Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2016:206

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
09-02-2016
Datum publicatie
10-02-2016
Zaaknummer
14/04774
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:2611, Gevolgd
In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2014:7274, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Diefstal in vereniging van een spelcomputer uit een speelgoedwinkel door deze in de lege doos van een looptrainer te doen. Voltooide gekwalificeerde diefstal of poging tot gekwalificeerde diefstal? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2011:BP2627 ten aanzien van de vraag wanneer de wegneming van een goed als voltooid kan gelden. ’s Hofs oordeel dat verdachte samen met een ander het goed zodanig aan de feitelijke heerschappij van de rechthebbende heeft onttrokken dat de wegneming daarvan was voltooid, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2016/286
NJ 2016/118
SR-Updates.nl 2016-0095
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

9 februari 2016

Strafkamer

nr. S 14/04774

AGE/LBS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, van 19 september 2014, nummer 21/009499-13, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1988.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft mr. A.C. Vingerling, advocaat te Utrecht, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2 Beoordeling van het middel

2.1.

Het middel klaagt over het oordeel van het Hof dat de aan de verdachte verweten gedragingen kunnen worden aangemerkt als een voltooid "wegnemen" in de zin van art. 310 Sr. Volgens de toelichting op het middel is hier sprake van een poging tot gekwalificeerde diefstal.

2.2.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

"hij op 26 oktober 2013 te Urk tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een Playstation 3, toebehorende aan het winkelbedrijf Intertoys."

2.3.

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

"1. Een proces-verbaal van verhoor aangever met nummer PL2525-2013080337-7, op ambtseed opgemaakt op 26 oktober 2013 door [verbalisant 1] , inspecteur van politie Flevoland, (bijlage 2 van een dossier met registratienummer PL2525-2013080337), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

als verklaring van [betrokkene 1] :

Op 26 oktober 2013 bevond ik mij in mijn winkel "Intertoys", gevestigd te Urk. Ik zag dat er in de nabijheid van twee mannen een doos stond van een looptrainer. Dit artikel verkoop ik in mijn winkel. Ik zag dat de looptrainer uit de doos was gehaald. Ik zei hen dat de looptrainer weer in de doos moest en wilde ze vervolgens daarbij helpen. Persoon I hield echter de doos vast en zij stonden mij niet toe te helpen. Ik zag toen dat persoon I de doos opende en razendsnel een Playstation 3 uit de doos haalde en vervolgens snel in de stelling zette. De Playstation 3 behoort mij in eigendom toe. Persoon II verliet de zaak. Persoon I werd door mij en klanten in de winkel opgehouden. Persoon II kwam korte tijd later de winkel weer in. Kort daarna arriveerde de politie die de mannen heeft overgenomen.

2. Een proces-verbaal van bevindingen met nummer PL2525-2013080337-2, op 26 oktober 2013 op ambtsbelofte opgemaakt door [verbalisant 2] , brigadier van politie Flevoland, en op ambtseed opgemaakt door [verbalisant 3] , brigadier van politie Flevoland, (bijlage 1 van een dossier met registratienummer PL2525-2013080337), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

als bevindingen van de verbalisanten:

Ik, verbalisant [verbalisant 2] , hoorde van aangever [betrokkene 1] dat hij in de winkel werd aangesproken door getuige [getuige] . Getuige [getuige] zag dat beide verdachten bij de afdeling kinderspeelgoed een afgesloten doos oppakten en meenamen naar de andere kant van de winkel, namelijk naar de kant waar alle games lagen. Getuige [getuige] zag toen dat beide verdachten de plastic sluitingen van de nog verpakte doos opentrokken en de inhoud van de doos eruit haalde en in andere winkelschappen legden. Getuige [getuige] zag vervolgens dat de langere persoon een doos van een Playstation 3 afpakte en deze direct in de inmiddels andere lege doos stopte en het kartonnen deksel van deze doos afsloot.

Getuige [getuige] vertelde beide mannen dat zij de komst van de politie moesten afwachten. Ik, verbalisant [verbalisant 3] , heb de beide mannen staande gehouden en gevraagd naar hun naam. Zij verklaarden desgevraagd te zijn genaamd: [betrokkene 2] en [verdachte] .

