Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2015:682

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
20-03-2015
Datum publicatie
20-03-2015
Zaaknummer
13/06133
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:23, Gevolgd
In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2013:2240, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Art. 81 lid 1 RO. Effectenleasezaak (Dexia). WCAM-overeenkomst (Duisenbergregeling). Geen (tijdig) uitgebrachte opt-out verklaring (art. 7:908 lid 3 BW). Schending art. 6, 13 EVRM en art. 1 EP? Doorgeven adreswijzing aan bank onredelijk bezwarend beding (art. 6:236, aanhef en onder l, BW)?

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2015/434
JWB 2015/113
PS-Updates.nl 2019-0302
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

20 maart 2015

Eerste Kamer

13/06133

EE/AS

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[eiseres],
wonende te [woonplaats],

EISERES tot cassatie,

advocaat: aanvankelijk mr. M.W. Eshuis,

thans mr. L.E. Calis,

t e g e n

de buitenlandse vennootschap naar Iers recht VARDE INVESTMENTS (IRELAND) LIMITED,
gevestigd te Dublin, Ierland,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. J. van der Beek.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiseres] en Varde.

1 Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

a. de vonnissen in de zaak 1124499 DX 10-13 van de kantonrechter te Amsterdam van 3 februari 2010 en 6 oktober 2010;

b. het arrest in de zaak 200.081.778/01 van het gerechtshof Amsterdam van 16 juli 2013.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2 Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft [eiseres] beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Varde heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de plaatsvervangend Procureur-Generaal strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt [eiseres] in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Varde begroot op € 818,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E.J. Numann als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, C.E. Drion, G. Snijders en T.H. Tanja-van den Broek, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer G. de Groot op 20 maart 2015.