Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2016:1174

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
14-06-2016
Datum publicatie
14-06-2016
Zaaknummer
14/02293
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2016:476, Gevolgd
In cassatie op : ECLI:NL:GHDHA:2014:1439, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Valsheid in geschrift, art. 225.1 Sr. Levert het kopiëren en/of inscannen van barcodes met de bedoeling deze aan te wenden om producten te verkrijgen voor een lagere dan de werkelijke prijs valsheid in geschrift op? ’s Hofs kennelijke oordeel dat een uit een streepjescode en voorzien van een getallenreeks bestaande barcode(sticker) kan worden aangemerkt als een geschrift a.b.i. art. 225 Sr, geeft mede gelet op de wetsgeschiedenis niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Verdachte heeft producten gekocht, waarbij hij een barcode behorend bij een soortgelijk maar goedkoper product heeft geplakt over de streepjescode van een duurder product, welk product hij bij de kassa ter betaling aanbood. Zodoende verkreeg hij de gekochte producten voor een lagere dan de werkelijke prijs. In de woning en schuur van verdachte en op diens computer zijn diverse (sticker)vellen met barcodes en bestanden bevattende barcodes behorend bij producten aangetroffen. ’s Hofs oordeel dat verdachte de bij hem aangetroffen barcodes valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst a.b.i. art. 225.1 Sr, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2016/728
NJ 2016/284
NJB 2016/1290
SR-Updates.nl 2016-0249 met annotatie van J.H.J. Verbaan
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

14 juni 2016

Strafkamer

nr. S 14/02293

DAZ/IF

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 22 april 2014, nummer 22/005525-06, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1944.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft J.Y. Taekema, advocaat te 's-Gravenhage, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal E.J. Hofstee heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

2 Bewezenverklaring, gebezigde bewijsmiddelen en kwalificatie

2.1.

Ten laste van de verdachte is onder 1 en 2 bewezenverklaard dat:

"1. hij in de periode van 1 juni 2004 tot en met september 2005 te Schiedam meermalen,

telkens een (of meer) barcode(s) en/of barcodesticker(s), behorend bij een (of meer) goed(eren), verkrijgbaar bij winkelbedrijven, te weten Media Markt Saturn Holding B.V. en Praxis, elk zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst,

immers heeft hij, verdachte, telkens toen en daar valselijk een (of meer) van die barcode(s) en/of barcodesticker(s)

- gekopieerd op een (of meer) sticker- en/of papiervel(len) en/of

- ingescand en opgeslagen in een (of meer) computerbestand(en) en/of uitgeprint op een (of meer) sticker- en/of papiervel(len),

zulks telkens met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken;

2. hij, op 20 december 2005, te Schiedam, opzettelijk een (of meer) vals(e) of vervalst(e) barcode(s) en/of barcodesticker(s), elk zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, voorhanden had, terwijl hij wist dat die geschriften bestemd waren voor gebruik als waren zij echt en onvervalst en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat hij, verdachte, een (of meer) barcode(s) en/of barcodesticker(s), behorend bij een (of meer) goed(eren), verkrijgbaar bij winkelbedrijven

- gekopieerd heeft op een (of meer) sticker- en/of papiervel(len) en/of

- ingescand en opgeslagen heeft in een (of meer) computerbestand(en) en/of uitgeprint heeft op een (of meer) sticker- en/of papiervel(len)."

2.2.

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

"1. Een geschrift, zijnde een proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagname, adres: [a-straat 1] te Schiedam d.d. 16 maart 2006 van de politie Rotterdam-Rijnmond, voorzien van documentcode 0603161530.amb. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 50 e.v. van het algemeen proces-verbaal in het onderzoek Udina):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Op 20 december 2005 zijn in de woning aan de [a-straat 1] te Schiedam en de bijbehorende schuur goederen aangetroffen en in beslag genomen, zoals vermeld op de bijgevoegde lijst.