3. Een proces-verbaal van verhoor getuige met nummer PL2522-2013080337-12, op ambtseed opgemaakt op 26 oktober 2013 door [verbalisant 4] , hoofdagent van politie Flevoland, (bijlage 3 van een dossier met registratienummer PL2525-2013080337), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

als verklaring van [getuige] :

Ik zag in de Intertoys twee mannen die bezig waren een looptrainer uit een doos te halen. Ik zag dat één stond en dat de man met het zwarte jack op zijn hurken zat bij de doos. Ik zag dat de man die op zijn hurken zat, de looptrainer uit de doos haalde en deze naast de doos plaatste. Direct hierop zag ik dat de man welke op zijn hurken naast de doos zat, een Playstation 3 welke nog in de verpakking zat in de leeggehaalde doos stopte. Ik zag dat de andere man bleef staan. Ik zag dat hij rondkeek. Ik stond op ongeveer 5 meter van de mannen en had vrij zicht op wat de mannen aan het doen waren.

4. Een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer PL2522-2013080337-21, opgemaakt op 27 oktober 2013 op ambtsbelofte door [verbalisant 5] , hoofdagent van politie Flevoland, en op ambtseed door [verbalisant 4] , hoofdagent van politie Flevoland, (bijlage 7 van een dossier met registratienummer PL2525-2013080337), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

als verklaring van [betrokkene 2] :

Ik was gisteren samen met mijn vriend [verdachte] in de Intertoys. Hij haalde de Playstation 3 doos uit die doos.

5. Een proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer PL2522-2013080337-20, opgemaakt op 27 oktober 2013 op ambtseed door [verbalisant 4] , hoofdagent van politie Flevoland, en op ambtsbelofte door [verbalisant 5] , hoofdagent van politie Flevoland, (bijlage 5 van een dossier met registratienummer PL2525-2013080337), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

als verklaring van verdachte:

Ik was op 26 oktober 2013 samen met [betrokkene 2] . Wij waren in de Intertoys. In de doos die wij leeghaalden zat het spelletje wat ik wilde kopen."

2.4.

Het Hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring onder meer het volgende overwogen:

"Voor wegneming is beslissend dat de dader zich een zodanige feitelijke heerschappij over het goed heeft verschaft dan wel dit zodanig aan de feitelijke heerschappij van de rechthebbende heeft onttrokken dat de wegneming van het goed als voltooid kan gelden.

Verdachte heeft samen met een ander in de Intertoys een doos met daarin een looptrainer gepakt, deze meegenomen naar de andere kant van de winkel, aldaar de looptrainer uit de verpakking gehaald en vervolgens heimelijk een Playstation in die lege doos gestopt. Door aldus te handelen heeft verdachte deze Playstation zodanig aan de feitelijke heerschappij van de rechthebbende onttrokken en er zelf - weliswaar kortdurend - als heer en meester over beschikt dat sprake is van een voltooide wegneming. Het primair ten laste gelegde kan daarmee worden bewezenverklaard."

2.5.

Voor een veroordeling ter zake van diefstal van een aan een ander toebehorend goed - een en ander als bedoeld in art. 310 Sr - is onder meer vereist dat de dader zich een zodanige feitelijke heerschappij over dat goed heeft verschaft dan wel dit zodanig aan de feitelijke heerschappij van de rechthebbende heeft onttrokken dat de wegneming van het goed als voltooid kan gelden. Of daarvan sprake is, is mede afhankelijk van waarderingen van feitelijke aard die in cassatie slechts in beperkte mate kunnen worden getoetst (vgl. HR 22 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP2627, NJ 2013/159).

2.6.

Het Hof heeft vastgesteld dat de verdachte samen met een ander in de winkel Intertoys een doos met daarin een looptrainer heeft gepakt, deze heeft meegenomen naar de andere kant van de winkel, aldaar de looptrainer uit de verpakking heeft gehaald en vervolgens heimelijk een Playstation in die lege doos heeft gestopt. Het oordeel van het Hof dat de verdachte aldus samen met een ander deze Playstation zodanig aan de feitelijke heerschappij van de rechthebbende heeft onttrokken dat de wegneming daarvan - in de zin van art. 310 Sr - was voltooid, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

2.7.

Het middel is derhalve tevergeefs voorgesteld.

3 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren H.A.G. Splinter-van Kan en Y. Buruma, in bijzijn van de waarnemend griffier A.C. ten Klooster, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 februari 2016.