Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2016:171

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
02-02-2016
Datum publicatie
03-02-2016
Zaaknummer
15/00384
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:2600, Contrair
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Beschikking
Inhoudsindicatie

Beklag, beslag, art. 552a Sv. Het middel, dat klaagt dat de Rb zich niet heeft uitgelaten over de vraag of het belang van sv het voortduren van het beslag daarop vordert, mist feitelijke grondslag. Conclusie AG: anders.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JWB 2016/60
RvdW 2016/276
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

2 februari 2016

Strafkamer

nr. S 15/00384 B

IF/AJ

Hoge Raad der Nederlanden

Beschikking

op het beroep in cassatie tegen een beschikking van de Rechtbank Overijssel, zittingsplaats Zwolle, van 7 januari 2015, nummer RK 14/1060, op een klaagschrift als bedoeld in art. 552a Sv, ingediend door:

[klager] , geboren in [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1987.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de klager. Namens deze heeft mr. N. Velthorst, advocaat te Amsterdam, een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal G. Knigge heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden beschikking voor zover het de (impliciete) ongegrondverklaring van het ten aanzien van het motorblok gedane beklag betreft, in zoverre tot zodanige beslissing met betrekking tot verwijzing of terugwijzing als de Hoge Raad gepast zal voorkomen en tot verwerping van het beroep voor het overige.

2 Beoordeling van het middel

2.1.

Het middel klaagt dat de Rechtbank bij de beoordeling van het klaagschrift, voor zover het het inbeslaggenomen motorblok betreft, zich niet heeft uitgelaten over de vraag of het belang van strafvordering het voortduren van het beslag daarop vordert.

2.2.

De Rechtbank heeft het klaagschrift, voor zover dat strekt tot teruggave van de onder de klager inbeslaggenomen motorfiets, merk Suzuki, kenteken [AA-00-BB], gegrond verklaard, met uitzondering van het motorblok. De Rechtbank heeft daartoe het volgende overwogen:

"Het standpunt van de officier van justitie luidt samengevat als volgt.

Het beslag is op juiste gronden gelegd. Er is geen strafvorderlijk belang om het beslag voort te zetten. De motor kan naar klager retour met uitzondering van het motorblok, omdat dat van misdrijf afkomstig is.

(...)

Op grond van de stukken en de behandeling op de zitting stelt de rechtbank het volgende vast.

Maatstaf

Het beklag richt zich tegen een beslag dat is gelegd op grond van artikel 94 Sv. De rechtbank dient daarom a) te beoordelen of het belang van strafvordering het voortduren van het beslag vordert, en zo neen, b) de teruggave van het inbeslaggenomen voorwerp aan de beslagene te gelasten.

Feiten en omstandigheden

Blijkens een kennisgeving inbeslagneming van 24 juli 2013 is op grond van artikel 94 Sv op 14 april 2010 beslag gelegd op de hiervoor genoemde motor.

(...)

Overwegingen

Klager wenst de inbeslaggenomen voorwerpen terug te krijgen. De officier van justitie is van oordeel dat het belang van strafvordering zich niet meer verzet tegen de gevraagde teruggave van de Suzuki zonder het motorblok. De rechtbank zal daarom de teruggave gelasten."

2.3.

Blijkens haar hiervoor weergegeven overwegingen heeft de Rechtbank bij de beoordeling van het klaagschrift betrokken of het belang van strafvordering het voortduren van het beslag vordert en kennelijk - met de Officier van Justitie - geoordeeld dat dit belang zich verzet tegen de teruggave van het motorblok. Het middel mist dus feitelijke grondslag en kan daarom niet tot cassatie leiden.

3 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren E.S.G.N.A.I. van de Griend en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 2 februari 2016.