2. Een geschrift, zijnde een beslaglijst, als bijlage gevoegd bij het onder 1 genoemde geschrift. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 52 e.v. van het algemeen proces-verbaal in het onderzoek Udina):

Goedcode Omschrijving goed

A.A6.4 Diverse facturen, documenten en barcodes van Mediamarkt en Praxis

A.A7.5 Rode map met diverse barcodes en aankoopbonnen

A.A1.2 Diverse bonnetjes en barcodes

A.A1.3 Computer

3. Een geschrift, zijnde een beslaglijst, als bijlage gevoegd bij het onder 1 genoemde geschrift. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 56 e.v. van het algemeen proces-verbaal in het onderzoek Udina):

Goedcode Omschrijving goed

F.F1.10 Twee raamrolhorren merk Bruynzeel

F.F1.8 Twee donkerblauwe rolgordijnen, afm. 210 m bij 180, van de Praxis

4. Een geschrift, zijnde een proces-verbaal

d.d. 14 maart 2006 van de politie Rotterdam-Rijnmond. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (relaas proces-verbaal voorin het proces-verbaal betreffende de zaak "Barcodes" in het onderzoek Udina):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Op 20 december 2005 werd een doorzoeking verricht in de woning gelegen aan de [a-straat 1] te Schiedam, zijnde de woning van [verdachte] , geboren op [geboortedatum] 1944 te [geboorteplaats] .

(blz. 1 en 2)

5. Een geschrift, zijnde een proces-verbaal d.d. 14 maart 2006 van de politie Rotterdam-Rijnmond. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (relaas proces-verbaal voorin het proces-verbaal betreffende de zaak "Praxis Rotterdam" in het onderzoek Udina):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

In de woning aan de [a-straat 1] te Schiedam werden op 20 december 2005, onder goedcode F.F1.10, twee raamrolhorren van het merk Bruynzeel in beslag genomen. Ik stelde een onderzoek in. Ik zag dat beide raamrolhorren in de originele, afgesloten verpakking verpakt waren. Ik zag dat op deze verpakking een sticker met streepjescode voorzien van het nummer 8711452622659 bevestigd was. Ik zag dat deze geplakt was over een andere streepjescode, te weten 8711452622765, die gedrukt was in de originele verpakking.

(blz. 2)

In de woning aan de [a-straat 1] te Schiedam werden op 20 december 2005, onder goedcode F.F1.8, tevens twee rolgordijnen van het merk Praxis, maat 210 cm bij 180 cm, kleur blauw, voorzien van een schulprand, in beslag genomen. Ik stelde een onderzoek in. Ik zag dat beide rolgordijnen in de originele, afgesloten verpakking verpakt waren. Ik zag dat op deze verpakkingen een sticker met streepjescode voorzien van het nummer 8711452622659 bevestigd was. Ik zag dat deze geplakt was over een andere streepjescode, te weten 8711216293545, die gedrukt was in de originele verpakking.

(blz. 2)

In de woning aan de [a-straat 1] te Schiedam werden op 20 december 2005, onder, goedcode A.A6.4, tevens vijf kassabonnen in beslag genomen. Dit betroffen kassabonnen afkomstig van de vestiging Praxis gelegen aan de Keileweg 11 te Rotterdam, afgegeven op de nader genoemde data waarbij de volgende nader genoemde goederen gekocht werden:

- 6 juli 2005 te 13.32 uur: raamrolhor 63x150 a 28,95

- 8 juli 2005 te 17.26 uur: 2 x raamrolhor 63x150 a 28,95

- 1 juli 2005 te 13.21 uur: raamrolhor 63x150 a 28,95

- 18 juli 2005 te 12.47 uur: 2 x raamrolhor a 28,95

- 18 juli 2005 te 12.43 uur: 2 x raamrolhor a 28,95

(blz. 3)

In de woning aan de [a-straat 1] te Schiedam werden op 20 december 2005, onder goedcode A.A1.2, een plastic mapje met zes losse stickers aangetroffen met daarop de streepjescode met nummer 8711452622659. Op dit mapje is met een stift het woord 'Bruinzeel' geschreven.

(blz. 3)

6. Een geschrift, zijnde een proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagname, adres: [b-straat 1] te Schiedam d.d. 20 december 2005 van de politie Rotterdam-Rijnmond, voorzien van documentcode 0512200825.DZK. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 68 e.v. van het algemeen proces-verbaal in het onderzoek Udina):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Op 20 december 2005 zijn in de kelderbox van de woning aan de [b-straat 1] te Schiedam diverse goederen in beslag genomen. Zie bijgevoegde inbeslagnamelijst.

