dat op dat moment alle hekken rondom het terrein in goede staat waren en dat er geen bijzonderheden waren met de boten aan de steigers. Wij hoorden hem zeggen dat hij op 21 april 2014 op het terrein liep en zag dat er een gat in het hekwerk rondom het terrein zat. Wij hoorden hem zeggen dat twee van de boten aan de steigers de buitenboordmotor misten.

Wij hoorden hem zeggen dat één van de buitenboordmotoren toebehoorde aan de boot van [betrokkene 1] en dat de andere buitenboordmotor toebehoorde aan de boot van [betrokkene 2] .

Wij zagen dat het gat in het hekwerk dusdanig groot was dat er een volwassen persoon doorheen kon. Wij hebben vervolgens gekeken waar het gat in het hekwerk vanaf het terrein uit kwam. Wij zagen dat er achter het hekwerk bossages waren. Na ongeveer 20 meter over een pad tussen de bossages te hebben gelopen, kwamen wij uit bij een groot parkeerterrein aan de Rietpolderweg te Leidschendam.

5.

Een proces-verbaal van verhoor aangever van de politie Haaglanden d.d. 29 april 2014, nr. PL1551-2014080847-8. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven – als de verklaring van [betrokkene 1] , wonende aan de [a-straat 1] te Zoetermeer (pagina 58 e.v. dossier):

Mijn vrouw heeft vorige week aangifte gedaan van diefstal van een buitenboordmotor van mijn zeilboot.

Het betreft een Yamaha buitenboordmotor met serienummer [0001] . Op Speurders.nl zag ik een advertentie staan waarbij een motor werd aangeboden die ik herkende als mijn motor. Ik heb een afspraak gemaakt met de aanbieder van deze advertentie. Dit betrof ene [...] . Ik hield via de mail en telefonisch contact met [...] . Vanavond omstreeks 19.50 uur belde [...] dat hij vanuit Den Haag naar mijn woning zou komen.

6.

Een proces-verbaal van aanhouding van de politie Haaglanden d.d. 29 april 2014, nr. PL1551-2014080847-5. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven – als het relaas van de verbalisanten (pagina 32 e.v. dossier):

Op dinsdag 29 april 2014 omstreeks 20:13 uur, hielden wij op de locatie [a-straat] , Zoetermeer, als verdachte aan:

Achternaam : [verdachte]

Voornamen : [...]

Geboren : [geboortedatum] 1990

Geboorteplaats : [geboorteplaats] in Nederland

Adres : [b-straat 1]

Postcode plaats : [...]

Op 23 april 2014 is er aangifte gedaan van diefstal van een buitenboordmotor van het merk Yamaha. Deze buitenboordmotor zou zijn weggenomen van een boot die gelegen was in een jachthaven. Deze jachthaven is gelegen aan de Rietpolderweg 11 te Leidschendam.

Op maandag 28 april 2014 belde de eigenaar van de weggenomen buitenboordmotor met mij, verbalisant, werkzaam aan het bureau van politie Zoetermeer. De eigenaar van de buitenboordmotor verklaarde tegenover mij dat hij zijn weggenomen buitenboordmotor terug had gevonden op internet op een verkoopsite genaamd: Speurders.nl.

Volgens de eigenaar van de buitenboordmotor herkende hij de te koop gezette buitenboordmotor als zijn buitenboordmotor aan specifieke kenmerken. Tevens verklaarde de eigenaar van de buitenboordmotor tegenover mij dat hij al een afspraak had gemaakt met de persoon die de buitenboordmotor te koop had gezet. Deze afspraak zou op 29 april 2014 omstreeks 19:30 uur plaatsvinden bij de woning van de eigenaar. Deze woning zou zijn gelegen aan de [a-straat 1] te Zoetermeer. Genoemde eigenaar gaf aan dat hij aangifte had gedaan van het wegnemen van zijn buitenboordmotor.

In het vervolg van dit proces-verbaal van aanhouding noemen wij, verbalisanten, de eigenaar van de buitenboordmotor: aangever.

