Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:HR:2015:3573

Instantie
Hoge Raad
Datum uitspraak
15-12-2015
Datum publicatie
15-12-2015
Zaaknummer
14/04384
Formele relaties
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2015:2393, Gevolgd
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Cassatie
Inhoudsindicatie

Profijtontneming. Stukken van het geding in het ongerede geraakt. In cassatie moet het ervoor worden gehouden dat het dossier niet meer beschikbaar zal komen. Aangezien de bestreden uitspraak in cassatie niet kan worden getoetst, kan deze niet in stand blijven. HR doet de zaak om doelmatigheidsredenen zelf af en verklaart - mede gelet op art. 511e jo. art. 349.1 Sv - de vordering tot ontneming van het w.v.v. nietig, aangezien na verwijzing of terugwijzing van de zaak de rechter naar wie de zaak zou worden verwezen of teruggewezen niet in staat zou zijn te beraadslagen en beslissen n.a.v. deze vordering.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
RvdW 2016/130
JOW 2016/2
SR-Updates.nl 2015-0595
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

15 december 2015

Strafkamer

nr. S 14/04384 P

ARA/CeH

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een bij verstek gewezen uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 10 februari 2012, nummer 22/003339-10, op een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel ten laste van:

[betrokkene] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1983.

1 Geding in cassatie

Het beroep is ingesteld door de betrokkene. Namens deze heeft mr. M.G. Cantarella, advocaat te 's-Gravenhage, bij schriftuur een middel van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De Advocaat-Generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak behoudens voor zover daarbij de uitspraak in eerste aanleg mocht zijn vernietigd, en tot nietigverklaring van de vordering tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

2 Beoordeling van het middel

2.1.

Het middel klaagt dat de stukken van het geding in het ongerede zijn geraakt, zodat de bestreden uitspraak in cassatie niet kan worden getoetst.

2.2.

Op de gronden die zijn vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4 tot en met 6 treft het middel doel.

2.3.

De Hoge Raad zal de zaak om doelmatigheidsredenen zelf afdoen en - mede gelet op art. 511e in verbinding met art. 349, eerste lid, Sv - de vordering tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel nietig verklaren, aangezien na verwijzing of terugwijzing van de zaak de rechter naar wie de zaak zou worden verwezen of teruggewezen niet in staat zou zijn te beraadslagen en beslissen naar aanleiding van de vordering tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

3 Slotsom

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden uitspraak niet in stand kan blijven en als volgt moet worden beslist.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak, behoudens voor zover daarbij de uitspraak van de Rechtbank mocht zijn vernietigd;

verklaart de vordering tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel nietig.

Dit arrest is gewezen door de vice-president A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren E.S.G.N.A.I. van de Griend en E.F. Faase, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 december 2015.