Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2015:3614

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
18-12-2015
Datum publicatie
18-12-2015
Zaaknummer
15/04345
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:2292, Gevolgd
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Cassatieprocesrecht. Ontvankelijkheid. Indiening cassatierekest per e-mail? Art. 33 Rv, art. 10.1 Reglement rekestzaken Hoge Raad.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJ 2016/36
JWB 2016/17
Prg. 2016/46
RvdW 2016/105
NJB 2016/152
RBP 2016/9
FutD 2016-0007
JBPR 2016/19 met annotatie van Redactie
TvPP 2016, afl. 2, p. 36
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

18 december 2015

Eerste Kamer

15/04345

LZ/EE

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

[verzoeker],
wonende te [woonplaats],

VERZOEKER tot cassatie,

advocaat: mr. M.A.R. Schuckink Kool.

Verzoeker zal hierna ook worden aangeduid als [verzoeker].

1 Het geding in feitelijke instantie

Voor het verloop van het geding in feitelijke instantie verwijst de Hoge Raad naar de beschikking en het vonnis in de zaak R/14/58 van de rechtbank Overijssel van 16 juni 2015 en 8 september 2015.

De beschikking en het vonnis zijn aan deze beschikking gehecht.

2 Het geding in cassatie

Tegen het vonnis van de rechtbank van 8 september 2015 heeft [verzoeker] beroep in cassatie ingesteld.
Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Timmerman strekt tot niet-ontvankelijkverklaring.

De advocaat van [verzoeker] heeft bij brief van 20 oktober 2015 op die conclusie gereageerd.

3 Beoordeling van de ontvankelijkheid

Het cassatieberoep is ingesteld door toezending van een cassatierekest per e-mail.

Ingevolge art. 33 Rv kunnen processtukken elektronisch worden ingediend indien van deze mogelijkheid voor het desbetreffende gerecht blijkt uit een voor dat gerecht vastgesteld procesreglement.
Het Reglement rekestzaken van de civiele kamer van de Hoge Raad der Nederlanden voorziet niet in de mogelijkheid van toezending per e-mail: art. 10.1 bepaalt dat processtukken per post of door middel van faxapparatuur kunnen worden ingediend. Dat niet wordt voorzien in de mogelijkheid processtukken per e-mail in te dienen is bovendien aan de advocaten bij de Hoge Raad bevestigd in een brief van de voorzitter van de civiele kamer van 26 juni 2014.

Anders dan de advocaat van [verzoeker] in zijn reactie op de conclusie van de Advocaat-Generaal betoogt, is de toegang tot de Hoge Raad niet in het geding.
Het cassatieberoep kan immers worden ingesteld door indiening van een cassatierekest door overhandiging ter griffie, per post of per fax, waarbij voor de laatste wijze van indiening geldt dat stukken die voor 24.00 uur van de laatste dag van een lopende termijn per fax zijn ingekomen, gelden als binnen de termijn ingediend (art. 10.3).

[verzoeker] is dan ook niet-ontvankelijk in zijn cassatieberoep.

4 Beslissing

De Hoge Raad verklaart [verzoeker] niet-ontvankelijk in zijn beroep.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, als voorzitter, A.H.T. Heisterkamp en T.H. Tanja-van den Broek, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer G. de Groot op 18 december 2015.