De bewoner van het pand, die opgaf genaamd te zijn [betrokkene 1] , verklaarde dat zijn zwager ( [verdachte] , geboren op [geboortedatum] 1944, wonende te Schiedam) in het bezit is van de toegangssleutels van de kelderbox en dat deze kelderbox ook door zijn zwager wordt gebruikt voor opslag van goederen.

7. Een geschrift, zijnde een beslaglijst, als bijlage gevoegd bij het onder 6 genoemde geschrift. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 70 van het algemeen proces-verbaal in het onderzoek Udina):

Goedcode Omschrijving goed

C.C1.6 2 dozen met spotjes, merk Thunder

C.C1.7 1 maal tuinverlichting, merk Massive

8. Een geschrift, zijnde een proces-verbaal

d.d. 14 maart 2006 van de politie Rotterdam-Rijnmond. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (relaas proces-verbaal blz 4. voorin het proces-verbaal betreffende de zaak "Praxis Rotterdam" in het onderzoek Udina):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Op 20 december 2005 werd een doorzoeking verricht in de kelderbox behorende bij de woning gelegen aan de [b-straat 1] te Schiedam. Dit was de woning van [betrokkene 1] , zwager van [verdachte] . Tijdens de doorzoeking werden goederen aangetroffen waarbij, ter hoogte van de originele streepjescodes, restanten van stickers en lijm zichtbaar was. Dit betrof de volgende goederen, die onder genoemde codes in beslag werden genomen:

- tuinverlichting Thunder Lightning Besselink Mini (C.C1.6)

- tuinverlichting Thunder Lightning Besselink Rond (C.C1.6)

- tuinverlichting Massive Led (C.C1.7)

(blz. 4)

9. Een geschrift, zijnde een proces-verbaal van bevindingen d.d. 18 januari 2006 van de politie Rotterdam-Rijnmond, voorzien van documentcode 0601180800.OIG. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 114 e.v. van het algemeen proces-verbaal in het onderzoek Udina):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Op 5 januari 2006 werd een computer, voorzien van het beslagnummer A.A1.3 voor onderzoek aangeboden. Ik heb een onderzoek ingesteld naar de aanwezige documenten op de harde schijven van de computer. Hier werden door mij een groot aantal Word-documenten aangetroffen. Uit deze documenten zijn door mij de documenten met daarin afgebeeld barcodes geselecteerd. Als bijlage 1 is bij dit proces-verbaal gevoegd een overzicht van de Word-documenten met daarop barcodes afgebeeld.

10. Een geschrift, als bijlage 1 gevoegd bij het onder 9 genoemde geschrift, waaruit blijkt dat door de verdachte meerdere documenten, met daarin barcodes afgebeeld, zijn opgeslagen in 2005. Het houdt voorts onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 140 van het algemeen proces-verbaal in het onderzoek Udina):

Laatst opgeslagen door: [verdachte]

Bestand gemaakt: 30 juni 2005

Bruinzeel deur

Streepjescode: 8711452622659

11. Een geschrift, zijnde een proces-verbaal van bevindingen d.d. 16 januari 2006 van de politie Rotterdam-Rijnmond met nr. 323/2005, voorzien van documentcode 0601120800.OIG. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. blz. 56 e.v. van het proces-verbaal betreffende de zaak "Praxis Rotterdam" in het onderzoek Udina):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Op 5 januari 2006 werd een computer, voorzien van het beslagnummer A.A1.3 voor onderzoek aangeboden. Ik heb onderzoek ingesteld naar de data aanwezig op de CD-rom, aangetroffen in de DVD-speler van voornoemde in beslag genomen computer. Ik zag dat op de CD-rom een 54-tal Word-documenten stonden opgeslagen. Hierna worden in dit proces-verbaal deze Word-documenten weergegeven.

Pagina A: streepjescode 8711465100953

Pagina E: streepjescode 8711465550178

Pagina F: streepjescode 8711465550215

Pagina G: streepjescode 8711238172132

Pagina CC: streepjescode 8711465751100

Pagina HH: streepjescode 8711465550826

Pagina II: streepjescode 4007871182565

Allen opgeslagen door [verdachte] in augustus 2004.

