Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2016:2413

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
25-10-2016
Datum publicatie
25-10-2016
Zaaknummer
15/04436
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:1026, Gevolgd
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Diefstal van vee, art. 311.1 sub 1 Sr. Strekking bepaling is, mede o.g.v. wetsgeschiedenis, een bijzondere bescherming te bieden tegen de diefstal van dieren die vanwege de omstandigheid dat deze gewoonlijk in een weide worden gehouden waar doorgaans weinig toezicht wordt uitgeoefend "aan de openbare trouw zijn overgelaten". Gelet hierop heeft het Hof de bewezenverklaarde diefstal van de wallaby's uit een weide terecht gekwalificeerd als - kort gezegd - diefstal van "vee" a.b.i. art. 311.1 sub 1 Sr. Dat sommige wallaby's ook als huisdier mogen worden gehouden doet hieraan niet af. Middel stuit daarop af.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJB 2016/2007
RvdW 2016/1112
NJ 2016/464
SR-Updates.nl 2016-0399 met annotatie van J.H.J. Verbaan
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

25 oktober 2016

Strafkamer

nr. S 15/04436

DAZ/IV

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, van 7 september 2015, nummer 21/003037-15, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1976.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft R.J. Baumgardt, advocaat te Spijkenisse, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2 Beoordeling van het middel

2.1.

Het middel klaagt dat het Hof het bewezenverklaarde ten onrechte heeft gekwalificeerd als "diefstal van vee uit de weide". Het springende punt in deze zaak is de vraag of wallaby's (kleine tot middelgrote kangoeroes) kunnen worden aangemerkt als "vee" in de zin van art. 311, eerste lid aanhef en onder 1°, Sr.

2.2.1.

Ten laste van de verdachte heeft het Hof bewezenverklaard dat:

"hij op 17 maart 2015 te De Lutte, gemeente Losser, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen 8, wallaby's die zich ten tijde van de diefstal in de weide bevonden, toebehorende aan [betrokkene 1]."

2.2.2.

Het Hof heeft het bewezenverklaarde gekwalificeerd als:

"Diefstal van vee uit de weide door twee of meer verenigde personen."

2.3.

Art. 311, eerste lid aanhef en onder 1°, Sr luidt als volgt:

"Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft:

1° diefstal van vee uit de weide."

2.4.

De wetsgeschiedenis met betrekking tot deze bepaling is weergegeven in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 11 tot en met 16. De strekking van die bepaling is, naar mede uit die wetsgeschiedenis kan worden afgeleid, een bijzondere bescherming te bieden tegen de diefstal van dieren die vanwege de omstandigheid dat deze gewoonlijk in een weide worden gehouden waar doorgaans weinig toezicht wordt uitgeoefend "aan de openbare trouw zijn overgelaten". Gelet hierop heeft het Hof de bewezenverklaarde diefstal van de wallaby's uit een weide terecht gekwalificeerd als - kort gezegd - diefstal van "vee" in de zin van art. 311, eerste lid aanhef en onder 1°, Sr. Dat sommige wallaby's ook als huisdier mogen worden gehouden doet hieraan niet af.

2.5.

Het middel stuit daarop af.

3 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren V. van den Brink en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend griffier L. Nuy, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 25 oktober 2016.