Op 29 april 2014 omstreeks 20:05 uur bevonden wij ons, verbalisanten, op de [a-straat] te Zoetermeer. Op dat moment zagen wij een witte bestelauto aan komen rijden van het merk Renault, type Kangoo. Wij zagen dat er twee mannen in deze bestelauto zaten.

Ik, verbalisant, bevond mij op dat moment in de woning van de eerdergenoemde aangever van de buitenboordmotor. Deze woning was gelegen aan de [a-straat 1] te Zoetermeer. Ik hoorde dat de mobiele telefoon van de aangever overging. Ik hoorde dat de aangever telefonisch in gesprek was met naar later bleek de bijrijder van de witte Renault Kangoo. Ik hoorde de aangever vragen: "Waar ben je?" Ik hoorde de man aan de andere kant van de lijn zeggen: "Hier in de witte Renault Kangoo, bij jou voor de deur!"

Wij, verbalisanten, zagen dat de bijrijder van de witte Renault Kangoo een blanke huidskleur had en een zogenaamd haarmatje in de nek.

Wij zagen dat de witte Renault Kangoo voor de woning van aangever tot stilstand kwam en dat de bijrijder van de witte Renault Kangoo uitstapte en de voortuin van voornoemde woning inliep.

Direct zijn wij, verbalisanten, naar beide mannen gelopen en hebben deze staande gehouden. Hierop ben ik, verbalisant, samen met aangever de woning uit gelopen en heb mij bij de andere verbalisanten gevoegd. Ik hoorde de blanke verdachte zich aan aangever voorstellen met de naam [...] .

Ik, verbalisant, deelde het doel van staandehouding aan beide verdachten mede. Ik zei tegen de staande gehouden verdachten dat zij vermoedelijk een gestolen goed vervoerden en dat wij daar onderzoek naar gingen doen.

Toen ik de achterdeuren van genoemde bestelauto opende, zag ik een buitenboordmotor van het merk Yamaha in de laadruimte van genoemde bestelauto liggen.

Ik, verbalisant, had het serienummer van de weggenomen buitenboordmotor waarvan aangifte was gedaan door aangever op papier in mijn hand. Wij, verbalisanten, zagen dat het serienummer van de buitenboordmotor die in de laadruimte van betrokken bestelauto lag exact overeen kwam met het serienummer van de buitenboordmotor die was weggenomen en welk nummer was genoemd in de aangifte van aangever.

Hierop hebben wij, verbalisanten, bovengenoemde verdachte aangehouden ter zake diefstal c.q. heling van de buitenboordmotor die achterin de bestelauto lag.

7.

Een proces-verbaal van bevindingen van de politie Haaglanden d.d. 29 april 2014, nr. PL1551-2014080847-13. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven – als het relaas van de verbalisanten (pagina 71 dossier):

Op dinsdag 29 april 2014 heb ik een onderzoek ingesteld in de tuin van de woning gelegen aan de [b-straat 1] (het hof begrijpt: [b-straat 1] ) te 's-Gravenhage.

Na overleg met de Officier van Justitie werd toestemming verleend voor het zoeken in de tuin van de verdachte [verdachte] .

Aldaar zag ik, verbalisant, dat er in de tuin een schuur stond. Ik zag dat deze schuur openstond. Ik keek in de schuur waarna ik een buitenboordmotor zag staan van het merk Yamaha, voorzien van serienummer [0002] ."

3.4.

Aangezien de bewezenverklaring niet zonder meer kan worden afgeleid uit de inhoud van de door het Hof gebezigde bewijsmiddelen, is de bestreden uitspraak niet naar de eis der wet met redenen omkleed. Het middel is terecht voorgesteld.

4 Slotsom

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden uitspraak niet in stand kan blijven en als volgt moet worden beslist.

5 Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Den Haag, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren H.A.G. Splinter-van Kan en Y. Buruma, in bijzijn van de waarnemend griffier L. Nuy, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 november 2016.