12. Een geschrift, zijnde een proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 16 januari 2006 van de politie Rotterdam-Rijnmond met nr. 2006018080-2, voorzien van documentcode 0601160900.G01. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 103 e.v. van het algemeen proces-verbaal in het onderzoek Udina):

als de op genoemde datum afgelegde verklaring van [betrokkene 2] :

Sinds enkele maanden heb ik ruzie met [verdachte] . Voordat ik ruzie met hem kreeg had ik goed contact met hem. Ik ben ook bij hem thuis geweest in zijn woning in Schiedam. [verdachte] vertelde mij dat bijna alles in zijn woning middels fraude was verkregen. Hij heeft mij uitgelegd en laten zien hoe hij dat doet. Hij heeft in zijn woning een computer staan. Met deze computer maakt hij streepjescodes van goederen aan. Deze streepjescodes print hij uit op stickervellen. Met deze stickervellen gaat [verdachte] naar de winkel en hij plakt ze dan op soortgelijke artikelen, die echter vele malen duurder zijn. Daarna rekent hij de goederen bij de kassa af, voor een veel lagere prijs dan dat het product in werkelijkheid kost. [verdachte] heeft ook een speciaal apparaatje waarmee hij verpakkingen kan openen, zonder dat de verpakking beschadigt. In de winkel opent hij dan de verpakking en hij plakt vervolgens een thuis uitgeprinte streepjescode van een goedkoper artikel op het product. Daarna sluit hij de verpakking en rekent dan af bij de kassa.

[verdachte] heeft mij gezegd dat hij op deze wijze dure geheugenkaarten voor computers bij de Media Markt in heel Nederland kocht. Later werden deze geheugenkaarten, voor de echte prijs, weer teruggebracht bij verschillende Media Markten in Nederland. De thuis uitgeprinte streepjescode werd dan voor teruggave verwijderd. De geheugenkaarten werden door de Media Markt terug genomen. [verdachte] heeft dit tegen mij gezegd en de computer met streepjescodes laten zien. Hij heeft mij ook een map laten zien waarin allemaal streepjescodes in stonden. [verdachte] heeft mij goederen in zijn woning laten zien die hij heeft aangekocht middels vervalste streepjescodes. Hij liet mij vier Sony DVD spelers zien, die hij op dezelfde wijze bij de Media Markt had gekocht. Verder heeft [verdachte] mij nieuwe luchtcompressoren en nieuwe lampen voor in de tuin laten zien. Deze goederen had hij gekocht bij bouwmarkten zoals Praxis. U vraagt mij wie er nog meer betrokken zijn bij het doen van aankopen van goederen middels vervalste streepjescodes. Ik weet dat er een [betrokkene 4] bij betrokken is. [betrokkene 4] en [verdachte] doen het vervalsen van streepjescodes en er vervolgens dure goederen mee aankopen samen. Ook is er een man genaamd [betrokkene 1] (het hof leest: [betrokkene 1] betrokken. Hij is de zwager van [verdachte] . Hij heeft een loods. In deze loods worden de goederen opgeslagen die met de vervalste streepjescodes zijn aangekocht. Verder zijn er goederen opgeslagen in de woning van [verdachte] . [verdachte] heeft mij gezegd dat hij al zeker vier jaar bezig is met het doen van aankopen met vervalste streepjescodes.

13. Een geschrift, zijnde een proces-verbaal van aangifte d.d. 9 februari 2006 van de politie Rotterdam-Rijnmond, met nr. 2006018080-5, voorzien van documentcode 0602071335.A02. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 107 e.v. van het proces-verbaal betreffende de zaak "Praxis Rotterdam" in het onderzoek Udina):

als de op 7 februari 2006 afgelegde verklaring van [betrokkene 3] :

U toont mij een raamrolhor van het merk Bruynzeel. Dit product wordt verkocht in de Praxis aan de Keileweg 11 te Rotterdam. De juiste barcode van deze raamrolhor is 8711452622765 en kost 57,00 euro. Ik zie dat op de verpakking, over de juiste barcode, een sticker is geplakt met barcodenummer 8711452622659. Deze barcode hoort bij een ander product (raamrolhor basic), dat 28,95 euro kost.

