Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2015:843

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
03-04-2015
Datum publicatie
03-04-2015
Zaaknummer
14/01735
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:59, Gevolgd
In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2013:9179, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Artikel 81 RO-zaken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Art. 81 lid 1 RO. Contractenrecht. Rechtspersonenrecht. Belang bij vernietiging van besluit (art. 2:15 lid 3 BW). Toerekenbare tekortkoming. Schade. Causaal verband. Onrechtmatige daad.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2015/578
JWB 2015/130
JWB 2015/129
RvdW 2015/483
OR-Updates.nl 2015-0142
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

3 april 2015

Eerste Kamer

14/01735

LZ/TT

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

1. [eiser 1],
2. [eiseres 2],
beiden wonende te [woonplaats], Duitsland,

EISERS tot cassatie,

advocaat: mr. J. den Hoed,

t e g e n

KONINKLIJKE VERENIGING
'HET FRIESCH PAARDEN-STAMBOEK’,
gevestigd te Drachten,

VERWEERSTER in cassatie,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eisers] c.s. en KFPS.

1 Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

a. het vonnis in de zaak 113351/HA ZA 11-505 van de rechtbank Leeuwarden van 25 januari 2012;

b. de arresten in de zaak 200.105.603/01 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 12 juni 2012 en
3 december 2013.

De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

2 Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof van 3 december 2013 hebben [eisers] c.s. beroep in cassatie ingesteld.
De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Tegen KFPS is verstek verleend.

De zaak is voor [eisers] c.s. toegelicht door hun advocaat.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Timmerman strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De advocaat van [eisers] c.s. heeft bij brief van 20 februari 2015 op die conclusie gereageerd.

3 Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eisers] c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van KFPS begroot op nihil.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, A.H.T. Heisterkamp en M.V. Polak, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer G. de Groot op 3 april 2015.