Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2015:4086

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
17-11-2015
Datum publicatie
31-03-2016
Zaaknummer
15/03361
Formele relaties
Aanvraag tot herziening van: ECLI:NL:GHLEE:2011:BT6395
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Herziening
Inhoudsindicatie

Herziening. Nu de uitkomst van het rapport niet ertoe zou hebben geleid dat het Hof tot een van de in art. 457.1 aanhef sub c Sv genoemde beslissingen zou zijn gekomen, maar hooguit zou hebben afgezien van het opleggen van de maatregel van TBS kan de aanvraag niet worden ontvangen. HR verklaart de aanvraag tot herziening niet-ontvankelijk.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

17 november 2015

Strafkamer

nr. S 15/03361 H

KD

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op een aanvraag tot herziening van een in kracht van gewijsde gegaan arrest van het Gerechtshof te Leeuwarden, van 30 september 2011, nummer 24/002829-09, ingediend door mr. M.G. Doornbos, advocaat te Assen, namens:

[aanvrager] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1975.

1 De uitspraak waarvan herziening is gevraagd

Het Hof heeft in hoger beroep - met vernietiging van een vonnis van de Rechtbank Groningen van 29 oktober 2009 - de aanvrager in de zaak met parketnummer 18/630112-09 ter zake van 1. "diefstal, vergezeld en gevolgd van bedreiging met geweld, gepleegd tegen personen met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken en om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren", 2. en 8. " afpersing", 3. "diefstal, vergezeld van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken", 4. "poging tot afpersing", 5. " diefstal, vergezeld van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken", 6. "diefstal, vergezeld van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken", 7. "diefstal, vergezeld van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken en om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren" en in de zaak met parketnummer 18/650677-08 ter zake van "Overtreding van artikel 8, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994" veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaren. Voorts heeft het Hof gelast dat de aanvrager ter beschikking wordt gesteld en van overheidswege zal worden verpleegd.

2 De aanvraag tot herziening

De aanvraag tot herziening en de aanvulling daarop zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

3 Beoordeling van de aanvraag

3.1.

Als grondslag voor een herziening kan, voor zover hier van belang, krachtens het eerste lid aanhef en onder c van art. 457 Sv slechts dienen een door bescheiden gestaafd gegeven dat bij het onderzoek op de terechtzitting aan de rechter niet bekend was en dat het ernstige vermoeden wekt dat indien dit gegeven bekend zou zijn geweest, het onderzoek van de zaak zou hebben geleid hetzij tot een vrijspraak van de gewezen verdachte, hetzij tot een ontslag van alle rechtsvervolging, hetzij tot de niet-ontvankelijkverklaring van het openbaar ministerie, hetzij tot de toepassing van een minder zware strafbepaling.

3.2.

De aanvraag berust op de stelling dat het Hof niet de terbeschikkingstelling van de aanvrager zou hebben gelast indien het had kennisgenomen van het bij de aanvraag gevoegde 'rapport psychodiagnostisch onderzoek' van maart/juni 2015, opgesteld door de orthopedagoog C. Fonville, waarvan de uitkomst is - kort gezegd - dat de aanvrager weliswaar een 'laag begaafd intelligentieniveau' heeft maar niet lijdt aan autisme. De juistheid van die stelling kan echter in het midden blijven omdat de uitkomst van dat rapport niet ertoe zou hebben geleid dat het Hof tot een van de in 3.1 genoemde beslissingen zou zijn gekomen, maar hooguit zou hebben afgezien van het opleggen van de maatregel van terbeschikkingstelling.

3.3.

Het in de aanvraag gestelde behelst derhalve niets wat kan worden aangemerkt als een beroep op een gegeven als hiervoor onder 3.1 vermeld. De aanvraag kan daarom - gelet op de art. 460, tweede lid, en 465, eerste lid, Sv - niet worden ontvangen.

4 Beslissing

De Hoge Raad verklaart de aanvraag tot herziening niet-ontvankelijk.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren J.P. Balkema en J.W. Ilsink, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 november 2015.

Mr. Balkema en mr. Ilsink zijn buiten staat dit arrest te ondertekenen.