U toont mij een rolgordijn, merk Praxis, kleur blauw, maat 210 cm bij 180 cm. De juiste barcode van dit product is 8711216293545 en kost 76,95 euro. Ik zie dat op de verpakking, over de juiste barcode, een sticker is geplakt met barcodenummer 8711452622659. Deze barcode hoort bij een ander product (raamrolhor basic), dat 28,95 kost.

U toont mij aankoopbonnen waarmee raamrolhorren in de maat 63 cm bij 150 cm à 28,95 euro zijn aangekocht. Op deze aankoopbonnen staat vermeld Praxis, Keileweg 11 te Rotterdam. Deze aankoopbonnen zijn afkomstig van de daarop vermelde winkel.

U toont mij een aantal producten:

- tuinverlichting, Thunder-Lightning Besselink mini. Dit is product is voorzien van de juiste barcode. Ik zie restanten van een sticker op de plek van de barcode;

- tuinverlichting, Thunder-Lightning Besselink rond. Dit product is voorzien van de juiste barcode. Ik zie restanten van een sticker op de plek van de barcode;

- tuinverlichting, Massive Led. Dit product is voorzien van de juiste barcode. Ik zie restanten van een sticker op de plek van de barcode.

U toont mij de streepjescode van het document 0601120800.OIG, op de pagina's A, E, F, G, CC, II en HH (8711465100953, 8711465550178, 8711465550215, 8711238172132, 8711465751100, 8711465550826 en 4007871182565). Deze streepjescodes behoren toe aan producten die in de Praxis aan de Keileweg 11 te Rotterdam worden verkocht.

14. Een geschrift, zijnde een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 7 maart 2006 van de politie Rotterdam-Rijnmond met nr. 2006018080, voorzien van documentcode 0603071900.V03. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 143-144- van het proces-verbaal betreffende de zaak "Praxis Rotterdam" in het onderzoek Udina):

als de op genoemde datum afgelegde verklaring van [betrokkene 1] :

Op 20 december 2005 is er een doorzoeking verricht in de kelderbox behorende bij mijn woning aan de [b-straat 1] te Schiedam. De goederen die bij deze doorzoeking door de politie in beslag zijn genomen, behoorden allemaal toe aan [verdachte] . Hij woont aan de [a-straat 1] te Rotterdam. Hij heeft van mij de sleutel van de centrale toegangsdeur en van de kelderbox gehad, zodat hij vrije toegang had tot de kelderbox. Ik weet dat [verdachte] handelt in partijen aggregaten, DVD spelers, en dergelijke. Ik heb gezien dat hij op de Darling Market te Rijswijk aggregaten en DVD spelers verkocht.

15. Een geschrift, zijnde een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 7 maart 2006 van de politie Rotterdam-Rijnmond met nr. 2006018080-52, voorzien van documentcode 0603071145.V02. Het houdt onder meer in

- zakelijk weergegeven - (blz. 146 e.v. van het proces-verbaal betreffende de zaak "Praxis Rotterdam" in het onderzoek Udina):

als de op genoemde datum afgelegde verklaring van [betrokkene 4] :

[verdachte] heeft mij verteld dat hij heel vaak bij de Praxis is geweest en daar rolgordijnen en tuinverlichting heeft gekocht waarop hij zelf een barcode had aangebracht, zodat hij een aanmerkelijk lager bedrag moest betalen dan de prijs die origineel bij het artikel hoorde.

In de Media Markt heb ik barcodes van goedkope geheugenkaarten gescand en uitgeprint, en vervolgens de uitgeprinte barcodes geplakt op aanzienlijk duurdere geheugenkaarten. Ik heb geheugenkaarten gekocht. De barcodes van deze kaarten heb ik in gescand en vervolgens uitgeprint op stickervellen. Vervolgens ging ik dan naar de Media Markt en met behulp van mijn desafer opende ik dan een patacobox. Ik plakte vervolgens mijn zelfgemaakte barcode over de reeds aanwezige barcode. Dan liep ik naar de kassa. Daar werd mijn eigen gemaakte barcode gescand, waardoor ik een lagere prijs moest betalen. Ik plakte dus opzettelijk een eigen gemaakte barcode, waar een lagere prijs aan hing, op de reeds aanwezige originele barcode, dit met het doel om een lagere prijs te moeten betalen dan de originele prijs. Deze manier van werken heb ik toegepast in de periode van 2004 tot en met 2005. Ik heb niet alleen gehandeld. Slechts vijf keer heb ik zelf de geheugenkaarten betaald. In alle andere gevallen was ik samen met [verdachte] of een ander. Ik opende dan de verpakking en bracht de gekopieerde barcode aan, waarop [verdachte] of die ander dit artikel later ophaalde en dan bij de kassa het lagere bedrag afrekende. Nadat de geheugenkaarten waren gekocht voor een lagere prijs dan de originele prijs, werden deze later terug gebracht. Bij het terugbrengen van de geheugenkaarten, wat werd gedaan door onder meer [betrokkene 1] en [verdachte] en mij, gebruikte wij bonnen waarop de originele prijs stond. Ik zal u nu een opsomming geven van de zaken waar wij zijn geweest.

- Media Markt in Breda. Ik heb daar geheugenkaarten omgestickerd. Ik heb daar ook geheugenkaarten geretourneerd. Ik kreeg daar het originele bedrag terug. Ik opende een verpakking met mijn desafer, plakte de zelfgemaakte barcode op de geheugenkaart en rekende vervolgens de lagere prijs af. Later werd dan deze geheugenkaart terug gebracht met een bon waarop de originele prijs stond, die dan werd teruggekregen.

Daar waar ik in mijn verklaring heb gesproken over omgestickerde geheugenkaarten bedoel ik kaarten die voorzien waren van een zelf gemaakte barcode die een soortgelijk maar goedkoper product vertegenwoordigde.

16. Een geschrift, zijnde een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 8 maart 2006 van de politie Rotterdam-Rijnmond met nr. 2006018080-62, voorzien van documentcode 0603081550.V02. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 152 e.v. van het proces-verbaal betreffende de zaak "Praxis Rotterdam" in het onderzoek Udina):

als de op genoemde datum afgelegde verklaring van [betrokkene 4] :

Ik weet dat [verdachte] grote hoeveelheden tuinverlichting, rolgordijnen, aggregaten en compressoren heeft gekocht door deze om te stickeren. Hij heeft spullen ondergebracht bij zijn zwager [betrokkene 1] (het hof leest: [betrokkene 1] ), maar ook bij mij heeft hij aggregaten en compressoren gestald.

17. Een geschrift, zijnde een proces-verbaal van verhoor aangever d.d. 12 november 2004 van de politie Haaglanden met nr. PL1561/2004/24976-1. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 30 e.v. van het dossier van de politie Haaglanden inzake oplichting door middel van het plakken van nagemaakte barcodes op duurdere artikelen):

als de op 11 november 2004 afgelegde verklaring van [betrokkene 5] :

Op 9 november 2004 vertelde de afdelingsleider van de Media Markt te Rijswijk mij dat er op die dag volgens een uitdraai (bijlage 1) 7 dvd spelers waren verkocht van het merk Sony, type DVP-NS705V. Deze waren verkocht voor een bedrag van 222 euro, inclusief verwijderingsbijdrage. Op bijlage 1 is te zien op welke tijdstippen de dvd spelers zijn verkocht, dat is tussen 12.33 uur en 15.59 uur. De afdelingsleider vertelde mij dat er 7 dvd recorders van het merk Sony, type RDR-HX1000, vermist werden en dat we de 7 dvd spelers van het merk Sony, type DVP-NS705V te veel hadden staan. Ik heb toen een onderzoek ingesteld. Aan de hand van bijlage 1 ben ik gaan zoeken naar de bij behorende videobeelden op het moment van de verkoop bij de kassa. De tijd van het camerasysteem loopt ongeveer 1,5 minuut voor op de kassatijd. Op bijlage 2 is te zien dat op 9 november 2044 te 16.01 uur en 58 seconden een man (man 1) een dvd-recorder RDR-HX1000 koopt terwijl op de bijbehorende uitdraai te zien is dat er een Sony dvd-speler DVP-NS705V wordt afgerekend. De waarde van de dvd-recorder is 1102 euro, inclusief verwijderingsbijdrage. Dit is een verschil van 880 euro, en dat 7 keer. Ik weet zeker dat de doos op bijlage 2 de doos van de dvd-recorder Sony RDR-HX1000 is. Op de uitdraai bijlage 1 is te zien dat er op 9 november 2004 in totaal 7 keer tussen 12.33 uur en 15.59 uur een speler DVP-NS705V wordt afgerekend en op de beelden is te zien dat er steeds een dvd-recorder RDR-HX1000 wordt meegenomen door man 1.

18. Een geschrift, zijnde een proces-verbaal van verhoor aangever d.d. 12 november 2004 van de politie Haaglanden met nr. PL1561/2004/24976-9. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 41 van het dossier van de politie Haaglanden inzake oplichting door middel van het plakken van nagemaakte barcodes op duurdere artikelen):

als de op genoemde datum afgelegde verklaring van [betrokkene 5] :

Naar aanleiding van de oplichting op 9 november 2004 heb ik onderzoek gedaan. Ik vergeleek het afschrift van de kassatransacties met de beelden van het videobewakingssysteem. Hiervan heb ik afdrukken gemaakt. Ik heb één van die afbeeldingen, een afbeelding van de man die ik in mijn eerdere verklaring man 1 noemde, naar ons filiaal in 's-Gravenhage gezonden. Ik zond deze afbeelding met de vraag of iemand deze man herkende. Op 12 november 2004 werd ik gebeld door een collega uit 's-Gravenhage. Hij vertelde dat de hoofd caissière aldaar, [betrokkene 6] , de man had herkend als een verdachte die op 14 mei 2004 in het filiaal van de Media Markt, gevestigd aan de Grote Marktstraat te 's-Gravenhage, was aangehouden. Tevens vertelde die collega mij dat de aangehouden verdachte was genaamd: [verdachte] , geboren op [geboortedatum] 1944 te [geboorteplaats] , woonadres: [a-straat 1] te Schiedam.

19. Een geschrift, zijnde een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 6 maart 2006 van de politie Rotterdam-Rijnmond met nr. 2006018080-45, voorzien van documentcode 0603061700.V02. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 67 e.v. van het dossier van de politie Haaglanden inzake oplichting door middel van het plakken van nagemaakte barcodes op duurdere artikelen):

als de op genoemde datum afgelegde verklaring van [betrokkene 4] :

Ik weet dat [verdachte] met zijn computer barcodes heeft gescand en deze daarna uitgeprint op stickervellen. Verder wil ik nog verklaren over een zaak bij de Media Markt in Rijswijk. [verdachte] of ik wilde een dure DVD recorder. Ik ben naar de Media Markt in Breda gegaan en daar heb ik een goedkope DVD speler van Sony gekocht. [verdachte] heeft de barcode van die DVD speler gescand en geprint. Later is [verdachte] verschillende malen naar de Media Markt in Rijswijk gegaan en heeft daar een dure Sony DVD recorder gekocht waarop hij eerst de goedkope barcode had geplakt. Dit heeft hij zes keer gedaan. Hij heeft dus zes keer een dure Sony DVD recorder gekocht voor de prijs van een goedkope. De barcode die hij erop plakte, dus de barcode van de recorder die ik had gekocht in Breda, werd in Rijswijk gescand voor 20 euro.

20. Een geschrift, zijnde een proces-verbaal van aangifte d.d. 1 november 2005 van de politie Rotterdam-Rijnmond met nr. 2005371332-1, voorzien van documentcode 0511011100.A01. Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 2 e.v. van het algemeen proces-verbaal in het onderzoek Udina):

als de op genoemde datum afgelegde verklaring van [betrokkene 7] :

Ik heb onderzoek gedaan naar winkeldiefstallen en oplichting in winkels van het concern Media Markt Saturn Holding Nederland B.V., in heel Nederland, in de periode van augustus 2003 tot heden. De winkeldiefstallen en oplichtingen werden gepleegd door onder meer [verdachte] en [betrokkene 4] ."

2.3.

Het Hof heeft het onder 1 bewezenverklaarde gekwalificeerd als "valsheid in geschrift, meermalen gepleegd" en het onder 2 bewezenverklaarde als "opzettelijk een geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, voorhanden hebben, terwijl hij weet dat dit geschrift bestemd is voor gebruik als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd".

3 Beoordeling van het eerste middel

3.1.

Het middel behelst allereerst de klacht dat het Hof ten onrechte heeft geoordeeld dat een barcode(sticker) kan worden aangemerkt als een geschrift in de zin van art. 225 Sr.

3.2.

Uit hetgeen hiervoor onder 2 is weergegeven volgt dat het Hof een uit een streepjescode en voorzien van een getallenreeks bestaande barcode(sticker) heeft aangemerkt als een geschrift in de zin van art. 225, eerste lid, Sr.

3.3.1.

Art. 225, eerste en tweede lid, Sr luidt:

"1. Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik."

3.3.2.

Aan de wetsgeschiedenis kan, voor zover hier van belang, het volgende worden ontleend.

"Artikel 225 [van het Wetboek van Strafrecht] stelt het vervalsen en namaken van geschriften strafbaar. Een geschrift is een weergave van al dan niet dadelijk leesbare tekens die in min of meer duurzame vorm zijn vastgelegd. Het begrip tekens dient ruim opgevat te worden; een codesysteem dat met behulp van een decoderingssysteem kan worden gelezen, valt ook hieronder."

(Kamerstukken II 2002-2003, 29 025, nr. 3, p. 3)

3.4.

Het kennelijke oordeel van het Hof dat een uit een streepjescode en voorzien van een getallenreeks bestaande barcode(sticker) kan worden aangemerkt als een geschrift in de zin van art. 225 Sr, geeft mede gelet op de hiervoor weergegeven wetsgeschiedenis niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting, zodat de klacht faalt.

3.5.

Het middel klaagt voorts dat het Hof ten onrechte, althans onvoldoende gemotiveerd heeft geoordeeld dat de aangetroffen barcodes "vals" zijn, omdat het ongewijzigde kopieën of scans van bestaande barcodes betreffen.

3.6.

Blijkens de bewijsvoering heeft het Hof onder meer het volgende vastgesteld. De verdachte heeft meermalen producten gekocht bij Media Markt en Praxis, waarbij hij telkens een (door hem meegebrachte) barcode(sticker) behorend bij een soortgelijk maar goedkoper product heeft geplakt over de streepjescode van een duurder product, welk product hij bij de kassa ter betaling aanbood. Zodoende verkreeg hij de aldus gekochte producten voor een lagere dan de werkelijke prijs. In de woning met bijbehorende schuur van de verdachte en op diens computer zijn diverse (sticker)vellen met barcodes en bestanden bevattende barcodes behorend bij producten van Media Markt en Praxis aangetroffen.

3.7.

Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat de verdachte de aangetroffen barcodes heeft gekopieerd en/of (in)gescand met de bedoeling de barcodes aan te wenden om producten te verkrijgen voor een lagere dan de werkelijke prijs. Het daarop gebaseerde oordeel dat de verdachte aldus de bij hem aangetroffen barcodes valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst als bedoeld in art. 225, eerste lid, Sr, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd, zodat de klacht faalt.

4 Beoordeling van het tweede middel

Het middel kan niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81, eerste lid, RO, geen nadere motivering nu het middel niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

5 Ambtshalve beoordeling van de bestreden uitspraak

De Hoge Raad doet uitspraak nadat meer dan twee jaren zijn verstreken na het instellen van het cassatieberoep. Dat brengt mee dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM is overschreden. Gelet op de aan de verdachte opgelegde gevangenisstraf van drie maanden, voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren, en de mate waarin de redelijke termijn is overschreden, is er geen aanleiding om aan het oordeel dat de redelijke termijn is overschreden enig rechtsgevolg te verbinden en zal de Hoge Raad met dat oordeel volstaan.

6 Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren E.S.G.N.A.I. van de Griend en M.J. Borgers, in bijzijn van de waarnemend griffier L. Nuy, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 14 juni 2016.